p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 5 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - Ocak 1999
1.
ULAŞIM KAZALARINA BAĞLI ÖLÜMLERİN VE ALINACAK ÖNLEMLERİN ADLİ TIBBİ DEĞERLENDİRİLMESİ
MEDICAL AND LEGAL ASPECT OF PRECAUTIONS TO BE TAKEN AGAINST TRANSPORT CAUSALITIES AND DEATHS
Nevzat Alkan, Şevki Sözen
Sayfalar 1 - 6
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
DENEYSEL MEZENTERİK İSKEMİDE BAKTERİYEL TRANSLOKASYON'A SEFTRİAKSON'UN ETKİSİ
THE EFFECT OF CEFTRIAXONE ON BACTERIAL TRANSLOCATION IN MESENTERIC ISCHEMIA
Ahmet Necefli, Kemal Dolay, Yüksel Arıkan, Recep Güloğlu, Sabiha Karayay, Ertuğrul Halıcı, Fatih Atagenç
Sayfalar 7 - 10

3.
SIÇANLARDA, HEMORAJİK ŞOK VE REPERFÜZYON SONRASI GÖRÜLEN ORGAN HASARINDA SİKLOSPORİN A'NIN ROLÜ
ROLE OF CYCLOSPORINE A ON ORGAN INJURY SEEN AFTER HEMORRHAGIC SHOCK AND REPERFUSION IN RATS
M Süphan Ertürk, Ertuğrul Gazioğlu, Dildar Konukoğlu, Şennur İlvan, Ali Şahin, Osman Şenel, Serap Arıkan, Oğuz Çetinkale, Serdar Yüceyar
Sayfalar 11 - 18

4.
OTOBÜS VE KAMYON ŞOFÖRLERİNİN İLK YARDIM KONUSUNDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI
ATTITUDE AND BEHAVIORS OF BUS AND LORRY DRIVERS REGANDUIG CAUSALITIES AND FIRST AID
Vesile Şenol, Fevziye Çetinkaya, Cuma Yıldırım
Sayfalar 19 - 23

5.
TORAKOLOMBER TRAVMALARDA SPİNAL ENSTRÜMANTASYON
SPINAL INSTRUMENTATION IN THORACOLUMBAR TRAUMAS
Ali İhsan Ökten, Murat Ergüven, Rüçhan Ergün, Sait Bilal, Mehmet Özdal
Sayfalar 24 - 27

6.
FOURNİER GANGRENİ
FOURNIER'S GANGRENE A PRESENTATION OF CASES
Cemalettin Murat, Erdinç Ünlüer, Gökhan Toktaş, Şaban Mimaroğlu, Cenk Gürbüz, Yalçın Serin
Sayfalar 28 - 30

7.
SERVİKAL OMUR YARALANMALARI
CERVICAL SPINE INJURIES
Kemal Dolay, Ali Kocataş, Halil Alış, Yüksel Arıkan, Recep Güloğlu, Cemallettin Ertekin
Sayfalar 31 - 34

8.
POSTTRAVMATİK LEPTOMENİNGAL KİSTLER
POSTTRAUMATIC LEPTOMENINGAL CYSTS
Murat Döşoğlu, Metin Orakdöğen, M Akif Göğüsgeren, M Ali Demirbaş, Selhan Karadereler
Sayfalar 35 - 39

9.
MULTİTRAVMALI HASTALARIN PROGNOZUNU BELİRLEMEDE YAŞ FAKTÖRÜ
AGE FACTOR IN DETERMINING THE PROGNOSIS OF THE PATIENTS WITH MULTITRAUMA
İbrahim İkizceli, Erdoğan M Sözüer, Abdulkadir Bedirli, Cuma Yıldırım, Nurullah Günay, Yusuf Yürümez
Sayfalar 40 - 42

10.
KARIN AĞRILI OLGULARDA DÜZ KARIN GRAFİSİNİN TANISAL DEĞERİ
THE DIAGNOSTIC VALUE OF PLAIN ABDOMINAL X-RAY IN ABDOMINAL PAIN
Mehtap Bulut, Halil Özgüç, Ekrem Kaya, Şule Akköse, Erol Armağan, Rıfat Tokyay
Sayfalar 43 - 45

11.
POSTTRAVMATİK SERVİKAL SPONDİLOPTOSİS
POSTTRAUMATIC CERVICAL SPONDYLOPTOSIS
Cumhur Özdoğan, M Akif Göğüsgeren, Murat Döşoğlu
Sayfalar 46 - 48

12.
KLİVUSUN TRANSVERS KIRIĞI
TRANSVERS FRACTURE OF CLIVUS
Ali İhsan Ökten, Rüçhan Ergün, Uğur Bostancı
Sayfalar 49 - 51

13.
TRANSKRANYAL PERFORAN YARALANMA
TRANS CRANIAL PERFORATING INJURY
Merih İş, Talat Kırış, Kemal Hepgül
Sayfalar 52 - 54

14.
AKUT GASTRİK VOLVULUS BELİRTİSİ VEREN PARAOZOFAGEAL HERNİ
A LARGE PARAESOPHAGEAL HERNIA PRESENTING WITH ACUTE GASTRIC VOLVULUS
Selman Sökmen, Ahmet Önal, Funda Oğuz, Aydın Taşdöğen, Zahide Elar
Sayfalar 55 - 58

15.
BİR HEMODİYALİZ KATETERİ KOMPLİKASYONU: SUBKLAVYAN ARTERDE PSÖDOANEVRİZMA OLGUSU
A COMPLICATION OF HEMODIALYSIS CATHETER: PSEUDO ANEURYSM OF SUBCLAVIAN ARTERY
Alper Toker, Vural Özcan, Korkut Bostancı, Emin Tireli, Enver Dayıoğlu, Ertan Onursal
Sayfalar 59 - 62