p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 23 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 23 (4)
Cilt: 23  Sayı: 4 - Temmuz 2017
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Cordycepin’in sıçan modelinde karıniçi adezyonun ameliyat sonrası önleyici etkisi: Deneysel çalışma
Cordycepin prevents postoperative formation of intra-abdominal adhesion in a rat model: An experimental study
Serkan Arslan, Hikmet Zeytun, Erol Basuguy, Ibrahim Ibiloglu, Ibrahim Uygun, Ahmet Yilmaz, Ilhan Tan, Gülten Toprak
PMID: 28762461  doi: 10.5505/tjtes.2016.48979  Sayfalar 273 - 278

2.
Deksmedetomidin ve uzak iskemik ön koşullamanın sıçanlarda renal iskemi reperfüzyon hasarı üzerine koruyucu etkileri
Protective effects of dexmedetomidine and remote ischemic preconditioning on renal ischemia reperfusion injury in rats
Cansu Balcı, Mert Akan, Nilay Boztaş, Sevda Özkardeşler, Bekir Uğur Ergür, Mustafa Ensari Güneli, Belgin Ünal
PMID: 28762447  doi: 10.5505/tjtes.2016.49103  Sayfalar 279 - 286

3.
Sıçanlarda oluşturulan kontrolsüz hemorajik şok modelinde ılık sıvı ile soğuk sıvı resüsitasyonlarının karşılaştırılması
Comparison of warm fluid and cold fluid resuscitation during uncontrolled hemorrhagic shock model in rats
Serkan Dilmen, Mehmet Eryılmaz, Salih Müjdat Balkan, Muhittin Serdar, Murat Durusu, Ali Osman Yıldırım, Sanem Aslıhan Dilmen
PMID: 28762448  doi: 10.5505/tjtes.2016.50487  Sayfalar 287 - 293

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Internal juguler ven kollabsibilite indeksinin sepsisteki değeri
The value of internal jugular vein collapsibility index in sepsis
Murat Haliloglu, Beliz Bilgili, Alper Kararmaz, İsmail Cinel
PMID: 28762449  doi: 10.5505/tjtes.2016.04832  Sayfalar 294 - 300

5.
Akut mezenter iskemide prognostik faktörler ve Mannheim peritonit indeksi ve trombosit/lenfosit oranı ile değerlendirilmesi
Prognostic factors in acute mesenteric ischemia and evaluation with Mannheim Peritonitis Index and platelet-to-lymphocyte ratio
Eyüp Murat Yılmaz, Erdem Barış Cartı
PMID: 28762450  doi: 10.5505/tjtes.2016.00701  Sayfalar 301 - 305

6.
Çocuklarda özofagus yerleşimli disk pil yutmaları
Esophageal button battery ingestion in children
Arzu Şencan, İncinur Genişol, Münevver Hoşgör
PMID: 28762451  doi: 10.5505/tjtes.2016.72177  Sayfalar 306 - 310

7.
Parmak replantasyonları ile ilgili sekiz yıllık klinik deneyim: Demografik özellikler ve sonuçlar
Eight years of clinical experience with digit replantation: Demographic characteristics and outcomes
Melike Oruç, Koray Gürsoy, Kadri Özer, Özlem Çolak, Yüksel Kankaya, Nezih Sungur, Gürhan Mustafa Ulusoy, Uğur Koçer
PMID: 28762452  doi: 10.5505/tjtes.2016.40040  Sayfalar 311 - 316

8.
İskemi modifiye albümin ve diğer enflamatuvar belirteçlerin çocuk apandisit tanısındaki yeri
Ischemia-modified albumin and other inflammatory markers in the diagnosis of appendicitis in children
Selçuk Nazik, Veli Avci, Zeynep Küskü Kiraz
PMID: 28762455  doi: 10.5505/tjtes.2016.11823  Sayfalar 317 - 321

OLGU SERISI
9.
Damage control surgery: 6 years of experience at a level I trauma center
Amit Gupta, Subodh Kumar, Sushma Sagar, Pawan Sharma, Biplab Mishra, Maneesh Singhal, Mahesh C Misra
PMID: 28762453  doi: 10.5505/tjtes.2016.03693  Sayfalar 322 - 327

KLINIK ÇALIŞMA
10.
Tıbbi uygulama hatası iddiası olan travmatik ölümlerde hekim sorumluluğunun belirlenmesinde travma skoru sistemlerinin kullanılması
Use of trauma scoring systems to determine the physician’s responsibility in cases of traumatic death with medical malpractice claim
Murat Nihat Arslan, Çisem Kertmen, Deniz Oğuzhan Melez, Durmuş Evcüman, Yalçın Büyük
PMID: 28762454  doi: 10.5505/tjtes.2016.50540  Sayfalar 328 - 336

11.
Asetabulum kırıklarında total kalça protezi
Total hip arthroplasty for acetabular fractures: “Early Application”
Necmettin Salar, Muhammet Sadık Bilgen, Ömer Faruk Bilgen, Cenk Ermutlu, Gökay Eken, Kemal Durak
PMID: 28762456  doi: 10.5505/tjtes.2016.55675  Sayfalar 337 - 342

12.
Tibia kırığının intramedüller çivi ile tedavisinde, intakt fibula dezavantaj mıdır?
Is intact fibula a disadvantage in treatment of tibial diaphysis fracture with intramedullary nailing?
Yavuz Kabukcuoğlu, Sami Sökücü, Cagrı Özcan, Kubilay Beng, Osman Lapcın, Bilal Demir
PMID: 28762457  doi: 10.5505/tjtes.2016.46529  Sayfalar 343 - 347

OLGU SUNUMU
13.
Removal of cardiothoracic war-related shrapnel using video-assisted thoracoscopic surgery
Mohammed Khalifa, Fikri M Abu-zidan, Navidul Khan, Edward Black
PMID: 28762458  doi: 10.5505/tjtes.2016.67378  Sayfalar 348 - 350

14.
Nadir görülen bir hemoperitonium nedeni: İleokolik arter anevrizma rüptürü olgu sunumu
A rare cause of hemoperitoneum: A case report of ruptured ileocolic artery aneurysm
Adem Bayraktar, Kaan Gök, Fatih Yanar, Bahar Canbay Torun, Cemalettin Ertekin
PMID: 28762459  doi: 10.5505/tjtes.2016.08095  Sayfalar 351 - 353

15.
Midede olağandışı bir yabancı cismin başarılı olarak endoskopik yöntemle tedavisi: Bir eroin paketi
Successful endoscopic treatment of an unusual foreign body in the stomach: A package of heroin
Mehmet Asıl, Ramazan Dertli
PMID: 28762460  doi: 10.5505/tjtes.2016.93462  Sayfalar 354 - 356