p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 15 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 15 (2)
Cilt: 15  Sayı: 2 - Mart 2009
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Glisinin sıçan periferik sinir yaralanması modelinde elektriksel ve histolojik özellikler üzerine etkisi
Effects of glycine on electrical and histological properties of a rat peripheral nerve injury model
Krystell Padilla-martin, Bernardo Baltazar-rendon, Angelica Gonzalez-maciel, Alberto Nuño-licona, Rebeca Uribe-escamilla, Adriana Hernandez-romero, Andrea Ramos, Alfonso Alfaro-rodriguez
PMID: 19353310  Sayfalar 103 - 108

KLINIK ÇALIŞMA
2.
Penetran abdominal bıçak yaralarında laparoskopik eksplorasyon ve lavaj: Öncü çalışma
Laparoscopic exploration and lavage in penetrating abdominal stab wounds: a preliminary report
Fausto Y Vinces, Robert V Madlinger
PMID: 19353311  Sayfalar 109 - 112

3.
Arteriyel trombozlarda faktör V (G1691A), metilentetrahidrofolat redüktaz (C677T) ve protrombin (G20210A) gen mutasyon sıklığı
The prevalence of factor V (G1691A), MTHFR (C677T) and PT (G20210A) gene mutations in arterial thrombosis
Füsun Özmen, M. Mahir Özmen, Nejdet Özalp, Nejat Akar
PMID: 19353312  Sayfalar 113 - 119

4.
Kritik hastalarda, başvurudaki hiperglisemi veya hipoalbümineminin vantilatör gereksinimi, vantilasyon süresi, mortalite ve morbidite üzerine etkileri
The impact of admission hyperglycemia or hypoalbuminemia on need ventilator, time ventilated, mortality, and morbidity in critically ill trauma patients
Mohammadreza Safavi, Azim Honarmand
PMID: 19353313  Sayfalar 120 - 129

5.
Kaşmir’de ayı (Ursus thibetanus) saldırılarından kaynaklanan yaralanmalar
Injuries from bear (Ursus thibetanus) attacks in Kashmir
Shafaat Rashid Tak, Gh Nabi Dar, Manzoor Ahmed Halwai, Bashir Ahmed Mir
PMID: 19353314  Sayfalar 130 - 134

6.
Büyük çaplı yanıkları bulunan hastalarda konvansiyonel tedaviye karşı biyolojik pansuman: Klinik çalışma
A biological dressing versus ‘conventional’ treatment in patients with massive burns: a clinical trial
Seyed Nejat Hosseini, Seyed Nouraddin Mousavinasab, Haleh Rahmanpour, Mojtaba Fallahnezhad
PMID: 19353315  Sayfalar 135 - 140

7.
Batman ve çevresinde yüksekten düşmeler
Falls from heights in and around the city of Batman
Behçet Al, Cuma Yıldırım, Sacid Çoban
PMID: 19353316  Sayfalar 141 - 147

8.
Distal femoral kırıkların tedavisinde dinamik kondiler vida ve retrograd intramedüller suprakondiler çivi kullanan köprü plak osteosentezi: İki yöntemin prospektif randomize bir çalışma ile karşılaştırılması
Bridge plate osteosynthesis using dynamic condylar screw (DCS) or retrograde intramedullary supracondylar nail (RIMSN) in the treatment of distal femoral fractures: comparison of two methods in a prospective randomized study
Gh Nabi Dar, Shafaat Rashid Tak, Khursheed Ahmed Kangoo, Manzoor Ahmed Halwai
PMID: 19353317  Sayfalar 148 - 153

9.
Erişkinlerde invajinasyon
Intussusception in adults
Özgür korkmaz, Hatice Gülşen Yılmaz, İbrahim Halil Taçyıldız, Yılmaz Akgün
PMID: 19353318  Sayfalar 154 - 158

10.
Kafa travmalı hastalarda epidemiyolojik çalışma
Epidemiological study in head injury patients
Aykut Karasu, Pulat Akın Sabancı, Tufan Cansever, Kemal Tanju Hepgül, Murat İmer, İlyas Dolaş, Korhan Taviloğlu
PMID: 19353319  Sayfalar 159 - 163

11.
Ağır hasarlı el yaralanmalarında tedavi sonuçlarının değerlendirmesi
Evaluation of long-term results in mutilating hand injuries
İsmail Bulent Özcelik, Hüsrev Purisa, İlker Sezer, Berkan Mersa, Fatih Kabakas, Serdar Tuncer, Pınar Çelikdelen
PMID: 19353320  Sayfalar 164 - 170

12.
Kalp yaralanmalarında tedavinin esasları: Yirmi iki yıllık deneyim
Principles for the treatment of cardiac injuries: a twenty-two year experience
Hasan Tahsin Keçeligil, Muzaffer Bahcivan, Mustafa Kemal Demirağ, Serkan Çelik, Ferşat Kolbakır
PMID: 19353321  Sayfalar 171 - 175

13.
Öğretim üyeleri arasında emniyet kemeri kullanım sıklığı
The prevalence of seatbelt usage among university lecturers
Ahmet Demircan, Sahender Gülbin Aygencel, Mehmet Karamercan, Fikret Bildik, Ayfer Keleş
PMID: 19353322  Sayfalar 176 - 179

14.
Acil Serviste Düzenlenen Adli Raporlardaki Hata ve Eksiklikler
The Mistakes and Defects In The Judicial Reports Prepared At Emergency Services
Ahmet Turla, Berna Aydın, Neva Sataloğlu
PMID: 19353323  Sayfalar 180 - 184

OLGU SUNUMU
15.
Nedeni bilinmeyen ateş olarak ortaya çıkan, travmatik darlığa ikincil ileal perforasyon
Delayed ileal perforation secondary to traumatic stricture presenting as pyrexia of unknown origin
Peter David How, Hannah Feddo, Eric Woo, Andrew Huang
PMID: 19353324  Sayfalar 185 - 187

16.
Zorlu bir yüzme ve denize atlama sonrası oluşan diyafram yırtığı: Olgu sunumu
A case of diaphragmatic rupture after strenuous exercise (swimming) and jump into the sea
Halil Özgüç, Gökhan Garip, Türkay Kırdak
PMID: 19353325  Sayfalar 188 - 190

17.
Yakın mesafeden kurusıkı tabanca atışına bağlı karına nafiz yaralanma: Olgu sunumu
Penetrating abdominal wound caused by a close-distance blank cartridge pistol shot: a case report
Zafer Teke, Ali Özgür Atalay, Koray Tekin
PMID: 19353326  Sayfalar 191 - 193

18.
Hemodinamisi stabil transmediastinal ateşli silah yaralanmalarında tedavi yaklaşımı
Therapeutic approach in hemodynamically stable transmediastinal gunshot wounds
Ahmet Sami Bayram, Murat Biçer, Abdülkadir Ercan, Cengiz Gebitekin
PMID: 19353327  Sayfalar 194 - 197

19.
Pulsatil torakal kitle: Nadir görülen bir sol ventrikül psödoanevrizması
Pulsatile thoracal mass: a rare case of large left ventricular pseudoaneurysm
Adem GÜLER, Alper UÇAK, Murat BAŞARAN, Yücel ÖZEN, Melih Hulusi Us, Ahmet Turan Yılmaz
PMID: 19353328  Sayfalar 198 - 200

20.
İnsan ısırığı sonrası elde gelişen yumuşak doku enfeksiyonu ve parmak amputasyonu: Olgu sunumu
Human hand bite causing soft tissue infection and finger amputation: a case report
Hamdi Ahmet Akgülle, Barış Kocaoğlu, Bülent Erol
PMID: 19353329  Sayfalar 201 - 204