p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 14 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Orbita tavan kırığına bağlı gelişen akut travmatik ensefalosel: Porlu polietilen ile rekonstrüksiyon [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 247-252

Orbita tavan kırığına bağlı gelişen akut travmatik ensefalosel: Porlu polietilen ile rekonstrüksiyon

Nurperi Gazioğlu, Mustafa Onur Ulu, Fatma Özlen, Mustafa Uzan, Nejat Çıplak
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı

Bu yazıda, orbita tavan kırığına bağlı bir akut travmatik orbital ensefalosel olgusunun tanı ve tedavisi sunuldu. Orbita tavan kırığına bağlı akut travmatik ensefalosele nadiren rastlanır. Artmış intraorbital basınç, optik sinirde geri dönüşümsüz hasara neden olabileceği için bu olgularda erken tanı ve tedavi çok önemlidir. İnce kesitli aksiyel ve koronal orbita bilgisayarlı tomografi incelemesi, orbita travmasının eşlik ettiği tüm akut travmalı hastalara uygulanmalıdır. Bu olguların cerrahi tedavisinde orbita tavan kırığının tamiri en önemli basamaktır ve mutlaka yapılmalıdır. Porlu polietilen (Medpor®) birçok açıdan diğer allogreftlere üstünlüğü olan ve uzun yıllardır rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanılan bir materyaldir. Sunulan olguda orbita tavan rekonstrüksiyonu Medpor® kullanılarak yapıldı, erken ve geç dönemde mükemmel sonuçlar elde edildi. Orbita tavan kırığı sonrası gelişen akut travmatik ensefaloselin başvuru tablosu, tanı ve cerrahi basamakları hakkındaki önemli noktalar vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, Medpor; orbita tavan kırığı; porlu polietilen; travmatik ensefalosel.

Acute traumatic orbital encephalocele related to orbital roof fracture: reconstruction by using porous polyethylene

Nurperi Gazioğlu, Mustafa Onur Ulu, Fatma Özlen, Mustafa Uzan, Nejat Çıplak
Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Neurosurgery

A case report of acute traumatic orbital encephalocele related to orbital roof fracture and its management were presented. Acute traumatic encephalocele related to orbital roof fracture is unusual. Early diagnosis and treatment are very important since the raised intraorbital pressure may irreversibly damage the optic nerve. Orbital computerized tomography with thin axial and coronal sections should be performed in an acute traumatized patient with a concurrent orbital trauma. Reconstruction of the orbital roof is the key step of the surgical treatment and should be performed in every case. Porous polyethylene (Medpor®) has been used for many years in reconstructive surgeries and it is superior to other allografts in many ways. In our case, the orbital roof reconstruction was done by Medpor® and the early and late cosmetic results were excellent. The important features of acute traumatic encephalocele secondary to orbital roof fractures in terms of presentation, diagnosis and surgical steps were also stressed.

Keywords: Computed tomography, Medpor; orbital roof fracture; porous polyethylene; traumatic encephalocele.

Nurperi Gazioğlu, Mustafa Onur Ulu, Fatma Özlen, Mustafa Uzan, Nejat Çıplak. Acute traumatic orbital encephalocele related to orbital roof fracture: reconstruction by using porous polyethylene. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 247-252

Sorumlu Yazar: Nurperi Gazioğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce