p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 25 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 25 (6)
Cilt: 25  Sayı: 6 - Kasım 2019
DERLEME
1.
Yoğun bakımda yazılım kullanımı
Use of software in the ICU
Mois Bahar, Emin Yalcin Inel
PMID: 31701497  doi: 10.14744/tjtes.2019.28282  Sayfalar 535 - 544

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Sepsis tedavisinde triiyodotironin aktive protein C’ye göre daha iyi bir seçenek midir?
Is tri-iodothyronine a better choice than activated protein C in sepsis treatment?
Ömer Vefik Özozan, Didem Ertorul
PMID: 31701499  doi: 10.14744/tjtes.2019.36270  Sayfalar 545 - 554

3.
Diz fleksiyon ve ekstansiyon pozisyonundayken içten-dışa menisküs tamiri sırasında iyatrojenik sinir hasarının anatomik muayenesi
An anatomical examination of iatrogenic nerve injury during inside out meniscus repair with flexion and extension of the knee
Zafer Atbaşı, Yusuf Erdem, Çağrı Neyişci, Barış Yılmaz, Bahtiyar Demiralp
PMID: 31701508  doi: 10.14744/tjtes.2019.99690  Sayfalar 555 - 560

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Kritik hastalarda abdominal perfüzyon basıncı renal perfüzyondaki bozulmanın saptanmasında karıniçi basınçtan daha üstündür
Abdominal perfusion pressure is superior from intra-abdominal pressure to detect deterioration of renal perfusion in critically Ill patients
Fethi Gül, İsmet Sayan, Umut Sabri Kasapoğlu, Derya Özer Erol, Mustafa Kemal Arslantaş, Ismail Cinel, Zuhal Aykaç
PMID: 31701496  doi: 10.14744/tjtes.2019.25263  Sayfalar 561 - 566

5.
Travmatik diyafragma yaralanmalarında mortaliteye etkili faktör
Factors affecting mortality in traumatic diaphragm ruptures
Serhat Tokgöz, Muzaffer Akkoca, Yasin Uçar, Kerim Bora Yilmaz, Özgür Sevim, Görkem Gündoğan
PMID: 31701506  doi: 10.14744/tjtes.2019.58133  Sayfalar 567 - 574

6.
Abdominal koza sendromu: Akut karın sendromunun nadir bir nedeni
Abdominal cocoon syndrome: A rare cause of acute abdomen syndrome
Şükrü Çolak, Hasan Bektaş
PMID: 31701503  doi: 10.14744/tjtes.2019.48380  Sayfalar 575 - 579

7.
Peptik ülser perforasyonunda omentopeksi ile falsiformopeksinin karşılaştırılması
Omentopexy versus falciformopexy for peptic ulcer perforation
Aydemir Ölmez, Egemen Çiçek, Cemalettin Aydın, Kuntay Kaplan, Cüneyt Kayaalp
PMID: 31701495  doi: 10.14744/tjtes.2019.11387  Sayfalar 580 - 584

8.
Peptik ülser perforasyonunun ameliyatsız tedavisi: Tek merkez deneyimi
Non-operative management of perforated peptic ulcer: A single-center experience
Koray Karabulut, Mürşit Dinçer, Rumeysa Kevser Liman, Sertaç Usta
PMID: 31701498  doi: 10.14744/tjtes.2019.31967  Sayfalar 585 - 588

9.
Obstrükte ve perforasyonlu kolorektal kanser hastalarına güncel tedavi yaklaşımının değerlendirilmesi
Evaluation of current therapeutic approach to obstructive and perforated colorectal cancers
Selçuk Kaya, Ahmet Seker, Önder Altın, Yunus Emre Altuntaş, Levent Kaptanoğlu, Metin Kement, Nejdet Bildik, Hasan Küçük
PMID: 31701493  doi: 10.14744/tjtes.2019.03828  Sayfalar 589 - 596

10.
Karmaşık üst uzuv defektlerinde ‘posterior interosseöz flebin’ çok yönlü kullanımı
Versatile use of the posterior interosseous flap in the reconstruction of complex upper limb defects
Ensar Zafer Barın, Hakan Cınal, Murat Kara, Mehmet Akif Çakmak, Önder Tan
PMID: 31701504  doi: 10.14744/tjtes.2019.54889  Sayfalar 597 - 602

11.
Bifosfonat kullanımı ile ilişkili atipik femur kırıkları: 19 hastanın kapsamlı değerlendirmesi
Atypical femoral fractures related to bisphosphonate use: A comprehensive review of 19 patients
Koray Şahin, Omer Naci Ergin, Serkan Bayram, Turgut Akgül
PMID: 31701502  doi: 10.14744/tjtes.2019.46595  Sayfalar 603 - 610

12.
Acil veya elektif uygulanmış femoral herni tamirinin cerrahi tekniği ve sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of surgical techniques and results for emergency or elective femoral hernia repair
Enver Kunduz, İsmail Cem Sormaz, Yunus Yapalak, Huseyin Kazim Bektasoglu, Ali Fuatkaan Gok
PMID: 31701494  doi: 10.14744/tjtes.2019.04524  Sayfalar 611 - 615

13.
Laparoskopik apendektomilerde endoloop ile güdük kapama tekniği karşılaştırılması: Tek hekim deneyimi
Comparison of methods for closure of appendix stump during laparoscopic appendectomy using endoloops: Single surgeon experience
Yahya Çelik, Ozan Andaç Erbil
PMID: 31701507  doi: 10.14744/tjtes.2019.63249  Sayfalar 616 - 621

14.
Kafa travmalı olgularda tüm vücut tarama tomografisinin gerekliliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the necessity of whole-body scan tomography in cases with head trauma
İffet Yasaran, Ali Karakuş, Güven Kuvandık, Ahmet Sebe, Zeynep Kekec
PMID: 31701501  doi: 10.14744/tjtes.2019.42675  Sayfalar 622 - 627

OLGU SUNUMU
15.
Anüsten ince bağırsak prolapsusu: Rektal perforasyonun atipik prezentasyonu
Small bowel prolapse from anus: Atypical presentation of rectal perforation
Sezer Akbulut, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Hamit Ahmet Kabuli, Mehmet Emin Güneş
PMID: 31701500  doi: 10.5505/tjtes.2018.40149  Sayfalar 628 - 630

16.
Penetran keratoplasti varlığında travmatik skleral rüptür gelişen ilk olgu
First report of traumatic scleral rupture after penetrating keratoplasty
Ceyhun Arıcı, Samira Hagverdiyeva, Burak Mergen, Mehmet Serhat Mangan, Osman Sevki Arslan
PMID: 31701505  doi: 10.5505/tjtes.2018.55014  Sayfalar 631 - 634