p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 9 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - Ocak 2003
1.
PENATRATING CARDIAC INJURIES. COMPLEX INJURIES AND DIFFICULT CHALLENGES
Juan A. Asensio, Patrizio Petrone, Tamer Karşıdağ, J.Ricardo Ramos-Kelly, Sinan Demiray, Gustavo Roldan, Rattaplee Pak-Art, Eric Kuncir
PMID: 12587048  Sayfalar 1 - 16
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
TAVŞANLARDA PERİKONDRİUM GREFTLERİNDEN YENİ KIKIRDAK OLUŞUMUNA HETEROLOG KOLLAJENİN ETKİSİ
THE EFFECT OF HETEROLOGOUS COLLAGEN IN NEOCHONDROGENESIS FROM FREE PERICHONDRIAL GRAFTS, IN RABBITS: AN EXPERIMENTAL STUDY
Serhat Özbek, Cenk Şen, Zeynep Kahveci, Mesut Özcan
PMID: 12587049  Sayfalar 17 - 22

3.
KÜNT KARIN TRAVMASI SONRASI İZOLE ABDOMİNAL SOLİD ORGAN YARALANMALARI OLAN OLGULARLA, BERABERİNDE EKSTRAABDOMİNAL YARALANMALARI OLAN VAKALARIN KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF THE RESULTS OF THE CONSERVATIVE TREATMENT BETWEEN ISOLATED SOLID ORGAN INJURIES AND THOSE INJURIES ASSOCIATED WITH EXTRAABDOMINAL INJURIES AFTER BLUNT ABDOMINAL TRAUMA BETWEEN ISOLATED SOLID ORGAN INJURIES AND THOSE INJURIES ASSOCI
Feza Ekiz, Tayfun Yücel, İlhan Emergen, Sibel Özkan Gürdal, Doğan Gönüllü, Yücel Yankol
PMID: 12587050  Sayfalar 23 - 29

4.
KALBE PENETRAN YARALANMALAR: 3 YILLIK ADANA NUMUNE HASTANESİ DENEYİMİ
CARDIAC PENETRATION WOUNDS: THREE YEARS ADANA NUMUNE HOSPITAL EXPERIENCE
Serdar M. Demirkıran, Gürsel A. Tekin
PMID: 12587051  Sayfalar 30 - 33

5.
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİBİ GEREKEN CİDDİ YANIKLARIN TEDAVİ, MORTALİTE VE MORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF SEVERE BURNS MANAGED IN INTENSIVE CARE UNIT
Mehmet Kurtoğlu, Orhan Alimoğlu, Cemalettin Ertekin, Recep Güloğlu, Korhan Taviloğlu
PMID: 12587052  Sayfalar 34 - 36

6.
POLİTRAVMATİZE YOĞUN BAKIM HASTALARINDA DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİN İLE VENÖZ TROMBOEMBOLİZM PROFİLAKSİSİ (GENİŞLETİLMİŞ SERİ)
VENOUS THROMBOEMBOLISM PROPHYLAXIS WITH LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARINS IN POLYTRAUMATIZED PATIENTS IN INTENSIVE CARE UNIT (EXTENDED SERIE)
Mehmet Kurtoğlu, Dinçay Büyükkurt, Metin Kurtoğlu, Cem A. Dural, Recep Güloğlu, Uğur Akar
PMID: 12587053  Sayfalar 37 - 44

7.
FOREIGN BODY ASPIRATION: A FOUR-YEARS EXPERIENCE *
Volkan Erikçi
PMID: 12587054  Sayfalar 45 - 49

8.
WARFARİN'E BAĞLI GELİŞEN KARIN İÇİ VE BARSAK DUVARI KANAMALARI
INTRAABDOMINAL AND INTRAMURAL HEMORRHAGE DUE TO WARFARIN THERAPY
Akın Tarım, Sedat Yıldırım, Tarık Zafer Nursal, Turgut Noyan
PMID: 12587055  Sayfalar 50 - 53

9.
PENİS FRAKTÜRLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ
SURGICAL TREATMENT OF PENIL FRACTURES
Hakan Kılıçarslan, Gökhan Gökçe, Kemal Kaya, Semih Ayan, Yener E. Gültekin
PMID: 12587056  Sayfalar 54 - 56

10.
TORAKOLOMBER BURST KIRIĞINA BAĞLI ANTERİOR DURAL LASERASYON
ANTERIOR DURAL LASERATION DUE TO THORACOLUMBAR BURST FRACTURE
Mustafa Özdemir, Tunç Öğün, Safa M.i. Kapıcıoğlu
PMID: 12587057  Sayfalar 57 - 61

11.
ÇOCUK DEPLASE SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARININ TEDAVİSİ (ÜÇ FARKLI TEDAVİ YÖNTEMİNİN İNCELENMESİ)
THE TREATMENT OF DISPLACED SUPRACONDYLAR FRACTURES OF THE HUMERUS IN CHILDREN (AN EVALUATION OF THREE DIFFERENT TREATMENT METHODS)
Bülent Diri, Yılmaz Tomak, Turgut Nedim Karaismailoğlu
PMID: 12587058  Sayfalar 62 - 69

12.
POST-TRAUMATIC TESTICULAR TORSION
AthanasiosG.Papatsoris, FilitsaA.Mpadra, MichalisV.Karamouzis
PMID: 12587059  Sayfalar 70 - 71

13.
TRAVMATİK BİLATERAL VERTEBRAL ARTER DİSEKSİYONU
TRAUMATIC DISSECTION OF BILATERAL VERTEBRAL ARTERIES
Kamil Melih Akay, Yusuf İzci, Şahin Uğurel, Alper Baysefer, Erdener Timurkaynak
PMID: 12587060  Sayfalar 72 - 75

14.
CHANCE TYPE CERVICAL FRACTURE AND NEUROLOGICAL DEFICITS IN ANKYLOSING SPONDYLITIS
Selçuk Yılmazlar
PMID: 12587061  Sayfalar 76 - 78

15.
HERNİASYONA NEDEN OLAN POSTTRAVMATİK TANSİYON PNÖMOSEFALUS
POSTTRAUMATIC TENSION PNEUMOCEPHALUS CAUSING HERNIATION
Bülent Fahri Kılınçoğlu, Amir Mansur Mukaddem, Hatice Lakadamyalı, Nur Altınörs
PMID: 12587062  Sayfalar 79 - 81

16.
GİZLİ İNTESTİNAL KANAMA NEDENİ OLAN İNCE BARSAK MALİGN MELANOMASI: OLGU SUNUMU
MALIGN MELANOMA OF THE SMALL BOWEL AS A CAUSE OF OCCULT INTESTINAL BLEEDING: CASE REPORT
Hakan Yanar, Halil Coşkun, Serdar Aksoy, Mehmet Tekinel
PMID: 12587063  Sayfalar 82 - 84