p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 28 Sayı : 12 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 28 (12)
Cilt: 28  Sayı: 12 - Aralık 2022
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Deneysel akut pankreatit modelinde intraduktal botulinum toksin uygulaması enflamasyonu baskıladı
Intraductal botulinum toxin injection suppressed the inflammation in experimental acute pancreatitis
Tonguç Utku Yılmaz, Fatma Ceyla Eraldemir, Bora Gürel, Ömer Yavuz, Esra Acar, Tonguç İşken, Hasan Yılmaz, Nihat Zafer Utkan
PMID: 36453789  PMCID: PMC10198305  doi: 10.14744/tjtes.2021.90140  Sayfalar 1659 - 1666

3.
Feniramin maleatın sıçan iskelet kasındaki iskemi reperfüzyon hasarına etkisi
Effect of pheniramine maleate on rat skeletal muscle ischemia-reperfusion injury
Kubilay Erol, Eser Y. Sozmen, Ülkü Küçük, Levent Kucuk
PMID: 36453778  PMCID: PMC10198311  doi: 10.14744/tjtes.2021.00312  Sayfalar 1667 - 1673

KLINIK ÇALIŞMA
4.
COVID-19 salgınında çocuk apandisitlerinde ne değişti?
What has changed in children’s appendicitis during the COVID-19 pandemic?
Hayriye Nihan Ayyıldız, Semih Mirapoglu, Zeliha Akış Yıldız, Ceyhan Şahin, Fatma Tuğba Güvenç, Mehmet Arpacık, Zekeriya Ilce
PMID: 36453784  PMCID: PMC10198316  doi: 10.14744/tjtes.2021.51000  Sayfalar 1674 - 1681

5.
Türkiye’de COVID-19 pandemi döneminde akut apandisit: Klinik uygulamalarda, tanı ve tedavi modalitelerinde değişiklikler, geriye dönük kohort çalışması
Acute appendicitis during coronavirus disease 2019 in Türkiye: Changes in clinical approach, treatment, and diagnosis modalities: A retrospective and cohort study
Şiyar Ersöz, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Cemil Burak Kulle, Atilla Halil Elhan, Baris Gulcu, Ismail Alper Tarım, Osman Bozbiyik, Necdet Fatih Yasar, Wafi Attaallah, Hüseyin Yönder, Orcun Yalav, Ayhan Kuzu, Feza Yarbuğ Karakayalı
PMID: 36453790  PMCID: PMC10198312  doi: 10.14744/tjtes.2022.97892  Sayfalar 1682 - 1689

6.
Bir üniversite acil servisine başvuran darp olgularının özellikleri: Erkek hastalarda kafa travması darp için bir ipucu sayılabilir mi?
The characteristics of assaulted victims presented to a university emergency department: Can head trauma in male patients be considered a clue for assaults?
Ayfer Keleş, Gül Bahar Alkaş, Gültekin Kadi, Mehmet Ali Aslaner, Fikret Bildik, Isa Kilicaslan, Ahmet Demircan
PMID: 36453782  PMCID: PMC10198317  doi: 10.14744/tjtes.2021.46383  Sayfalar 1690 - 1695

7.
Perkütan kolesistostomi hastalarında mortaliteyi ve elektif kolesistektomi kararını etkileyen faktörler
Factors affecting interval cholecystectomy and mortality in percutaneous cholecystostomy patients
Ahmet Bulent Dogrul, Mustafa Oruç, Turkmen Ciftci, Kadir Mutlu Hayran, Osman Abbasoglu
PMID: 36453787  PMCID: PMC10198308  doi: 10.14744/tjtes.2022.84294  Sayfalar 1696 - 1700

8.
Çapraz bacak serbest flebin alıcı pedikülünün yaklaştırılmasına yönelik bir fikir: Pedikül üstü fasyokütan flep
An idea for bringing the recipient pedicle of cross leg free flap closer: Fasciocutaneous flap above pedicle
Emrah Kağan Yaşar, Can İlker Demir, İsmail Tekfiliz, Murat Sahin Alagoz
PMID: 36453792  PMCID: PMC10198313  doi: 10.14744/tjtes.2022.97970  Sayfalar 1701 - 1707

9.
Akut apendisitin nadir sebepleri: Üçüncü basamak merkezde 6785 olgunun geriye dönük histopatolojik analizi
Uncommon causes of acute appendicitis: Retrospective analysis of 6785 histopathological findings in a tertiary center
Gülçin Harman Kamalı, Cemal Ulusoy, Andrej Nikolovski, Seracettin Eğin, Sedat Kamalı
PMID: 36453793  PMCID: PMC10198309  doi: 10.14744/tjtes.2022.84937  Sayfalar 1708 - 1715

10.
Akut kolesistitin şiddetini derecelendirmede etkili ve güvenilir bir belirteç: Artmış immatür granülosit yüzdesi
An effective and reliable marker in gradıng the severity of acute cholecystitis: Increased immature granulocyte percentage
Yılmaz Ünal, Salih Tuncal, Berkay Küçük, Aziz Mutlu Barlas, Saygın Altıner, Recep Balık, Seyit Murat Aydın, Abdullah Senlikci, Mevlüt Recep Pekcici
PMID: 36453788  PMCID: PMC10198320  doi: 10.14744/tjtes.2021.86322  Sayfalar 1716 - 1722

11.
Proksimal femur geometrisinin geriatrik intertrokanterik kırık cerrahisi sonuçlarına etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of proximal femur geometry on results of geriatric intertrochanteric fracture surgery
Bahri Bozgeyik, Orhan Büyükbebeci, Savaş Güner, Burçin Karslı, Volkan Kilinçoglu
PMID: 36453780  PMCID: PMC10198318  doi: 10.14744/tjtes.2022.31463  Sayfalar 1723 - 1730

12.
65 Yaş Üstü İntertrokanterik Femur Kırığı Hastalarında Kemik Morfolojisinin Kırık Tipine ve Tedavi Sonucuna Etkisi
The Effect of Bone Morphology on Fracture Type and Treatment Result in Patients with Intertrochanteric Femur Fracture Aged over 65 year
Gökhan Polat, Serkan Bayram, Yaşar Samet Gökçeoğlu, Oğuzhan Albayrak, Abdullah Kahraman, Hayati Durmaz
PMID: 36453791  PMCID: PMC10198310  doi: 10.14744/tjtes.2022.57400  Sayfalar 1731 - 1738

OLGU SUNUMU
13.
İnsidental renal tümör bulgusu olan strangüle intravezikal herniye bağlı akut abdomen: Olgu sunumu ve literatür taraması
Acute abdomen due to strangulated intravesical hernia with incidental finding of kidney tumor: A case report and literature review
Veselin Stanisic, Miodrag Radunovic, Balsa Stanisic
PMID: 36453785  PMCID: PMC10198307  doi: 10.14744/tjtes.2021.67059  Sayfalar 1739 - 1743

14.
Sağ kasık fıtığı içinde boğulmuş apendiks epiploika
Incarcerated appendix epiploica in a right inguinal hernia sac
Aykhan Abbasov, Hakan Teoman Yanar
PMID: 36453781  PMCID: PMC10198315  doi: 10.14744/tjtes.2021.35724  Sayfalar 1744 - 1746

15.
Anterior mediastinal kitleye bağlı ani havayolu kollapsı gelişen pediatrik olguda acil ekstrakorporeyal membran oksijenizasyonu uygulaması: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Emergency application of extracorporeal membrane oxygenation in a pediatric case of sudden airway collapse due to anterior mediastinal mass: A case report and review of literature
Muhterem Duyu, Zeynep Karakaya
PMID: 36453783  PMCID: PMC10198319  doi: 10.14744/tjtes.2021.49383  Sayfalar 1747 - 1753

16.
Çimentosuz unikondiler diz protezi sonrası suprakondiler femur kırığı: Nadir bir komplikasyon
Supracondylar extra-articular femur fracture after cementless unicompartmental knee replacement: A rare complication
Doğaç Karagüven, Tugrul Yildirim, Burak Akan, Mahmut Nedim Doral
PMID: 36453779  PMCID: PMC10198321  doi: 10.14744/tjtes.2021.03435  Sayfalar 1754 - 1757

17.
Strangüle ileum ansının eşlik ettiği nadir bir pantolon herni olgusu: Mesanenin inguinal herniasyonu
A rare case of pantaloon hernia accompanied by strangulated ileal segment: Inguinal herniation of the bladder
Mehmet Sabri Çiftçi, Mehmet Zeki Buldanlı, Burak Uçaner, Vahit Onur Gül
PMID: 36453794  PMCID: PMC10198306  doi: 10.14744/tjtes.2022.26422  Sayfalar 1758 - 1760

EDITÖRE MEKTUP
18.
Tendinöz çekiç parmak yaralanmasının tedavisinde dört farklı immobilizasyon yönteminin karşılaştırılması hakkında yorum
Comment on comparison of four different immobilization methods in the treatment of tendinous mallet finger injury
Erdem Güven
PMID: 36453786  PMCID: PMC10198314  doi: 10.14744/tjtes.2022.73394  Sayfa 1761
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER
19.
Hakem Listesi
Reviewer List

Sayfa 1762
Makale Özeti |Tam Metin PDF