p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 19 Sayı : 5 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 19 (5)
Cilt: 19  Sayı: 5 - Eylül 2013
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Sıçanlarda oluşturulan deneysel iskemi-reperfüzyon modelinde piperinin etkileri
Effects of Piperine in Experimental Intestinal Ischemia Reperfusion Model on Rats
Hızır Yakup Akyıldız, Adem Karabacak, Muhammet Akyüz, Erdoğan Sözüer, Alper Akcan
PMID: 24214777  doi: 10.5505/tjtes.2013.48457  Sayfalar 387 - 391

2.
Serbest Düşme Hareketi Yapan Mermi Çekirdeklerinin Yaralama Potansiyelleri
The wounding potential of free-falling bullets
Gökhan İbrahim Öğünç, Mustafa Tahir Özer, Kağan Çoşkun, Mehmet Eryılmaz, Ali İhsan Uzar
PMID: 24214778  doi: 10.5505/tjtes.2013.22309  Sayfalar 392 - 397

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Ekstremite yaralanması olan hastalarda intravenöz 0.10 mg/kg veya 0.15 mg/kg morfin sülfat ile akut ağrı tedavisi: Randomize çift kör plasebo kontrollü çalışma
Acute pain management with intravenous 0.10 mg/kg vs. 0.15 mg/kg morphine sulfate in limb traumatized patients: a randomized double-blinded placebo-controlled trial
Davood Farsi, Mitra Movahedi, Peyman Hafezimoghadam, Saeed Abbasi, Abtin Shahlaee, Vafa Rahimi Movaghar
PMID: 24214779  doi: 10.5505/tjtes.2013.86383  Sayfalar 398 - 404

4.
Üst ekstremitelerin penetran yaralanmalarının tedavisi
Management of penetrating injuries of the upper extremities
Oscar Jf Van Waes, Pradeep H Navsaria, Renske Cm Verschuren, Laurens C Vroon, Esther Mm Van Lieshout, Jens A Halm, Andrew J Nicol, Jefrey Vermeulen
PMID: 24214780  doi: 10.5505/tjtes.2013.08684  Sayfalar 405 - 410

5.
Çocuk hastalarda mikrocerrahi rekonstrüksiyon: 30 olguluk seri
Microsurgical reconstruction in pediatric patients: a series of 30 patients
Arzu Akçal, Semra Karşıdağ, Deniz Özgür Sucu, Gürsel Turgut, Kemal Uğurlu
PMID: 24214781  doi: 10.5505/tjtes.2013.09515  Sayfalar 411 - 416

6.
Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde akrep sokmalarının epidemiyolojik, klinik özellikleri ve sonuçları
Epidemiologic and clinical characteristics and outcomes of scorpion sting in the southeastern region of Turkey
Fevzi Yılmaz, Engin Deniz Arslan, Ali Demir, Cemil Kavalci, Tamer Durdu, Muhittin Serkan Yılmaz, Cihat Yel, Sami Akbulut
PMID: 24214782  doi: 10.5505/tjtes.2013.52333  Sayfalar 417 - 422

7.
Motorsiklet kazaları detayları ve sağlık maliyetleri üzerine etkileri
Details of motorcycle accidents and their impact on healthcare costs
Serkan Emre Eroğlu, Sıddıka Nihal Toprak, Ebru Akoğlu, Özge Ecmel Onur, Arzu Denizbaşı, Çiğdem Özpolat, Haldun Akoğlu
PMID: 24214783  doi: 10.5505/tjtes.2013.06767  Sayfalar 423 - 428

8.
Suriye’deki çatışmaların acil servise yansıyan yönü ve hastane maliyetlerinin değerlendirilmesi
The reflection of the Syrian civil war on the emergency department and assessment of hospital costs
Ali Karakuş, Erhan Yengil, Seçkin Akkücük, Cengiz Cevik, Cem Zeren, Vedat Uruc
PMID: 24214784  doi: 10.5505/tjtes.2013.78910  Sayfalar 429 - 433

9.
Mandibular subkondil kırıkların onarımında endoskop yardımı ve ağız dışından yaklaşımın sinerjisi: 13 olgu deneyimi
The synergy between endoscopic assistance and extraoral approach in subcondylar fracture repair: a report of 13 cases
Lütfi Eroğlu, İbrahim Alper Aksakal, Musa Kemal Keleş, Çağlayan Yağmur, Ozan Aslan, Tekin Şimşek
PMID: 24214785  doi: 10.5505/tjtes.2013.77292  Sayfalar 434 - 440

10.
Acil serviste üç yıllık deneyim: Spinal travmalı hastalara acil servis yaklaşımı ve prognozları
Three-year experience in the Emergency Department: the approach to patients with spinal trauma and their prognosis
Hızır Ufuk Akdemir, Dursun Aygün, Celal Katı, Mehmet Altuntaş, Cengiz Çokluk
PMID: 24214786  doi: 10.5505/tjtes.2013.21456  Sayfalar 441 - 448

11.
Orbita kırığı saptanan 132 hastanın geriye dönük analizi
Retrospective analysis of 132 patients with orbital fracture
Halil Hüseyin Çağatay, Metin Ekinci, Can Pamukcu, Mehmet Ersin Oba, Arzu Akçal Özcan, Semra Karşıdağ
PMID: 24214787  doi: 10.5505/tjtes.2013.99389  Sayfalar 449 - 455

12.
Femur boyun kırıklarına parsiyel protez uygulamasında anterior ve posterior kapsüler açılımın sonuçları
Results of anterior and posterior capsular approaches in bipolar hemiarthroplasty patients with femoral neck fractures
Sinan Zehir, Ercan Şahin, Serkan Sipahioğlu, İbrahim Azboy, Ümit Yar
PMID: 24214788  doi: 10.5505/tjtes.2013.74340  Sayfalar 456 - 462

13.
Türkiye’deki genel cerrahların penetran karın travmalarına yaklaşımı: Uygulama anketi
General approach to penetrating abdominal traumas of Turkish general surgeons: survey of practice
Faruk Karateke, Sefa Özyazıcı, Koray Daş, Ebru Menekşe, Safa Önel, Mehmet Özdoğan, Mehmet Mahir Özmen, Fatih Ağalar, Cemalettin Ertekin
PMID: 24214789  doi: 10.5505/tjtes.2013.76281  Sayfalar 463 - 468

OLGU SUNUMU
14.
Dabigatran ile antikoagüle edilen hastada acil karın cerrahisi
Emergency abdominal surgery in a patient anticoagulated with dabigatran
Jonas Paul DeMuro
PMID: 24214790  doi: 10.5505/tjtes.2013.59908  Sayfalar 469 - 471

15.
Travma sonrası gelişen triküspit kapak hasarı ve önemli triküspit kapak yetersizliği
Posttraumatic tricuspid valve injury and severe tricuspid valve regurgitation
Esra Gucuk Ipek
PMID: 24214791  doi: 10.5505/tjtes.2013.45144  Sayfalar 472 - 474

16.
Çoklu kırıklı bir olguda ergotamin kullanımına bağlı arteriyel vazospazm
A case report of multiple fractures with arterial vasospasm associated with ergotamine use
Abdullah Küçükalp, Kemal Durak, Muhammet Sadık Bilgen
PMID: 24214792  doi: 10.5505/tjtes.2013.63626  Sayfalar 475 - 479

17.
Künt karın travmasında kompleks hepatik kanal yaralanması-tanısal ikilem
Hepatic duct confluence injury in blunt abdominal trauma - a diagnostic dilemma
Saurabh Garge, Kannan Lakshmi Narasimhan, Shraddha Verma, Virender Sekhon
PMID: 24214793  doi: 10.5505/tjtes.2013.67026  Sayfalar 480 - 484

18.
Pediatrik brakiyal pleksus kesisinin uzun dönem takip sonuçları
Long-term follow-up results of a pediatric brachial plexus laceration
Sinan Öksüz, Hüseyin Karagöz, Yalçın Külahçı, Ersin Ülkür, Asım Uslu
PMID: 24214794  doi: 10.5505/tjtes.2013.07717  Sayfalar 485 - 487

19.
Amyand fıtığında apendektomi yapılmalı mıdır? İki olgu sunumu
Should appendectomy be performed in Amyand’s hernia?: two case reports
Emine Burcu Çığşar, Çetin Ali Karadağ, Nihat Sever, Ali İhsan Dokucu
PMID: 24214795  doi: 10.5505/tjtes.2013.14306  Sayfalar 488 - 490