p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 30 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 30 (2)
Cilt: 30  Sayı: 2 - Şubat 2024
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Front Matters

Sayfalar I - VII

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Lerkanidipinin travmatik spinal kord hasarına etkisi: Deneysel çalışma
Effects of lercanidipine on traumatic spinal cord injury: an experimental study
Çağlar Türk, Sinan Bahadır, Mahmut Camlar, Çevik Gürel, Aylin Buhur, Gökçe Ceren Kuşçu
PMID: 38305651  PMCID: PMC10977502  doi: 10.14744/tjtes.2024.03660  Sayfalar 73 - 79

3.
Sıçan karaciğerinde iskemi reperfüzyon hasarının elafin düzeyine etkisi
Effect of ischemia-reperfusion injury on elafin levels in rat liver
Abdullah Hilmi Yılmaz, Ugur Dogan, Halit Özgül, Yunus Uzmay, Hamit Yasar Ellidag, Senay Yıldırım, Arif Aslaner
PMID: 38305656  PMCID: PMC10977509  doi: 10.14744/tjtes.2024.32728  Sayfalar 80 - 89

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Septik şok hastalarında sıvı duyarlılığını belirlemede kolay yöntem, end-tidal CO2: Prospektif gözlemsel bir çalışma
Easy method to determine fluid responsiveness in septic shock patients: end-tidal CO2 – a prospective observational study
Hüseyin Özkarakaş, Oğuz Uçar, Zeki Tuncel Tekgül, Özkan Ozmuk, Mehmet Celal Öztürk, Mehmet Uğur Bilgin, Murat Samsa, Halide Hande Şahinkaya, Çagrı Yesilnacar
PMID: 38305657  PMCID: PMC10977503  doi: 10.14744/tjtes.2024.37309  Sayfalar 90 - 96

5.
İnkarsere herni nedeni ile acil operasyon planlanan hastalarda TAPP doğru bir alternatif midir?
Is TAPP the Right alternative for patients undergoing emergency surgery for incarcerated inguinal hernia?
Levent Eminoğlu
PMID: 38305658  PMCID: PMC10977506  doi: 10.14744/tjtes.2024.63367  Sayfalar 97 - 100

6.
Komplike ve komplike olmayan apandisitin tanımlanması: Alvarado tabanlı yeni bir skorlama sistemik
Identification of complicated and non-complicated appendicitis: a new alvarado-based scoring system
Arife Polat Düzgün, Hikmet Pehlevan Özel, Eda Şahingöz, Tolga Dinç
PMID: 38305662  PMCID: PMC10977505  doi: 10.14744/tjtes.2024.70979  Sayfalar 101 - 106

7.
Spontan ve travmatik pnömomediastinum vakalarının acil servis ziyaretlerinin değerlendirilmesi: Retrospektif bir analiz
Evaluating emergency department visits for spontaneous and traumatic pneumomediastinum: a retrospective analysis
Nurullah Ishak Işık, Gulhan Kurtoglu Celık, Bahattin Işık
PMID: 38305659  PMCID: PMC10977508  doi: 10.14744/tjtes.2024.66059  Sayfalar 107 - 113

8.
COVID-19 pandemisi sırasında artan motosiklet kazalarının analizi: Türkiye'den tek merkezli bir çalışma
Analysis of increased motorcycle accidents during the COVID-19 pandemic: a single-center study from Türkiye
Necdet Demir, Safak Sayar, Mehmet Dokur, Hasan Basri Sezer, Suna Koc, Yasemin Begüm Topkarci, Melih Firat Türk
PMID: 38305652  PMCID: PMC10977511  doi: 10.14744/tjtes.2024.08791  Sayfalar 114 - 122

9.
Künt abdominal travmaya bağlı lümenli organ yaralanmaları: Üçüncü basamak bir travma merkezi deneyimi
Hollow viscus injury due to blunt abdominal trauma: a tertiary trauma center experience
Adnan Özpek, Muhammed Kadir Yıldırak, Fikret Ezberci
PMID: 38305660  PMCID: PMC10977501  doi: 10.14744/tjtes.2024.67249  Sayfalar 123 - 128

10.
Modifiye pediatrik oküler travma skoru ile değerlendirilen pediatrik açık glob yaralanmalarında enflamatuvar belirteçlerin etkinliği
Evaluating the effectiveness of inflammatory markers in pediatric open globe injury using a modified pediatric ocular trauma score
Özlem Özcanlı Çay, Eyyup Karahan, Mehmet Murat Uzel
PMID: 38305654  PMCID: PMC10977510  doi: 10.14744/tjtes.2024.22905  Sayfalar 129 - 134

11.
Radiusun, her iki ucunun eş zamanlı parçalı kırılması farklı bir yaralanma paternini temsil ediyor mu?
Does simultaneous comminuted fracture of both radial ends represent a distinct fracture pattern?
Ahmed Majid Heydar, Mehmet Burak Yalçın
PMID: 38305653  PMCID: PMC10977504  doi: 10.14744/tjtes.2024.19392  Sayfalar 135 - 141

OLGU SUNUMU
12.
Trafik kazası sonrası emniyet kemeri nedeniyle meydana gelen mezenter yaralanması ve gecikmiş kolon iskemisi
A case of seatbelt-induced mesenteric injury and delayed colon ischemia after a car accident
Burak Çelik, Safa Toprak, Mesut Yeşilsoy, İbrahim Halil Özata
PMID: 38305661  PMCID: PMC10977507  doi: 10.14744/tjtes.2024.65357  Sayfalar 142 - 145

EDITÖRE MEKTUP
13.
Akut kolesistitte perkütan kolesistostomi için uygun şart, zaman mıdır?
Is the appropriate timing for percutaneous cholecystostomy in acute cholecystitis a matter of concern?
Cengiz Ceylan
PMID: 38305655  PMCID: PMC10977512  doi: 10.14744/tjtes.2024.32302  Sayfa 146
Makale Özeti |Tam Metin PDF