p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 23 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 23 (5)
Cilt: 23  Sayı: 5 - Eylül 2017
DERLEME
1.
Kanamalara hastane öncesi müdahale sırasında kullanılan topikal hemostatikler: Öncesi ve şimdi
Topical hemostatics for bleeding control in pre-hospital setting: Then and now
H. Erhan Güven
PMID: 29052836  doi: 10.5505/tjtes.2017.47279  Sayfalar 357 - 361

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Tavşanlarda kombine travmanın neden olduğu akciğer yaralanmasında farklı tedavi protokollerinin değerlendirilmesi
Evaluation of different treatment protocols for combined injury-induced lung injury in rabbits
Xiao Bing Li
PMID: 29052820  doi: 10.5505/tjtes.2016.21736  Sayfalar 362 - 367

3.
Deneysel künt toraks travma modelinde levosimendanın sistemik antienflamatuvar etkilerinin araştırılması
Evaluation of the systemic antiinflammatory effects of levosimendan in an experimental blunt thoracic trauma model
Gökay Ateş, Ferda Yaman, Bülent Bakar, Ucler Kısa, Pınar Atasoy, Ünase Büyükkoçak
PMID: 29052821  doi: 10.5505/tjtes.2016.26786  Sayfalar 368 - 376

4.
Taurolidin ve icodextrin’in karıniçi yapışıklıkların önlenmesinde ayrı ve sinerjik etkileri
Separate and synergistic effects of taurolidine and icodextrin in intra-abdominal adhesion prevention
Necmi Kurt, Hasan Ediz Sıkar, Levent Kaptanoğlu, Hasan Fehmi Küçük
PMID: 29052822  doi: 10.5505/tjtes.2016.01957  Sayfalar 377 - 382

KLINIK ÇALIŞMA
5.
Konvansiyonel skorlama sistemleri ile nekrotizan fasiitisli hastalarda mortaliteyi öngörebilir miyiz?
Can we predict mortality in patients with necrotizing fasciitis using conventional scoring systems?
Necdet Fatih Yaşar, Mustafa Ufuk Uylaş, Bartu Badak, Uğur Bilge, Setenay Öner, Enver İhtiyar, Tarık Çağa, Ercüment Paşaoğlu
PMID: 29052823  doi: 10.5505/tjtes.2016.19940  Sayfalar 383 - 388

6.
Fournier gangrenli hastalarda mortalite tahmininde FGSİ ve UFGSİ skorlama sistemlerinin prediktif değeri: Çok merkezli çalışma
Usefulness of FGSI and UFGSI scoring systems for predicting mortality in patients with Fournier’s gangrene: A multicenter study
Orhan Üreyen, Atahan Acar, Uğur Gökçelli, Murat Kemal Atahan, Enver İlhan
PMID: 29052824  doi: 10.5505/tjtes.2017.71509  Sayfalar 389 - 394

7.
Bir acil cerrahi kliniğinin endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi komplikasyonları ile ilgili deneyimi
Managing endoscopic retrograde cholangiopancreatography-related complications in patients referred to the surgical emergency unit
Osman Şimsek, Arife Şimsek, Sefa Ergun, Mehmet Velidedeoğlu, Kaya Sarıbeyoğlu, Salih Pekmezci
PMID: 29052825  doi: 10.5505/tjtes.2017.05435  Sayfalar 395 - 399

8.
Fournier gangreni: 25 hastanın geriye dönük analizi
Fournier’s gangrene: A retrospective analysis of 25 patients
Metin Yücel, Adnan Özpek, Fatih Başak, Ali Kılıç, Ethem Ünal, Sema Yüksekdağ, Aylin Acar, Gürhan Baş
PMID: 29052826  doi: 10.5505/tjtes.2017.01678  Sayfalar 400 - 404

9.
Kararlı olmayan kapalı humerus cismi kırığı ile ilişkili radiyal sinir felcinin primer eksplorasyonu
Primary exploration for radial nerve palsy associated with unstable closed humeral shaft fracture
Soo- Hong Han, In Tae Hong, Ho Jae Lee, Sang June Lee, Uk Kim, Dong Won Kim
PMID: 29052827  doi: 10.5505/tjtes.2017.26517  Sayfalar 405 - 409

10.
Ön kol seviyesinde median ulnar sinir kombine kesilerinin primer tamirinin uzun dönem sonuçları
Long-term results of primary repair of combined cuts on the median and ulnar nerves in the forearm
Kemal Özaksar, Hüseyin Günay, Levent Küçük, Erhan Coşkunol
PMID: 29052828  doi: 10.5505/tjtes.2017.92744  Sayfalar 410 - 414

11.
Çocuk önkol çift kırıklarında ESIN ve K-teli tespiti benzer sonuçlara sahiptir
ESIN and K-wire fixation have similar results in pediatric both-bone diaphyseal forearm fractures
Namık Şahin, Yavuz Akalın, Oğuz Türker, Güven Özkaya
PMID: 29052829  doi: 10.5505/tjtes.2017.85891  Sayfalar 415 - 420

OLGU SERISI
12.
Diyafragma rüptürü: Tek bir kurum deneyimi ve literatürün gözden geçirilmesi
Diaphragmatic rupture: A single-institution experience and literature review
Carlo Corbellini, Stefano Costa, Tiberio Canini, Roberta Villa, Ettore Contessini Avesani
PMID: 29052830  doi: 10.5505/tjtes.2017.78027  Sayfalar 421 - 426

OLGU SUNUMU
13.
Klingsor sendromu: Seyrek görülen cerrahi acil
Klingsor syndrome: A rare surgical emergency
Gaurav Aggarwal, Samiran D. Adhikary
PMID: 29052831  doi: 10.5505/tjtes.2016.30346  Sayfalar 427 - 429

14.
Çocuklarda travmatik duodenal transeksiyon: İki olgu sunumu
Traumatic duodenal injury in children: A report of two cases
Deepa Makhija, Shalika Jayaswal, Vikrant Kumbhar, Hemanshi Shah
PMID: 29052832  doi: 10.5505/tjtes.2016.66179  Sayfalar 430 - 432

15.
Servikal penetran yaranın neden olduğu eksternal karotis arter psödoanevrizması rüptürünün acil endovasküler tedavisi: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Emergency endovascular treatment of a ruptured external carotid artery pseudoaneurysm caused by a cervical stab wound: A case report and literature review
Junya Tsurukiri, Eitaro Okumura, Hiroshi Yamanaka, Hiroyuki Jimbo, Akira Hoshiai
PMID: 29052833  doi: 10.5505/tjtes.2017.55560  Sayfalar 433 - 437

16.
Meckel divertikülü içine hapsolmuş bozuk para olgusuna laparoskopik yaklaşım
Laparoscopic approach for removing a coin trapped in Meckel’s diverticulum
Kıvılcım Karadeniz Cerit, Aybegüm Kalyoncu, İpek Erbarut, Gürsu Kıyan, Tolga Emrullah Dağlı
PMID: 29052834  doi: 10.5505/tjtes.2016.13265  Sayfalar 438 - 440

17.
Karaciğer künt travma yönetiminde perkütan biliyer drenajın rolü: Olgu sunumu
Role of percutaneous transhepatic biliary drainage in the management of blunt liver trauma: A case report
Şükrü Oğuz, Reyyan Yıldırım, Serdar Topaloğlu
PMID: 29052835  doi: 10.5505/tjtes.2017.52196  Sayfalar 441 - 444