p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 23 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Tibia kırığının intramedüller çivi ile tedavisinde, intakt fibula dezavantaj mıdır? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 343-347 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.46529

Tibia kırığının intramedüller çivi ile tedavisinde, intakt fibula dezavantaj mıdır?

Yavuz Kabukcuoğlu, Sami Sökücü, Cagrı Özcan, Kubilay Beng, Osman Lapcın, Bilal Demir
Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Çalışmamızın amacı, intramedüller çivi ile tedavi edilen fibula kırığının eşlik etmediği tibia diafiz kırıkları ile fibula kırığının eşlik ettiği aynı tip tibia diafiz kırıklarının cerrahi süre, kaynamama, yanlış kaynama ve iyileşme oranlarını karşılaştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2010–2013 yılları arasında tibia diafiz kırığı tanısı konulan ve intramedüller çivi ile tedavi edilen 254 hasta geriye dönük olarak incelendi. Çalışma kriterlerine uyan hastalar iki gruba ayrıldı. Her iki gruptaki hastalar, cerrahi öncesi geçen süre, cerrahi turnike zamanı, kaynama zamanları ve son kontrollerindeki tibia varus, valgus, rekurvatum ve antekurvatum deformiteleri açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Her iki grup arasında cerrahi öncesi geçen süre, cerrahi turnike zamanı, kaynama zamanları ve son kontrollerindeki tibia varus, valgus, rekurvatum ve antekurvatum deformiteleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi.
TARTIŞMA: İntramedüller çivi ile tedavi edilen tibia diafizer kırıklarında fibulanın sağlam olması redüksiyon kaybı, kaynamama, yanlış kaynama, ve iyileşme oranları bakımından bir dezavantaj değildir.

Anahtar Kelimeler: Fibula, intramedüller çivi, tibia diafiz kırık.

Is intact fibula a disadvantage in treatment of tibial diaphysis fracture with intramedullary nailing?

Yavuz Kabukcuoğlu, Sami Sökücü, Cagrı Özcan, Kubilay Beng, Osman Lapcın, Bilal Demir
Department of Orthopedics and Traumatology, Baltalimanı Bone Diseaeses Training and Reserach Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to compare solitary tibial diaphysis fractures and tibial diaphysis fractures associated with fibula fracture treated with the intramedullary nailing method.
METHODS: Records of 254 patients diagnosed with tibial diaphysis fracture and treated with intramedullary nailing between 2010 and 2013 were examined and 30 patients were included in the study. Group 1 comprised patients with solitary tibial diaphysis fracture, and Group 2 was made up of patients with tibial diaphysis fractures associated with fibula fracture. Patients in both groups were compared in terms of time to surgery, duration of surgical tourniquet, time to union, and varus, valgus, recurvatum, and antecurvatum deformities of the tibia at final follow-up.
RESULTS: No statistically significant difference was found between the 2 groups in time to surgery, duration of surgical tourniquet, time to union, or varus, valgus, recurvatum, and antecurvatum deformities.
CONCLUSION: Results indicated that intact fibula in tibial diaphysis fracture treated with intramedullary nailing was not a disadvantage; it did not affect rate of union or lead to loss of reduction, non-union, or malunion.

Keywords: Fibula, intramedullar nailing, tibia diaphysis.

Yavuz Kabukcuoğlu, Sami Sökücü, Cagrı Özcan, Kubilay Beng, Osman Lapcın, Bilal Demir. Is intact fibula a disadvantage in treatment of tibial diaphysis fracture with intramedullary nailing?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(4): 343-347

Sorumlu Yazar: Sami Sökücü, Türkiye
Makale Dili: İngilizce