p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 16 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 16 (3)
Cilt: 16  Sayı: 3 - Mayıs 2010
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Deneysel kontrolsüz hemorajik şok modelinde ılımlı hipotansif resüsitasyonu, düşük volümlü sıvı resüsitasyonu ve agresif sıvı resüsitasyonu tedavi yaklaşımlarının karşılaştırılması
Comparison of permissive hypotensive resuscitation, low-volume fluid resuscitation, and aggressive fluid resuscitation therapy approaches in an experimental uncontrolled hemorrhagic shock model
Murat Durusu, Mehmet Eryılmaz, Gürkan Öztürk, Öner Menteş, Tahir Özer, Turgut Deniz
PMID: 20517741  Sayfalar 191 - 197

KLINIK ÇALIŞMA
2.
Çoklu travmalarda koagülopati
Coagulopathy in multiple traumas
Muhammet Gökhan Turtay, Vedat Kırımlıoğlu, Cengiz Ceylan
PMID: 20517742  Sayfalar 198 - 202

3.
Kocaeli ili acil hekimlerinin triyaj kararları ve adalet
Triage decisions of emergency physicians in Kocaeli and the principle of justice
Nermin Ersoy, Aslıhan Akpınar
PMID: 20517743  Sayfalar 203 - 209

4.
Türkiye’nin güneydoğusunda Diyarbakır ve çevresinde erişkinlerde yılan ısırıkları
Snakebites in adults from the Diyarbakır region in southeast Turkey
Behçet Al, Murat Orak, Mustafa Aldemir, Cahfer Güloğlu
PMID: 20517744  Sayfalar 210 - 214

5.
Travmatik diyafragmatik rüptüründe prognostik faktörler ve sonuçlar
Prognostic factors and outcome of traumatic diaphragmatic rupture
Ali Akbar Beigi, Hassan Masoudpour, Siavoush Sehhat, Elham Fatemeh Khademi
PMID: 20517745  Sayfalar 215 - 219

6.
Çocuklarda penetran kalp yaralanmaları
Penetrating cardiac trauma in children
Mustafa Goz, Ömer Cakir, Mehmet Nesimi Eren
PMID: 20517746  Sayfalar 220 - 224

7.
Elektrik yaralanmasının miyopati etkileri
The myopathic effects of electrical injury
Dursun Aygün, Hayriye Gönüllü
PMID: 20517747  Sayfalar 225 - 228

8.
Çocuk hastalarda yanık sonrası ağrı tedavisinde lidokain-prilokain krem kullanımı
Usage of lidocaine-prilocaine cream in the treatment of postburn pain in pediatric patients
Eksal Kargı, Bülent Tekerekoğlu
PMID: 20517748  Sayfalar 229 - 232

9.
Ameliyat edilen travmatik akut subdural kanamalı hastalarda klinik prognostik faktörlerin analizi
Analyses of clinical prognostic factors in operated traumatic acute subdural hematomas
Aykut Karasu, Erdinç Civelek, Yavuz Aras, Pulat Akın Sabancı, Tufan Cansever, Hakan Yanar, Günseli Sağlam, Murat İmer, Kemal Tanju Hepgül, Korhan Taviloğlu, Ali Canbolat
PMID: 20517749  Sayfalar 233 - 236

10.
Ölümcül olmayan elektrik yaralanmalarında travmanın şiddeti ve yerleşimi
Intensity and localization of trauma in non-fatal electrical injuries
Tarık Gündüz, Ömür Elçioğlu, Cengiz Çetin
PMID: 20517750  Sayfalar 237 - 240

11.
Acil servise gelen iş kazalarına bağlı yaralanmalar
Occupational injuries admitted to the Emergency Department
Seda Özkan, Şebnem Kılıç, Polat Durukan, Okhan Akdur, Alper Vardar, Sebahattin Geyik, İbrahim İkizceli
PMID: 20517751  Sayfalar 241 - 247

12.
Akut apandisit tanısıyla laparotomi uygulanan hastalarda ultrasonografi bulguları ve lökosit sayısının değerlendirilmesi
Ultrasonographic findings and evaluation of white blood cell counts in patients undergoing laparotomy with the diagnosis of acute appendicitis
Ahmet Demircan, Gülbin Aygencel, Mehmet Karamercan, Mehmet Ergin, Tonguç Utku Yılmaz, Ahmet Karamercan
PMID: 20517752  Sayfalar 248 - 252

13.
Çocuklarda Amyand herninin özellikleri ve bu özelliklerin ameliyat öncesi tanıda kullanılması: Deneyimlerimiz ve literatürlerin değerlendirilmesi
Using the properties of Amyand’s hernia in children in the preoperative diagnosis: our experience and review of the literature
Barlas SULU, Serkan ISLER
PMID: 20517753  Sayfalar 253 - 259

14.
Bir üçüncü basamak hastane acil servisine başvuran adli nitelikli çocuk hastaların değerlendirilmesi
An evaluation of the pediatric medico-legal admissions to a tertiary hospital emergency department
Mustafa Sever, Eylem Ulaş Saz, Mehmet Koşargelir
PMID: 20517754  Sayfalar 260 - 267

OLGU SUNUMU
15.
Karın sol alt kadran ağrısının nadir bir sebebi: Situs inversus totalisli hastada akut apandisit
A rare cause of left lower quadrant abdominal pain: acute appendicitis with situs inversus totalis
Erdal Karagülle, Emin Türk, Erkan Yıldırım, Gökhan Moray
PMID: 20517755  Sayfalar 268 - 270

16.
Göğüs bölgesindeki ciddi deselerasyon yaralanmalarında son derece önemli bir triadın hatırlanması: Travmatik bir aortik rüptür olgusu
Remembering a critical triad in severe deceleration injuries to the chest: report of a traumatic aortic rupture case
Seyed-Farzad Mohammadi, Parisa Samimi, Seyed-Mehrdad Mohammadi, AhmadReza Soroush, Jerris R. Hedges
PMID: 20517756  Sayfalar 271 - 274

17.
Femoral arterden kan örneği alınması sonrası ince bağırsak perforasyonu: Olgu sunumu
Small bowel perforation after drawing a blood sample in the femoral artery: a case report
Cengiz Ara, Sacid Coban, Burak Isik, Canan Ceran Ozcan, Sezai Yilmaz
PMID: 20517757  Sayfalar 275 - 276

18.
Gastrik volvulusla geç dönemde ortaya çıkan travma sonrası gelişmiş diyafragma hernisi: Olgu sunumu
Delayed presentation of post-traumatic diaphragmatic hernia with gastric volvulus: a case report
Fahri Yakaryılmaz, Oktay Banli, Hasan Altun, Sefa Guliter
PMID: 20517758  Sayfalar 277 - 279

19.
Kendiliğinden, hızlı şekilde emilen epidural hematom: Olgu sunumu
Rapid spontaneous resolution of epidural hematoma: a case report
Fatih Ersay Deniz, Cezmi Çağrı Türk, Özgür İsmailoğlu, Gökhan Bozkurt, Osman Ekin Özcan
PMID: 20517759  Sayfalar 280 - 282

20.
Aort diseksiyonuna bağlı olarak gelişen akut taşsız kolesistit olgusu
Acute acalculous cholecystitis induced by aortic dissection: report of a case
Gokhan Sogutlu, Burak Isik, Mehmet Yilmaz, Nese Karadag, Onur Hoca, Aydemir Olmez, Ozgur Cinpolat
PMID: 20517760  Sayfalar 283 - 285