p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 17 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 17 (1)
Cilt: 17  Sayı: 1 - Ocak 2011
1.
Kapak - İçindekiler
Cover - Contents

Sayfa 0
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Sıçanlarda oluşturulan deneysel abdominal kompartman sendromunda glutaminin oksidatif hasar üzerindeki etkileri
The effect of glutamine on oxidative damage in an experimental abdominal compartment syndrome model in rats
Deniz Necdet Tihan, Yeşim Erbil, Rıdvan Seven, Selda Arkaya, Ümit Türkoğlu, Gülçin Hepgül, Ismail Borucu
PMID: 21341126  doi: 10.5505/tjtes.2011.73555  Sayfalar 1 - 8

3.
Sıçanlarda oluşturulan duodenum perforasyonunda klasik cerrahi ile DuraSeal ya da fibrin yapıştırıcı ile yapılan dikişsiz onarımların karşılaştırılması
Comparison of classical surgery and sutureless repair with DuraSeal or fibrin glue for duodenal perforation in rats
Saliha Karagöz Avcı, Serdar Yüceyar, Erman Aytac, Onur Bayraktar, Ilknur Erenler, Huseyin Ustun, Hafize Uzun, Suphan Erturk
PMID: 21341127  doi: 10.5505/tjtes.2011.13914  Sayfalar 9 - 13

4.
Sıçanlarda spinal kord yaralanmsında curcuminin antioksidan etkileri
Antioxidant effects of curcumin in spinal cord injury in rats
Havva Sahin Kavakli, Cemile Koca, Ozlem Alici
PMID: 21341128  doi: 10.5505/tjtes.2011.31391  Sayfalar 14 - 18

5.
Akut apandisitte ultrasonografinin güvenilirliği
Reliability of ultrasonography for diagnosing acute appendicitis
Aylin Hande Gökçe, Acar Aren, Feridun Suat Gökçe, Nevra Dursun, Abdullah Yüksel Barut
PMID: 21341129  doi: 10.5505/tjtes.2011.82195  Sayfalar 19 - 22

6.
Acil servis hekimleri tarafından düzenlenen adli raporların eksiklik ve yanlışlıklar yönünden değerlendirilmesi
Evaluation of medicolegal reports written by physicians in the emergency unit with regard to deficiencies and mistakes
Mustafa Serinken, İbrahim Türkçüer, Kemalettin Acar, Mert Özen
PMID: 21341130  doi: 10.5505/tjtes.2011.78989  Sayfalar 23 - 28

7.
Nekrotizan fasiit tanısıyla izlenen 44 olgunun klinik değerlendirmesi
Clinical evaluation of forty-four patients with necrotizing fasciitis
Özge Turhan, Seyit Ali Büyüktuna, Dilara İnan, Rabin Saba, Ata Nevzat Yalçın
PMID: 21341131  doi: 10.5505/tjtes.2011.29000  Sayfalar 29 - 32

8.
Plastik cerrahinin acil travma cerrahisindeki yeri: 10,732 hastaya retrospektif bir bakış
The practice of plastic surgery in emergency trauma surgery: a retrospective glance at 10,732 patients
Semra Hacıkerim Karşıdağ, Özay Özkaya, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş
PMID: 21341132  doi: 10.5505/tjtes.2011.99083  Sayfalar 33 - 40

9.
Trakeobronşiyal yaralanmalar
Tracheobronchial injuries
Bülent Aydemir, Oya Uncu İmamoğlu, Recep Ustaalioğlu, Tamer Okay, Ilgaz Doğusoy
PMID: 21341133  doi: 10.5505/tjtes.2011.32391  Sayfalar 41 - 45

10.
Kafa travması nedeniyle tedavi edilen 954 erişkin olgunun retrospektif değerlendirilmesi: Epidemiyolojik çalışma
Retrospective analysis of 954 adult patients with head injury: an epidemiological study
Hasan Serdar Işık, Uğur Bostancı, Ömer Yıldız, Cengiz Özdemir, Ahmet Gökyar
PMID: 21341134  doi: 10.5505/tjtes.2011.57431  Sayfalar 46 - 50

11.
Femur başı kırıkları: Tedavi stratejisi ne olmalıdır?
Fractures of the femoral head: what are the reasons for poor outcome?
Mert Özcan, Cem Çopuroğlu, Kenan Sarıdoğan
PMID: 21341135  doi: 10.5505/tjtes.2011.99267  Sayfalar 51 - 56

12.
Penis kırığının tanı ve tedavisi: 19 yıllık deneyim
The diagnosis and treatment of penile fracture: our 19-year experience
Abdullah Gedik, Devrim Kayan, Sait Yamiş, Yakup Yılmaz, Kamuran Bircan
PMID: 21341136  doi: 10.5505/tjtes.2011.93763  Sayfalar 57 - 60

13.
Tahran kentinde hastaneye yatırılan erişkin yanık hastalarında mortaliteye neden olan faktörler
Factors associated with mortality in adult hospitalized burn patients in Tehran
Mohammad R Rasouli, Mohammad-Reza Zarei, Seyedsaied Dianat, Vahid Eslami, Iraj Harirchi, Nosratollah Boddouhi, Ali Zandieh
PMID: 21341137  doi: 10.5505/tjtes.2011.22129  Sayfalar 61 - 65

14.
Bağırsak tüberkülozu perforasyonu: Ne yapmalı?
Tubercular bowel perforation: what to do?
Federico Coccolini, Luca Ansaloni, Fausto Catena, Daniel Lazzareschi, Lorenza Puviani, Antonio Daniele Pinna
PMID: 21341138  doi: 10.5505/tjtes.2011.39145  Sayfalar 66 - 74

15.
Lunapark trenine binmeye bağlı iki taraflı internal karotid ve vertebral arter diseksiyonu ile beraber retinal arter oklüzyonu: Olgu sunumu ve literatür incelemesi
Bilateral internal carotid artery and vertebral artery dissections with retinal artery occlusion after a roller coaster ride - case report and a review
Yonca Ozkan Arat, John Volpi, Anil Arat, Richard Klucznik, Orlando Diaz
PMID: 21341139  doi: 10.5505/tjtes.2011.53189  Sayfalar 75 - 78

16.
Bir inşaat çivisinin alışılmadık şekilde orbitayı geçerek kraniyuma saplanması: Olgu sunumu
Unusual penetration of a construction nail through the orbit to the cranium: a case report
İbrahim Erkutlu, Mehmet Alptekin, Mehmet Dokur, Murat Geyik, Abdulvahap Gök
PMID: 21341140  doi: 10.5505/tjtes.2011.49092  Sayfalar 79 - 82

17.
Sülük ısırığına bağlı rektal kanama: Olgu sunumu
Rectal bleeding due to leech bite: a case report
Behçet Al, Mehmet Emin Yenen, Mustafa Aldemir
PMID: 21341141  doi: 10.5505/tjtes.2011.75318  Sayfalar 83 - 86

18.
Ağır derecede künt göğüs travması sonrası herhangi bir kemik lezyonu olmaksızın kalbin tam kat yırtılması: Olgu sunumu
Rupture of heart with all layers after a massive blunt thoracic trauma without any lesion on the bones: a case report
İsmail Birincioğlu, Nurşen Turan, Muhammet Can
PMID: 21341142  doi: 10.5505/tjtes.2011.79027  Sayfalar 87 - 89

19.
Strongyloides stercoralis kaynaklı mide perforasyonu: Olgu sunumu
Gastric perforation caused by Strongyloides stercoralis: a case report
Gürkan Öztürk, Bülent Aydınlı, Fehmi Çelebi, Nesrin Gürsan
PMID: 21341143  doi: 10.5505/tjtes.2011.51196  Sayfalar 90 - 92

20.
Künt batın travmasına sekonder gelişen sigmoid divertikül perforasyonu nedeniyle oluşan pnömomediastinum ve subkutanöz amfizem: Olgu sunumu
Pneumomediastinum and subcutaneous emphysema caused by sigmoid diverticulum perforation secondary to blunt abdominal trauma: report of a case
Necdet Fatih Yaşar, Mahmut Kebapçı, Enver İhtiyar
PMID: 21341144  doi: 10.5505/tjtes.2011.69783  Sayfalar 93 - 95