p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 4 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - Temmuz 1998
1.
OMURİLİK TRAVMALARINDA İKİNCİL HASAR MEKANİZMALARI
Murat Döşoğlu, Talat Kırış, Nail İzgi, Ö Faruk Ünal
Sayfalar 147 - 157
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
ACİL TIP SİSTEMİNDE MEDYANIN ROLÜ; OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLER
THE ROLE OF MEDIA IN EMERGENCY MEDICAL SERVICES; POSITIVE AND NEGATIVE IMPACTS
Emre Yiğitbaş, Fatih Ağalar, Füsun Tünay, Adalet Gök
Sayfalar 158 - 161

3.
MAKSİLLO-FASİYAL FRAKTÜRLER: 2308 OLGU İLE İLGİLİ RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
MAXILLO-FACIAL FRACTURES: RETROSPECTIVE STUDY OF THE 2308 CASES
Behçet Erol, Nedim Özer, Rezzan Tanrıkulu, Belgin Gülsün, Çağlayan Atay
Sayfalar 162 - 167

4.
TRAVMALI OLGULARDA HEMATÜRİYE YAKLAŞIM
APPROACH TO HEMATURIA IN PATIENTS WITH MULTITRAUMA
Yüksel Yılmaz, Mustafa K Atilla, Öner Odabaş, Denizhan Onur, İbrahim Barut, Osman N Dilek
Sayfalar 168 - 170

5.
TUBERCULOUS PERITONITIS: EFFECTIVENESS OF ULTRASONOGRAPHY IN DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
TUBERCULOUS PERITONITIS: EFFECTIVENESS OF ULTRASONOGRAPHY IN DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
C Çınar Başekim, Levhi Akın, Melih Özel, Eşref Kızılkaya, Fevzi Karslı
Sayfalar 171 - 175

6.
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİNDE MULTİ TRAVMALI HASTALARIN GLASKOW KOMA SKALASI, TRAVMA SKORU, KISALTILMIŞ YARALANMA SKORU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: 734 HASTANIN PROSPEKTİF İNCELENMESİ
THE EVALUATION OF MULTI - TRAUMA PATIENTS WITH GCS, TS, AIS AT OSMANGAZI UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE EMERGENCY SERVICE: PROSPECTIVE EVALUATION OF 734 PATIENTS
Enver İhtiyar, İlhami Ünlüoğlu, Adnan Şahin, Sezgin Yılmaz, Tarık Çağa, Ertuğrul Karahüseyinoğlu
Sayfalar 176 - 179

7.
PENİSİN KÜNT VE PENETRAN YARALANMALARI
BLUNT AND PENETRATING INJURIES OF THE PENIS
Hayrettin Şahin, Abdullah Gedik, A Ferruh Akay, M Kamuran Bircan
Sayfalar 180 - 184

8.
VAN UÇAK KAZASI
VAN AIRPLANE ACCIDENT
İrfan Yalçınkaya, Osman Nuri Dilek, Nihat Tosun, Fuat Akpınar, Cihangir İslam
Sayfalar 185 - 187

9.
DUEDONAL ÜLSER PERFORASYONLARINDA HASTANEDE KALIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
FACTORS EFFECTING DURATION OF HOSPITALIZATION IN DUODENAL ULCER PERFORATIONS
Mustafa Aydın Arıkan, Yüksel Arıkan, Selda Ertuğ, Mehmet Ali Önal
Sayfalar 188 - 192

10.
TRAVMATİK İNTRAKRANYAL KANAMALAR
INTRACRANIAL BLEEDING DUE TO TRAUMA
İbrahim M Ziyal, Bülent F Kılınçoğlu, Yunus Aydın
Sayfalar 193 - 196

11.
ÇOCUK FEMUR BOYUN KIRIKLARINDA ERKEN DÖNEMDE YAPILAN AÇIK REDÜKSİYON SONUÇLARI
RESULTS OF EARLY OPEN REDUCTION IN CHILDREN FEMORAL NECK FRACTURES
Mehmet Subaşı, C Cumhur Kesemenli, Serdar Necmioğlu, Ahmet Kapukaya, Tolga Tüzüner, Turgut Kırkgöz
Sayfalar 197 - 201

12.
AKUT APANDİSİT TANISININ DESTEKLENMESİNDE ULTRASONOGRAFİNİN ROLÜ
THE ROLE OF ULTRASONOGRAPHIC INVESTIGATION IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS
Ali Uzunköy, Ömer Faruk Akıncı, Ali Coşkun, Mustafa Karaoğlanoğlu, Murat Erdoğan
Sayfalar 202 - 205

13.
KARINA YÖNELİK ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI
ABDOMINAL FIREARM INJURIES
Ziya Çetinkaya, S Yavuz İlhan, Nurullah Bülbüller, Osman Doğru, M Ali Akkuş, Serdar Caboğlu
Sayfalar 206 - 210

14.
PEDİATRİK TRAVMATİK DİAFRAGMA HERNİASYONU
TRAUMATIC DIAPHRAGMATIC HERNIA OF THE CHILDREN
Okan Solak, Alper Toker, Zeki Günlüoğlu, Candemir Köseoğlu, Atilla Gürses
Sayfalar 211 - 213

15.
TRAVMATİK SERVİKAL SPİNAL SUBARAKNOİD KANAMA:
TRAUMATIC CERVICAL SPINAL SUBARACHNOID HEMORRAGE
Ali İhsan Ökten, Rüçhan Ergün, Uğur Bostancı, Etem Beşkonaklı
Sayfalar 214 - 217

16.
ILEOSIGMOID KNOTTING
Selman Sökmen, Tarkan Ünek
Sayfalar 218 - 219

17.
AKUT SPONTAN MASİF REKTAL PROLAPSUS:
ACUTE SPONTANEOUS MASSIVE PROLAPSE OF THE RECTUM:
Selman Sökmen, Cüneyt Bektaşer, Tarkan Ünek
Sayfalar 220 - 221