p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 30 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Tır altında ezilme sonrası büyük bir travmatik hemipelvektomi defektinin yönetimi: bir olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(5): 370-373 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.64226

Tır altında ezilme sonrası büyük bir travmatik hemipelvektomi defektinin yönetimi: bir olgu sunumu

Mutluhan Temizsoy, Ahmet Hamdi Sakarya
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Bu olgu sunumu, yüksek mortalite oranına sahip nadir ve yıkıcı bir yaralanma olan travmatik hemipelvektominin yönetimine ışık tutmaktadır. 12 yaşında erkek hasta araç dışı trafik kazasında meydana gelen bir degloving yaralanması nedeniyle dış merkezde sağ alt ekstremite amputasyonu ve sağ hemipelvektomi geçiren geçirdi. Sağ pelvik ve suprapubik bölgedeki doku defekti dış merkezde posterior bazlı ezilmiş fasyakutanöz flep ile acil re-konstrükte edilmişti ve hasta nekrotizan fasiit olasılığı ile hastanemiz çocuk yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Geniş spektrumlu antibiyotik başlandı ve sepsis gelişimini önlemek için seri debridmanlar yapıldı. Son olarak, bel, karın, gluteal ve kasık bölgelerindeki 60x25 cm'lik defekt rekonstrüksiyonu için kısmi kalınlıkta deri grefti seansları ve pediküllü anterolateral uyluk flebi kullanıldı. Sorunsuz iyileşme gösteren hasta, yürüteç yardımıyla mobilize oldu ve kazadan 22 hafta sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Bu vaka raporu, travmatik hemipelvektomi sonrası hayatta kalmayı sağlamaya yö-nelik, sepsisi önlemek için seri debridmanların, negatif basınçlı vakumlu pansuman değişikliklerinin, debridman ile alınan kültürler sonucunda geniş spektrumlu antibiyotiklerin başlanmasının ve defektin mümkün olan en kısa sürede kapatılmasının önemini vurgulamaktadır. Ölüm oranlarını en aza indirmek ve sonuçları optimal hale getirmek için tartışılan yöntemlere aşina olmak bu nadir yaralanmada önemli hale gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ezilme yaralanması, travmatik hemipelvektomi; travmatik hemipelvektomi defekti.

Management of a large traumatic hemipelvectomy defect following a truck crush injury: a case report

Mutluhan Temizsoy, Ahmet Hamdi Sakarya
Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul-Türkiye

This case report explores the management of a traumatic hemipelvectomy—a rare and devastating injury characterized by a high mortality rate. The patient, a 12-year-old male, suffered right lower extremity amputation and right hemipelvectomy due to a deglov-ing injury from a non-vehicle-related accident at another institution. Initially, an urgent reconstruction of the right pelvic region and suprapubic tissue defects was performed using a posterior-based fasciocutaneous flap. Following this, the patient was transferred to the pediatric intensive care unit at our hospital with a suspected diagnosis of necrotizing fasciitis. Treatment included broad spectrum antibiotics and multiple debridements to avert the onset of sepsis. Eventually, reconstruction of a 60 x 25 cm defect covering the lower back, abdomen, gluteal, and pubic regions was achieved through serial split-thickness skin grafts and a pedicled anterolateral thigh flap. The patient made a remarkable recovery, regained mobility with the aid of a walker, and was discharged in good health 22 weeks after the initial accident. This case report underscores the importance of serial debridements in preventing sepsis, the use of negative pres-sure vacuum dressing changes, the initiation of broad-spectrum antibiotics based on culture results during debridements, and prompt closure of the defect to ensure survival after traumatic hemipelvectomy. Familiarization with the principles discussed here is crucial to minimizing mortality rates and optimizing outcomes for this rare injury.

Keywords: Crush injury, traumatic hemipelvectomy; traumatic hemipelvectomy defect.

Mutluhan Temizsoy, Ahmet Hamdi Sakarya. Management of a large traumatic hemipelvectomy defect following a truck crush injury: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(5): 370-373

Sorumlu Yazar: Mutluhan Temizsoy, Türkiye
Makale Dili: İngilizce