p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 21 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 21 (5)
Cilt: 21  Sayı: 5 - Eylül 2015
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Deneysel haşlama tipi yanıklarda Hypericum perforatum (Kantaron) tedavisinin akut etkilerinin araştırılması ve gümüş sülfadiazin tedavisiyle karşılaştırılması
Investigation of acute effects of Hypericum perforatum (St. John’s Wort-Kantaron) treatment in experimental thermal burns and comparison with silver sulfadiazine treatment
Selahattin Kıyan, Yigit Uyanikgil, Yusuf Ali Altunci, Turker Cavusoglu, Emel Oyku Cetin Uyanikgil, Fatih Karabey
PMID: 26388268  doi: 10.5505/tjtes.2015.63822  Sayfalar 323 - 336

2.
Sığ sularda mayın patlamasının neden olduğu ekstremite yaralanmalarının oluş mekanizmaları ve karakteristik özellikleri
Characteristics and mechanisms of extremity injuries caused by mine blasts in shoals
Geng Fen Han, Zi Ming Wang, Gang Chen, Kui Jun Chen, Si Yu Wu, Sen Zhang, Xi Nan Lai, Ai Min Wang
PMID: 26388269  doi: 10.5505/tjtes.2015.56267  Sayfalar 337 - 343

KLINIK ÇALIŞMA
3.
İleriye yönelik bir çalışma: Taşınabilir micropower impulse radar teknolojisi (Pneumoscan) pnömotoraks tanısında umut veren bir metot mudur?
A prospective study: Is handheld micropower impulse radar technology (Pneumoscan) a promising method to detect pneumothorax?
Hilal Hocagil, Abdullah Cüneyt Hocagil, Sinan Karacabey, Tugba Akkaya, Gözde Simsek, Erkman Sanrı
PMID: 26388270  doi: 10.5505/tjtes.2015.41762  Sayfalar 344 - 351

4.
Toplum kökenli karıniçi sepsisli yoğun bakım hastalarında eritrosit dağılım genişliği değerlerinin mortalite tahminindeki öngörü değeri
The predictive value of red cell distribution width levels on mortality in intensive care patients with community-acquired intra-abdominal sepsis
Hatice Kaya Özdoğan, Faruk Karateke, Sefa Özyazıcı, Mehmet Özdoğan, Pınar Özaltun, Adnan Kuvvetli, Cihan Gökler, Zeynep Ersoy
PMID: 26388271  doi: 10.5505/tjtes.2015.26737  Sayfalar 352 - 357

5.
Acil entübasyon sırasında tek doz etomidatın hemodinami ve adrenal korteks üzerine etkisi
The effect of single dose etomidate during emergency intubation on hemodynamics and adrenal cortex
Güniz Meyancı Köksal, Emre Erbabacan, Yusuf Tunalı, Gülşah Karaören, Suphi Vehid, Huseyin Öz
PMID: 26388272  doi: 10.5505/tjtes.2015.06325  Sayfalar 358 - 365

6.
Acil servise künt toraks travması ile başvuran hastalarda pnömotoraksın görüntüleme yöntemleriyle değerlendirilmesi
A study on the evaluation of pneumothorax by imaging methods in patients presenting to the emergency department for blunt thoracic trauma
Şeyhmus Kaya, Arif Alper Çevik, Nurdan Acar, Egemen Döner, Cumhur Sivrikoz, Ragıp Özkan
PMID: 26388273  doi: 10.5505/tjtes.2015.91650  Sayfalar 366 - 372

7.
Akut taşlı kolesistitin erken ve geç dönem tedavisinin tek merkezli geriye dönük analizi: Klinik yöntem uygulaması ve bir ekonomi analizi
Single center retrospective analysis of early vs. delayed treatment in acute calculous cholecystitis: application of a clinical pathway and an economic analysis
Michele Pisano, Marco Ceresoli, Andrea Allegri, Eugenia Belotti, Federico Coccolini, Renata Colombi, Roberto Manfredi, Francesco Margarito, Cecilia Merli, Giulia Montori, Dario Piazzalunga, Luca Ansaloni
PMID: 26388274  doi: 10.5505/tjtes.2015.62679  Sayfalar 373 - 379

8.
Akut kolesistitte pentraxin 3 düzeyinin prognostik önemi
Prognostic importance of pentraxin 3 levels in acute cholesistitis
Nurhak Aksungur, Bunyami Ozogul, Nurunnisa Ozturk, Sukru Arslan, Erdem Karadeniz, Ercan Korkut, Mehmet Ali Gül, Abdullah Kısaoglu, Sabri Selcuk Atamanalp
PMID: 26388275  doi: 10.5505/tjtes.2015.38839  Sayfalar 380 - 384

9.
İntertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde iki farklı proksimal femur civisinin karşılaştırılması
Comparison of two types of proximal femoral hails in the treatment of intertrochanteric femur fractures
Gökçer Uzer, Nuh Mehmet Elmadağ, Fatih Yıldız, Kerem Bilsel, Tunay Erden, Hüseyin Toprak
PMID: 26388276  doi: 10.5505/tjtes.2015.72173  Sayfalar 385 - 391

10.
Çocukluk çağı pelvis kırıklarının etiyoloji, sınıflandırma, tedavi, sonuç ve eşlik eden yaralanmalar açısından analizi
Analysis of the cause, classification, treatment, outcome and associated injuries of pediatric pelvic ring fractures
Yavuz Saglam, Goksel Dikmen, Suleyman Bademler, Murat Aksoy, Fatih Dikici
PMID: 26388277  doi: 10.5505/tjtes.2015.14868  Sayfalar 392 - 396

OLGU SUNUMU
11.
Bir proksimal tibia gövde kırığını çiviyle tespit için yaratıcı bir eksternal fiksatör kullanım yöntemi
Ingenious method of external fixator use to maintain alignment for nailing a proximal tibial shaft fracture
Prateek Behera, Sameer Aggarwal, Vishal Kumar, Umesh Kumar Meena, Balaji Saibaba
PMID: 26388278  doi: 10.5505/tjtes.2015.66066  Sayfalar 397 - 401

12.
Tedaviye dirençli kostik yanık yarası ve medial plantar flep ile yapılan kesin tedavisi
Recalcitrant caustic burn wound and definitive treatment with medial plantar flap
Sinan Öksüz, Fikret Eren, Celalettin Sever, Hüseyin Karagöz, Ersin Ülkür
PMID: 26388279  doi: 10.5505/tjtes.2015.49386  Sayfalar 402 - 404

13.
Video-yardımlı torakoskopik cerrahi ile tedavi edilen ekstraplevral hematomlu olgular
Extrapleural hematoma cases treated with video-assisted thoracoscopic surgery
Mehmet Gökhan Pirzirenli, Burçin Çelik, Selçuk Gürz, Zeynep Pelin Sürücü
PMID: 26388280  doi: 10.5505/tjtes.2015.38768  Sayfalar 405 - 409

14.
Boğulmuş doğumsal mezenterik fıtık: Olgu sunumu
Strangulated congenital mesenteric hernia: a case report
Orhan Kalaycı, Ahmet Yazıcı, Mustafa Yandı, Serdar Topaloğlu
PMID: 26388281  doi: 10.5505/tjtes.2015.44957  Sayfalar 410 - 413

15.
Otopsi ile tanısı konulan yaygın mezenter ven trombozu ve siroz
Widespread mesenteric venous thrombosis and cirrhosis diagnosed with autopsy
İlhami Kömür, Rifat Özgür Özdemirel, Bünyamin Başpınar, Bülent Şam, Ferah Anık Karayel
PMID: 26388282  doi: 10.5505/tjtes.2015.47037  Sayfalar 414 - 417