p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 30 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 30 (5)
Cilt: 30  Sayı: 5 - Mayıs 2024
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Front matters

Sayfalar I - VIII

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Ratlarda deneysel priapizm modelinde ketamin’in penil dokular üzerine etkileri
Effects of ketamine on penile tissues in an experimental priapism model in rats
Vildan Kölükçü, Mehtap Gürler Balta, Hakan Tapar, Tugba Karaman, Serkan Karaman, Velid Unsal, Fikret Gevrek, Kenan Yalçın, Fatih Fırat
PMID: 38738674  PMCID: PMC11154065  doi: 10.14744/tjtes.2024.33262  Sayfalar 309 - 315

3.
Presizyonel ve peritoneal lokal anestezik uygulamasının kolon anastomozuna ve yara iyileşmesine etkisi
Effect of pre-incisional and peritoneal local anesthetics administration on colon anastomosis and wound healing
Uğur Kesici, Yahya Kaan Karatepe, Ahmet Furkan Mazlum, Kubra Bozali, Mahmut Salih Genç, Leman Damla Ercan, Mehmet Güray Duman, Ayşe Gökçen Sade, Eray Metin Guler, Sevgi Kesici
PMID: 38738675  PMCID: PMC11154069  doi: 10.14744/tjtes.2024.39551  Sayfalar 316 - 322

4.
Osteoporozun tanısında, izleminde ve patolojik kırıklarında kemik döngüsü belirteçlerinin rolü
The role of bone turnover markers in diagnosis, monitoring, and pathological fractures of osteoporosis
Kazım Ersin Altınsoy, Beytullah Unat
PMID: 38738676  PMCID: PMC11154067  doi: 10.14744/tjtes.2024.48409  Sayfalar 323 - 327

KLINIK ÇALIŞMA
5.
Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesine yatırılan yaşlı hastalarda 30 günlük mortalitenin belirleyicileri
Determinants of 30-day mortality in elderly patients admitted to a cardiovascular surgery intensive care unit
Bedih Balkan, Zahide Özlem Ulubay, Elif Güneysu, Ahmet Said Dündar, Engin Ihsan Turan
PMID: 38738671  PMCID: PMC11154066  doi: 10.14744/tjtes.2024.00569  Sayfalar 328 - 336

6.
Parmak ucu amputasyonlarının rekonstrüksiyonunda kemik grefti ile kombine spiral flep tekniğinin kullanımı
Bone grafting combined with a spiral flap technique for the reconstruction of fingertip amputations
Fatih Ceran, Mehmet Bozkurt, Salih Onur Basat, Emin Kapi
PMID: 38738672  PMCID: PMC11154071  doi: 10.14744/tjtes.2023.05118  Sayfalar 337 - 342

7.
Okul öncesi çocuklarda üst ekstremite kırıkları için psikolojik risk faktörleri: Bir vaka-kontrol çalışması
Psychological risk factors for upper extremity fractures in preschool children: A case-control study
Muhammet Zeki Gültekin, Fatih Doğar, Ahmet Sinan Sarı, Fatma Coşkun, Ahmet Yıldırım
PMID: 38738673  PMCID: PMC11154073  doi: 10.14744/tjtes.2024.23522  Sayfalar 343 - 352

8.
Transvers uzantı kırıklarının klinik analizi: Travma bakımında hasta özellikleri, yönetimi ve sonuçları üzerine kapsamlı bir çalışma
Clinical analysis of transverse process fractures: A comprehensive study on patient characteristics, management, and outcomes in trauma care
Göksal Günerhan, Afşin Emre Akpınar, Emin Çağıl
PMID: 38738678  PMCID: PMC11154072  doi: 10.14744/tjtes.2024.91387  Sayfalar 353 - 360

DERLEME
9.
Çoklu mıknatıs yutulmasına bağlı kronik jejuno-kolonik fistül ve intestinal malabsorbsiyon: Olgu sunumu ve sistematik inceleme
Chronic jejuno-colonic fistula and intestinal malabsorption due to multiple magnet ingestions: A case report and systematic review
Rahşan Özcan, Ali Ekber Hakalmaz, Ayşe Kalyoncu Uçar, Omer Beser, Senol Emre
PMID: 38738679  PMCID: PMC11154068  doi: 10.14744/tjtes.2024.50845  Sayfalar 361 - 369

OLGU SUNUMU
10.
Tır altında ezilme sonrası büyük bir travmatik hemipelvektomi defektinin yönetimi: bir olgu sunumu
Management of a large traumatic hemipelvectomy defect following a truck crush injury: a case report
Mutluhan Temizsoy, Ahmet Hamdi Sakarya
PMID: 38738677  PMCID: PMC11154070  doi: 10.14744/tjtes.2024.64226  Sayfalar 370 - 373