p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 9 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Fizyel bar oluşumuna bağlı ayak bileği varus deformitesinin tedavisi: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1359-1362 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.67179

Fizyel bar oluşumuna bağlı ayak bileği varus deformitesinin tedavisi: Olgu sunumu

Mahmut Tunçez, Cemal Kazımoğlu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İ̇zmir

Kırık sekeli sonrası oluşan fizyel barın neden olduğu ayak bileği deformitelerinin tedavisi karmaşıktır. Her hasta, deformite ve bar konumunun şiddetine göre ayrı ayrı tedavi edilmelidir. Biz distal tibial epifizde geçirilmiş travmaya bağlı meydana gelen varus deformitesi ve bar oluşumu olan 11 yaşındaki erkek hastanın bar rezeksiyon tekniği ile başarılı tedavisini sunduk. Tibia distal açık kama osteotomi, fibula kapalı kama osteotomi, bar rezeksiyonu ve otojenik yağ dokusu interpozisyonu uygulandığımız hasta herhangi bir komplikasyon olmaksızın dördüncü yılını doldurdu. Bar rezek-siyon tekniğinin ciddi ayak bileği deformitesinde bile olumlu sonuçlar verdiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ayak bileği kırığı, distal tibial fizyel bar, fizis kırığı; varus deformitesi.

Treatment of ankle varus deformity due to physeal bar formation: A case report

Mahmut Tunçez, Cemal Kazımoğlu
Department of Orthopedics and Traumatology, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir-Türkiye

Treatment of ankle deformities caused by the physeal bar after a fracture sequel is complicated. Each patient should be treated individually depending on of the severity of the deformity and bar location. We presented a case report of a successful treatment of an 11-year-old male patient with progressive varus deformity and bar formation due to trauma in the distal tibial physis. Tibia distal open wedge osteotomy, fibula closed wedge osteotomy, bar resection, and autogenic adipose tissue interposition were performed. The patient is at 4 year follow-up without any complication. We think that bar resection technique provides favorable results even in severe ankle deformity.

Keywords: Ankle fracture, physeal bar, physis fracture; varus deformity.

Mahmut Tunçez, Cemal Kazımoğlu. Treatment of ankle varus deformity due to physeal bar formation: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1359-1362

Sorumlu Yazar: Mahmut Tunçez, Türkiye
Makale Dili: İngilizce