p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 14 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Travmatik lomber fıtık [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 253-255

Travmatik lomber fıtık

Mehmet Ali Uzun, Neşet Köksal, Ender Onur, Yusuf Günerhan, Ümit Yaşar Şahin, Atilla Çelik
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye.

Künt karın travmaları sonrasında travmatik lomber fıtık nadir olarak görülür. Bu olgularda karıniçi organ yaralanması sıktır. Travmatik lomber fıtık olgularında fiziksel inceleme tanı için önemli olmakla birlikte, bilgisayarlı tomografi tanıyı doğrulamada, eşlik eden karıniçi organ yaralanması olup olmadığını anlamada ve tedavi yöntemini seçmede faydalıdır. Eşlik eden strangülasyon ve/veya karıniçi yaralanma şüphesi varsa acil laparotomi veya laparoskopi yapılmalıdır, fakat böyle bir şüphe yoksa ekstraperitoneal olarak primer ya da prostetik materyal ile güvenli bir şekilde onarılabilir. Bu yazıda, künt karın travması nedeniyle oluşan izole, akut lomber fıtık olgusunun laparotomisiz polipropilen protezle tamiri tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Ekstraperitoneal, fıtık; travma; karın yaralanmaları/komplikasyonlar; lomber; protez.

Traumatic lumbar hernia

Mehmet Ali Uzun, Neşet Köksal, Ender Onur, Yusuf Günerhan, Ümit Yaşar Şahin, Atilla Çelik
Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, 2nd General Surgery Clinic, Istanbul, Turkey.

Traumatic lumbar hernia is a rare consequence of blunt abdominal injury. In these cases, intraabdominal visceral injuries are common. Although physical examination is important for this diagnosis, computed tomography is valuable for confirming the diagnosis, eliminating associated intraabdominal injuries and deciding the treatment modality of traumatic lumbar hernia. If there is a suspicion of associated strangulation and/or intraabdominal injury, emergent laparotomy or laparoscopy must be performed. If there is no suspicion of these, extraperitoneal repair primarily or with prosthetic material can be performed safely. We present a case of an isolated acute lumbar hernia due to blunt abdominal trauma, and we discuss mesh repair without laparotomy as the treatment modality.

Keywords: Abdominal injuries/complications, extraperitoneal; hernia; lumbar; mesh; trauma.

Mehmet Ali Uzun, Neşet Köksal, Ender Onur, Yusuf Günerhan, Ümit Yaşar Şahin, Atilla Çelik. Traumatic lumbar hernia. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(3): 253-255

Sorumlu Yazar: Mehmet Ali Uzun, Türkiye
Makale Dili: İngilizce