p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 24 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 24 (6)
Cilt: 24  Sayı: 6 - Kasım 2018
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Karın içi enfeksiyon varlığında sentetik yama kullanımı: Deneysel bir uygulanabilirlik çalışması
Synthetic mesh placement in the presence of abdominal infection: An experimental study of feasibility
Ahmet Burak Çiftçi, Rıza Haldun Gündoğdu, Bahadır Osman Bozkırlı, Mustafa Ömer Yazıcıoğlu, Berrak Gümüşkaya Öcal, Birsen Özdem
PMID: 30516265  doi: 10.5505/tjtes.2018.59263  Sayfalar 501 - 506

2.
Akut mezenterik iskemi hasarının kritik zaman tahmini ve reversibilitesi
Predicting critical duration and reversibility of damage in acute mesenteric ischemia: An experimental study
Ayhan Aköz, Kenan Ahmet Türkdoğan, Nesibe Kahraman Çetin, Selen Kum, Ali Duman, Mevlüt Türe, Ahmet Ender Demirkıran
PMID: 30516248  doi: 10.5505/tjtes.2018.69710  Sayfalar 507 - 513

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Üreter erişim kılıfı yerleştirme sırasında sarfedilen gücün üreter travmasına etkisi: Yedi hastayla in vivo ön çalışma
Impact of ureteral access sheath force of insertion on ureteral trauma: In vivo preliminary study with 7 patients
Tzevat Tefik, Salvatore Buttice, Bhaskar Somani, Selcuk Erdem, Tayfun Oktar, Faruk Özcan, Taner Kocak, Ismet Nane, Olivier Traxer
PMID: 30516249  doi: 10.5505/tjtes.2018.15263  Sayfalar 514 - 520

4.
Künt göğüs travmasında gözden kaçırılmaması gereken bir patoloji: Bilateral pnömotoraks saptanan 181 olgunun analizi
A pathology not be overlooked in blunt chest trauma: Analysis of 181 patients with bilateral pneumothorax
Ali Özdil, Önder Kavurmacı, Tevfik İlker Akçam, Ayşe Gül Ergönül, İlhan Uz, Cengiz Şahutoğlu, Sabahattin Yüzkan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
PMID: 30516250  doi: 10.5505/tjtes.2018.76435  Sayfalar 521 - 527

5.
Akut Pankreatitin Prognozunu Ön Görmede Eritrosit Dağılım Hacmi ve CRP/Albumin Değerlerinin Önemi
Significance of red blood cell distribution width and C-reactive protein/albumin levels in predicting prognosis of acute pancreatitis
Eyüp Murat Yılmaz, Altay Kandemir
PMID: 30516251  doi: 10.5505/tjtes.2018.98583  Sayfalar 528 - 531

6.
Factors predicting the early mortality of trauma patients
Won Young Yong Jin, Jin Hee Jeong, Dong Hoon Kim, Tae Yun Kim, Changwoo Kang, Soo Hoon Lee, Sang Bong Lee, Seong Chun Kim, Yong Joo Park, Daesung Lim
PMID: 30516252  doi: 10.5505/tjtes.2018.29434  Sayfalar 532 - 538

7.
Akut Karın Ağrılı Hastalarda İrisin'in Tanısal Değeri: Bir Ön çalışma
The diagnostic value of irisin in patients with acute abdominal pain: A preliminary study
Selman Yeniocak, Özgür Karcıoğlu, Asım Kalkan, Fatma Saraç, Gökçe Akgül Karadana, Zehra Zeynep Keklikkıran, Alper Gümüş, Macit Koldaş, Semih Korkut
PMID: 30516253  doi: 10.5505/tjtes.2018.29235  Sayfalar 539 - 544

8.
Karaman skoru: Akut apandisit tanısında yeni bir skorlama sistemi
The Karaman score: A new diagnostic score for acute appendicitis
Kerem Karaman, Metin Ercan, Hakan Demir, Ömer Yalkın, Yener Uzunoğlu, Kemal Gündoğdu, İsmail Zengin, Yakup Ersel Aksoy, Erdal Birol Bostancı
PMID: 30516254  doi: 10.5505/tjtes.2018.62436  Sayfalar 545 - 551

9.
Gebelikte Laparoskopik ve Açık Apendektominin Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi
Laparoscopic versus open appendectomy in pregnancy: A single center experience
Ali Fuat Kaan Gök, Yiğit Soytaş, Adem Bayraktar, Selman Emirikçi, Mehmet İlhan, Ahmet Kemalettin Koltka, Mustafa Kayıhan Günay
PMID: 30516255  doi: 10.5505/tjtes.2018.26357  Sayfalar 552 - 556

10.
Alvarado ve Apandisit İnflamatuar Yanıt Skorlamaları Akut Apandisitin Şiddetini Değerlendirebilir mi?
Can Alvarado and Appendicitis Inflammatory Response scores evaluate the severity of acute appendicitis?
Metin Yeşiltaş, Dursun Özgür Karakaş, Berk Gökçek, Semih Hot, Seracettin Eğin
PMID: 30516256  doi: 10.5505/tjtes.2018.72318  Sayfalar 557 - 562

11.
Penetran Keratoplasti Sonrası Travmatik Yara Yeri Ayrılması
Wound dehiscence after penetrating keratoplasty
Evin Singar-ozdemir, Ayse Burcu, Zuleyha Yalnız Akkaya, Baris Oral, Firdevs Ornek
PMID: 30516257  doi: 10.5505/tjtes.2018.44450  Sayfalar 563 - 568

12.
Yüksek dereceli karaciğer ve dalak hasarında nonoperatif tedavinin etkinliği
The effectiveness of non-operative treatment in high-grade liver and spleen injury in children
Kıvılcım Karadeniz Cerit, Rabia Ergelen, Tural Abdullayev, Halil Tuğtepe, Tolga Emrullah Dağlı, Gürsu Kıyan
PMID: 30516258  doi: 10.5505/tjtes.2018.83573  Sayfalar 569 - 574

13.
Tibia kırıklarının intramedüller çivileme ile tedavisinde traneksamik asit kullanımı güvenli ve güvenilir mi?
Is tranexamic acid safe and reliable during tibial intramedullary nailing?
Sefa Giray Batıbay, İsmail Türkmen, Sedat Duman, Savaş Çamur, Necdet Sağlam, Sevilay Batıbay
PMID: 30516259  doi: 10.5505/tjtes.2018.42147  Sayfalar 575 - 580

14.
İntertrokanterik femur kırıklarında oblik pozisyonda uygulanan femur intramedüller çivilemesi sırasında çift skopi kullanımı cerrahi süre ve skopi süresini azaltabilir mi?
Can double fluoroscopy in the oblique position reduce surgical time and radiation exposure during intertrochanteric femur fracture nailing?
Haluk Çelik, Adnan Kara, Yavuz Sağlam, İsmail Türkmen, Serkan Aykut, Mehmet Erdil
PMID: 30516260  doi: 10.5505/tjtes.2018.04048  Sayfalar 581 - 586

15.
Çatışmaya Bağlı Şarapnellerin Dağılım Karakteristikleri İle Bu Dağılımın Silah Tipi ve Çatışma Bölgesi İle İlişkisi: Operasyon Bölgesi Hastanesindeki Deneyimler
Distribution characteristics of combat-related shrapnel and relationship to weapon type and conflict location: Experience of an operational field hospital
Sinan Akay, Mehmet Burak Aşık, Sami Eksert
PMID: 30516261  doi: 10.5505/tjtes.2018.13402  Sayfalar 587 - 593

OLGU SUNUMU
16.
Böbrek Nakli Sonrası Erken Dönemde Antikoagulan Kullanımına Bağlı Gelişen Duodenum İntramural Hamatomu: Olgu Sunumu
Duodenal intramural hematoma due to early postoperative anticoagulant treatment after a renal transplant: A case report
Adem Bayraktar, Leman Damla Ercan, Hüseyin Bakkaloğlu, Ali Fuat Kaan Gök, Mehmet İlhan, Ali Emin Aydın
PMID: 30516262  doi: 10.5505/tjtes.2018.43637  Sayfalar 594 - 596

17.
Nitelikli Cinsel İstismarda Klinik Yaklaşımın Önemi: Olgu Sunumu
The importance of clinical approach in aggravated sexual abuse: Case report
Gökmen Karabağ, Halil İbrahim Tanrıverdi, Mehmet Sunay Yavuz, Abdülkadir Genç, Ufuk Akın, Selma Saraç
PMID: 30516263  doi: 10.5505/tjtes.2018.60063  Sayfalar 597 - 600

18.
Vakum yardımlı kapama sistemi ile tedavi: Üst gastrointestinal cerrahiden sonra anastomoz kaçağı olan bir olgu.
Treatment with vacuum-assisted closure system: A case of anastomotic leak after upper gastrointestinal surgery
Seracettin Eğin, Ali Alemdar, Fazıl Sağlam, Burak Güney, Hakan Güven
PMID: 30516264  doi: 10.5505/tjtes.2018.23238  Sayfalar 601 - 603