p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 30 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Akut kolesistitte perkütan kolesistostomi için uygun şart, zaman mıdır? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(2): 146-146 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.32302

Akut kolesistitte perkütan kolesistostomi için uygun şart, zaman mıdır?

Cengiz Ceylan
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Malatya-Türkiye

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, akut kolesistit, kolesistostomi.

Is the appropriate timing for percutaneous cholecystostomy in acute cholecystitis a matter of concern?

Cengiz Ceylan
Department of Surgery, Inönü University, Malatya-Türkiye

Keywords: Cholecystectomy laparoscopic, cholecystitis acute, cholecystostomy.

Cengiz Ceylan. Is the appropriate timing for percutaneous cholecystostomy in acute cholecystitis a matter of concern?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(2): 146-146

Sorumlu Yazar: Cengiz Ceylan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce