p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 4 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 4 (4)
Cilt: 4  Sayı: 4 - Ekim 1998
1.
ABDOMİNAL KOMPARTMAN SENDROMU
Fulya Can Özkan, Suavi Özkan
Sayfalar 222 - 224
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
YARA BALİSTİĞİ -I KALICI VE GEÇİCİ YARA BOŞLUĞU (KAVİTE) ETKİLERİ
WOUND BALLISTICS - I EFFECTS OF PERMANENT AND TEMPORARY WOUND CAVITIES
Ali İhsan Uzar, Bülent Güleç, Cengiz Kayahan, Mustafa Tahir Özer, Köksal Öner, Fahrettin Alpaslan
Sayfalar 225 - 229

3.
DENEYSEL PERİTONİT MODELİNDE DİSODYUM KROMOGLİKAT VE PİROKSİKAMIN KARIN İÇİ YAPIŞIKLIKLARA ETKİSİ
THE EFFECT OF PIROXICAM AND DISODIUM CROMOGLYCATE ON INTRAABDOMINAL ADHESIONS IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF PERITONITIS
İbrahim H Taçy1ldız, Meral Aban, Hayrettin Şahin, Ali Çeldir, Celalettin Keleş
Sayfalar 230 - 234

4.
YARA BALİSTİĞİ - II ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARINDA MERMİDEKİ ŞEKİL BOZUKLUKLARI VE PARÇALANMA ETKİLERİ
WOUND BALLISTICS - II DEFORMATION IN BULLET AND EFFECTS OF FRAGMENTATION
Ali İhsan Uzar, Cengiz Kayahan, Bülent Güleç, Mustafa Tahir Özer, Orhan Kozak, Fahrettin Alpaslan
Sayfalar 235 - 239

5.
POSTOPERATİF ABDOMİNAL ADEZYONLARIN ÖNLENMESİNDE STANDART HEPARİN, DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİN VE DEFİBROTİDE'İN KARŞILAŞTIRILMASI
THE EFFECTS OF HEPARIN, LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN AND DEFIBROTIDE IN PREVENTION OF POSTOPERATIVE ABDOMINAL ADHESIONS
Gürkan Yetkin, Akın Kaya, Mehmet Mihmanlı, Adnan İşgör, Yüksel Arıkan
Sayfalar 240 - 244

6.
ÜRETRAL DARLIKLARIN OPTİK ÜRETROTOMİ İNTERN İLE TEDAVİSİ
TREATMENT OF URETHRAL STRICTURES BY OPTIC URETHROTOME
İrfan Orhan, Rahmi Onur, F Ahmet Şenol, M Kemal Atikeler, Can Baydinç
Sayfalar 245 - 247

7.
TORAKS TRAVMALARI: 6 YILLIK DENEYİMLERİMİZ
THORACIC TRAUMA: THE 6-YEAR EXPERIENCE
Ufuk Çağırıcı, Halil Uç, Tanzer Çalkavur, Uğur Gürcün, İsmail Badak, Önol Bilkay, Ali Telli, İsa Durmaz
Sayfalar 248 - 252

8.
PENETRAN VE KÜNT DİYAFRAGMA RÜPTÜRLERİ
BLUNT AND PENETRATING RUPTURES OF THE DIAPHRAGM
Suavi Özkan, Alper Akınoğlu, Özgür Yağmur, Ömer Alabaz, Haluk Demiryürek, Orhan Demircan
Sayfalar 253 - 256

9.
LAPAROSKOPİK VE AÇIK APENDEKTOMİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 146 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ
A COMPARISON OF LAPAROSCOPIC AND OPEN APPENDECTOMY RETROSPECTIVE ASSESSMENT OF 146 CASES
Osman Güler, Metin Aydın, Fatma Hüsniye Dilek
Sayfalar 257 - 260

10.
ÇOCUK ACİL SERVİSE KABUL EDİLEN TRAVMA OLGULARININ EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
AN EPIDEMIOLOGIC STUDY OF THE CHILD TRAUMA, ADMITTED TO THE CHILDREN'S EMERGENCY CENTER
İ Bostancı, A Sarıoğlu, M Cinbiş, E Bedir, Ö Herek, M A Akşit
Sayfalar 261 - 264

11.
ACİL EL YARALANMALARINDA DENEYİMLERİMİZ
OUR EXPERIENCES IN EMERGENCY HAND INJURIES
Ayşin Karasoy, Ali Sakinsel, Aydın Gözü, İsmail Kuran, Lütfü Baş
Sayfalar 265 - 269

12.
TERS AKIMLI ULNAR ÖNKOL FLEBİ İLE EL REKONSTRÜKSİYONU
THE REVERSE ULNAR ARTERY FOREARM FLAP IN HAND RECONSTRUCTION
Murat Topalan, Metin Erer
Sayfalar 270 - 272

13.
TRAVMATİK GECİKMİŞ EPİDURAL HEMATOMLAR: 7 YENİ OLGU VE LİTERATÜRDE RAPOR EDİLMİŞ 48 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ
TRAUMATIC DELAYED EPIDURAL HEMATOMAS: 7 NEW CASES AND THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 48 REPORTED CASES IN THE LITERATURE
Murat Kutlay, Ahmet Çolak, Kenan Kıbıcı, Nusret Demircan, O Niyazi Akın
Sayfalar 273 - 280

14.
NÖROŞİRURJİDE TRAVMA PRATİĞİ, PROSPEKTİF EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMA
TRAUMA PRACTICE IN NEUROSURGERY - A PROSPECTIVE EPIDEMIOLOGIC STUDY
Talat Kırış, Merih İş, Murat İmer, İlker Güleç, Kemal Hepgül, Faruk Ünal, Nail İzgi
Sayfalar 281 - 284

15.
KÜNT TORAKS TRAVMASINA BAĞLI BRONŞ RÜPTÜRÜ
BRONCHIAL RUPTURE CAUSED BY BLUNT TRAUMA
Adnan Sayar, Muzaffer Metin, Aysun Ölçmen, Ali Akpınar, Hakan Güleç, Müfid Ölçmen
Sayfalar 285 - 288

16.
KÜÇÜK TRAVMA BÜYÜK YARALANMA: İZOLE PANKREAS TRAVMALI
MINOR TRAUMA MAJOR INJURY WITH ISOLATED PANKREATIC TRAUMA
Mustafa Öncel, Gülay Dalkılıç, Hakan Yıldız, Tamer Sağıroğlu, Cem Gezen, Ergin Olcay
Sayfalar 289 - 291

17.
LOMBER DİSK CERRAHİSİNDE MAJÖR VASKÜLER YARALANMALAR
MAJOR VASCULAR COMPLICATIONS IN SURGERY OF LOMBER DISC
Cevahir Haberal, Vural Özcan, A Kubilay Korkut, Emin Tireli, Enver Dayıoğlu, Ertan Onursal
Sayfalar 292 - 295

18.
OMURİLİĞİN BIÇAKLANMAYA BAĞLI PENETRAN YARALANMASI
PENETRATION INJURY OF SPINAL CORD CAUSED BY STAB WOUND
Ali İhsan Ökten, Sait Bilal, Rüçhan Ergün, Uğur Bostancı
Sayfalar 296 - 299

19.
KESİCİ ALETLE İZOLE SERVİKAL ÖZEFAGUS YARALANMASI
ISOLATED CERVICAL OSEPHAGEAL WOUNDS BY SHARP OBJECTS
Kerim Özakay, Erhan Aysan
Sayfalar 300 - 301