p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 7 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 29 (7)
Cilt: 29  Sayı: 7 - Temmuz 2023
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - X

KLINIK ÇALIŞMA
2.
Travmatik beyin yaralanması (TBY) hastalarında laktat/albümin oranı ile erken dönemdeki sonuçlar arasındaki ilişki
The association between lactate to albumin ratio and outcomes at early phase in patients with traumatic brain injury
Ji Ho Lee, DongHun Lee, Byung Kook Lee, Yong Soo Cho, Dong Ki Kim, Yong Hun Jung, Seok Jin Ryu, Eul No
PMID: 37409915  PMCID: PMC10405036  doi: 10.14744/tjtes.2023.40033  Sayfalar 752 - 757

3.
Doku kültürü örneklemesiyle açık ve kapalı yanık yara pansuman uygulamalarının karşılaştırılmas
Comparison of open and closed burn wound dressing applications with tissue culture sampling
Salih Tuncal, Saygın Altıner, Ender Ergüder, Çağrı Büyükkasap, Rifat Kuşabbi, Yılmaz Ünal
PMID: 37409922  PMCID: PMC10405029  doi: 10.14744/tjtes.2023.78662  Sayfalar 758 - 763

4.
Distal parmak yaralanmalarında kompozit greft onarımı: Acil servis mi Ameliyathane mi?
Composite graft repair in distal finger injuries: emergency room or operating room?
Kemal Şener, Adem Çakır, Anvar Ahmedov, Murat İpteç, Nazife Didem Hanoğlu, Ertuğrul Altuğ, Ramazan Güven, Akkan Avci
PMID: 37409917  PMCID: PMC10405035  doi: 10.14744/tjtes.2023.96702  Sayfalar 764 - 771

5.
ERCP öyküsü akut kolesistitte subtotal kolesistektomi oranını değiştirir mi?
Does the subtotal cholecystectomy rate for acute cholecystitis change with previous endoscopic retrograde cholangiopancreatography?
Yasir Musa Kesgin, Alpen Yahya Gümüşoğlu, Hamit Ahmet Kabuli, Mehmet Karabulut, Sezer Bulut, Turgut Dönmez, Ali Kocataş, Gökhan Tolga Adaş
PMID: 37409924  PMCID: PMC10405027  doi: 10.14744/tjtes.2023.54703  Sayfalar 772 - 779

6.
COVID-19 akut ürolityazisi nasıl etkiledi? Bir iç Anadolu deneyimi
How did COVID-19 affect acute urolithiasis? An inner Anatolian experience
İbrahim Üntan
PMID: 37409918  PMCID: PMC10405038  doi: 10.14744/tjtes.2023.36067  Sayfalar 780 - 785

7.
Acil servise başvuran yanık hastalarında şok indekslerinin prognoz üzerine olan etkinliği
The effectiveness of shock indices on prognosis in burn patients admitted to the emergency department
Mustafa İçer, Ercan Gündüz, Mehmet Fatih Akkoç, Dicle Polat, Halime Özkan, Tuğçe Bayrak, Şilan Göger
PMID: 37409920  PMCID: PMC10405026  doi: 10.14744/tjtes.2023.29677  Sayfalar 786 - 791

8.
Türkiye-Suriye deprem merkezinden afet sonrası hastane kriz yönetimi
Hospital crisis management after a disaster: from the epicenter of 2023 Türkiye-Syria earthquake
Murat Gök, Mehmet Ali Melik, Baki Doğan, Polat Durukan
PMID: 37409925  PMCID: PMC10405032  doi: 10.14744/tjtes.2023.44449  Sayfalar 792 - 797

9.
Çocuklarda nadir bir bağırsak tıkanıklığı nedeni: Kolon taşlı yüzük hücreli adenokarsinom
A rare cause of intestinal obstruction in children: signet-ring cell adenocarcinoma of the colon
Basak Erginel, Naila Mustafayeva, çetin ali Karadağ, Fatih Yanar, Rejin Kebudi, Hikmet Gulsah Tanyildiz, Deniz Tugcu, Neslihan Berker, Burak Ilhan, Feryal Gün Soysal
PMID: 37409928  PMCID: PMC10405033  doi: 10.14744/tjtes.2023.64257  Sayfalar 798 - 805

10.
Hartmann prosedürü ve tersine çevrilmesi kararı ile ilgili faktörlerin analizi: Tek merkezli bir deneyim
Analysis of factors related to the decision of Hartmann’s procedure and its reversal: a single-center experience
Ali Kocataş, Erkan Somuncu, Serhan Yılmaz, Osman Sibic, Mahmut Ozan Aydın, Ceren Başaran, Yunusemre Tatlıdil
PMID: 37409927  PMCID: PMC10405025  doi: 10.14744/tjtes.2023.15324  Sayfalar 806 - 810

11.
Pediatrik suprakondiler humerus kırıklarından sonra rotasyonel deformite kötü sonuçlara neden olur mu?
Does rotational deformity cause poor outcomes after pediatric supracondylar humerus fractures?
Mete Gedikbaş, Orhan Balta, Tahir Öztürk, Firat Erpala, Mehmet Burtaç Eren, Eyup Cagatay Zengin
PMID: 37409923  PMCID: PMC10405028  doi: 10.14744/tjtes.2023.43413  Sayfalar 811 - 817

12.
Tek taraflı FBEK hastalarının kontralateral kalçasının profilaktik olarak sabitlenmesi düşünüldüğünde hangi faktör daha güvenilirdir?
Which factor is more reliable considering prophylactic pinning of contralateral hip of unilateral SCFE patients?
Evren Akpinar, Ahmet Sevencan, Osman Nuri Ozyalvac, Murat Onder, Muhammed Bilal Kurk, Yakup Alpay, Ilhan Avni Bayhan
PMID: 37409921  PMCID: PMC10405030  doi: 10.14744/tjtes.2023.91038  Sayfalar 818 - 823

13.
Humerus cerrahi boyun kırıklarında intramedüller çivi ve plak osteosentezinin karşılaştırılması
Comparison of intramedullary nail and plate osteosynthesis in humerus surgical neck fracture
Ali Şişman, Özgür Avci, Caner Poyraz, Alican Çiçek, Serdar Kamil Çepni, Şevki Öner Şavk
PMID: 37409926  PMCID: PMC10405034  doi: 10.14744/tjtes.2023.64225  Sayfalar 824 - 829

OLGU SUNUMU
14.
Herpetik stromal keratit olarak yanlış tanı konmuş ön kamara açısında göz içi yabancı cisim olgusu
Intraocular foreign body in the anterior chamber angle misdiagnosed as herpetic stromal keratitis
Hassan Haidar, Esra Biberoğlu Çelik, Semra Akkaya Turhan
PMID: 37409914  PMCID: PMC10405031  doi: 10.14744/tjtes.2023.62019  Sayfalar 830 - 833

15.
Künt boyun travması sonrası tiroit bezi yaralanması: Bir olgu sunumu
Thyroid gland injury after blunt neck trauma: a case report
Abdullah Saleh Alayaaf, Yoo Seok Kim
PMID: 37409919  PMCID: PMC10405037  doi: 10.14744/tjtes.2023.77567  Sayfalar 834 - 836

16.
Skrotal fistül ile komplike olan apandisit: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Complicated appendicitis with scrotal fistula: case report and review of the literature
Yasin Dalda, Hasan Buran, Tevfik Tolga Şahin, Kutay Sağlam
PMID: 37409916  PMCID: PMC10405039  doi: 10.14744/tjtes.2022.00890  Sayfalar 837 - 840