p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 14 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 14 (3)
Cilt: 14  Sayı: 3 - Temmuz 2008
DERLEME
1.
Travmada lokal ve sistemik hemostatik ajanlar: Derleme yazısı
Local and systemic hemostatics in trauma: a review
Gustavo Recinos, Kenji Inaba, Joseph Dubose, Demetrios Demetriades, Peter Rhee
PMID: 18781411  Sayfalar 175 - 181

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
İloprost ve pentoksifilin tavşan modelinde iskelet kasındaki iskemi-reperfüzyon hasarını hafifletir
Iloprost and pentoxifylline attenuate ischemia-reperfusion injury in skeletal muscle in rabbit model
Bilgin Emrecan, Engin Tulukoğlu, Şahin Bozok, Murat Aksun, Serhan Yağdı, Ali Vefa Özcan, Mustafa Saçar, Ali Gürbüz
PMID: 18781412  Sayfalar 182 - 187

3.
Karıniçi yapışıklıkların önlenmesinde metilprednizolonun farklı dozlarının etkinliğinin incelenmesi
Assessment of effectiveness of different doses of methylprednisolone on intraabdominal adhesion prevention
Turkay Kırdak, Erdal Uysal, Nusret Korun
PMID: 18781413  Sayfalar 188 - 191

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Torakal ve abdominal aortanın acil patolojilerinde endovasküler tedavi
Endovascular therapy for thoracic and abdominal aortic emergencies
Erdal Aslım, Tankut Hakkı Akay, Süleyman Özkan, Ali Harman
PMID: 18781414  Sayfalar 192 - 200

5.
Paraşütle atlama sonucu oluşan yaralanmalar
Injuries due to parachute jumping
Erdoğan Mütevelli Sözüer, Seda Özkan, Okhan Akdur, Polat Durukan, İbrahim İkizceli, Levent Avşaroğulları
PMID: 18781415  Sayfalar 201 - 204

6.
Künt karın travması: Tanı yöntemlerinin değerlendirilmesi ve cerrahi sonuçlar
Blunt abdominal trauma: evaluation of diagnostic options and surgical outcomes
Ahmet Karamercan, Tonguç Utku Yılmaz, Mehmet Akif Karamercan, Bülent Aytaç
PMID: 18781416  Sayfalar 205 - 210

7.
Spontan koledok perforasyonu: Çocukluk çağında nadir bir akut karın nedeni
Spontaneous bile duct perforation: a rare cause of acute abdominal pain during childhood
Tunç Özdemir, Ahsen Karagözlü Akgül, Yağmur Arpaz, Ahmet Arıkan
PMID: 18781417  Sayfalar 211 - 215

8.
Kardiyopulmoner resüsitasyona bağlı göğüs kafesi hasarlanmalarının sıklığı: Adli otopsi sonuçları
Frequency of skeletal chest injuries associated with cardiopulmonary resuscitation: forensic autopsy
Bora Boz, Bülent Erdur, Kemalettin Acar, Ahmet Ergin, İbrahim Türkçüer, Nesrin Ergin
PMID: 18781418  Sayfalar 216 - 220

9.
Travmatik diyafram yırtığı: Bir göğüs cerrahisi kliniğindeki sonuçlar
Traumatic diaphragmatic rupture: results of the chest surgery clinic
İrfan Yalçınkaya, Erol Kisli
PMID: 18781419  Sayfalar 221 - 225

10.
Femur boyun kırıklarında internal tespit sonrası komplikasyonlar
Complications of internally fixed femoral neck fractures
Cemil Kayalı, Haluk Ağuş, Mustafa Arslantaş, Ali Turgut
PMID: 18781420  Sayfalar 226 - 230

11.
Torakoabdominal yaralanma: 250 hastanın değerlendirilmesi
The evaluation of 250 patients with thoracoabdominal injuries
Fatih Çiftçi, Sadullah Girgin, Ercan Gedik, Serdar Onat, İbrahim Halil Taçyıldız, Celalettin Keleş
PMID: 18781421  Sayfalar 231 - 238

12.
Samsun’da hastane acil servisleri ve 112 acil çalışanlarına karşı şiddet: Epidemiyolojik bir çalışma
Violence towards workers in hospital emergency services and in emergency medical care units in Samsun: an epidemiological study
Sevgi Canbaz, Cihad Dündar, Şennur Dabak, Ahmet Tevfik Sünter, Yıldız Pekşen, Erhan Çetin Çetinoğlu
PMID: 18781422  Sayfalar 239 - 244

OLGU SUNUMU
13.
Umbilikal fıtık kesesi içinde apandisit: Çocuklarda daha önce bildirilmemiş bir komplikasyon
Appendicitis within an umbilical hernia sac: previously unreported complication in children
Cüneyt Atabek, Ilhami Sürer, Hasan Deliağa, Bahadır Çalışkan, Abdulkerim Temiz, Suzi Demirbağ, Haluk Öztürk
PMID: 18781423  Sayfalar 245 - 246

14.
Orbita tavan kırığına bağlı gelişen akut travmatik ensefalosel: Porlu polietilen ile rekonstrüksiyon
Acute traumatic orbital encephalocele related to orbital roof fracture: reconstruction by using porous polyethylene
Nurperi Gazioğlu, Mustafa Onur Ulu, Fatma Özlen, Mustafa Uzan, Nejat Çıplak
PMID: 18781424  Sayfalar 247 - 252

15.
Travmatik lomber fıtık
Traumatic lumbar hernia
Mehmet Ali Uzun, Neşet Köksal, Ender Onur, Yusuf Günerhan, Ümit Yaşar Şahin, Atilla Çelik
PMID: 18781425  Sayfalar 253 - 255

16.
Kronik diyaliz hastasında non-oklüzif mezenterik iskemi: Olgu sunumu
Non-occlusive mesenteric ischemia in a chronic dialysis patient: a case report
Figen Coşkun, Nalan Metin Aksu, Erhan Akpınar, Şebnem Bozkurt, Meltem Akkaş, Şener Balas, Evvah Karakılıç
PMID: 18781426  Sayfalar 256 - 259