p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 23 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery Gecikmeli bipediküllü flep: Ateşli silah yaralanması sonrası bacak distalindeki defektlerin rekonstrüksiyonu için alternatif ve yeni metod: Olgu sunumu ve literatürün taranması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 515-520 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.90016

Gecikmeli bipediküllü flep: Ateşli silah yaralanması sonrası bacak distalindeki defektlerin rekonstrüksiyonu için alternatif ve yeni metod: Olgu sunumu ve literatürün taranması

Ali Rıza Yıldırım, Murat İğde, Mehmet Onur Öztürk, Hasan Murat Ergani, Ramazan Erkin Ünlü
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, Ankara

Ateşli silah yaralanmaları, bacak distal bölgesinde kırık eşlik eden kemik, tendon gibi önemli yapıların ekspoze olduğu yumuşak doku defektlerine yol açan travmalardan biridir. Bu bölgenin yeterli yumuşak doku desteğine sahip olmaması nedeniyle lokal flep seçenekleri oldukça sınırlıdır. Günümüzde bu bölgenin rekonstrüksiyonu için en uygun seçenekler serbest flepler ve perforator flepler olmasına rağmen bu tür yüksek enerjili travmalar nedeniyle mevcut lokal flepler daha uygun hale gelmektedir. Bipediküllü flepler, çok çeşitli avantajları olması sebebiyle küçük ve orta boyutlu alt ekstremite defeklerinin rekonstrüksiyonunda sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bacak distalindeki geniş yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonu için daha önce literatürde tanımlanmayan gecikmeli bipediküllü flebin kullanımı ve hasta sonuçları üzerinden mevcut literatür gözden geçirilerek flebin kullanımı tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah yaralanması, bacak distali, bipediküllü flep, cerrahi geciktirme.

Delayed bipedicled flap: An alternative and new method for reconstruction of distal leg defect after gunshot trauma: A case report and review of the literature

Ali Rıza Yıldırım, Murat İğde, Mehmet Onur Öztürk, Hasan Murat Ergani, Ramazan Erkin Ünlü
Department of Plastic Surgery, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

Shotgun injury is a trauma that leads to soft tissue defects, in which important structures such as the tendon and bone are exposed with fractures in the distal lower extremity. Because this region has insufficient soft tissue support, local flap options are highly limited. Although the most suitable options are free or perforator flaps for contemporarily reconstructing that region; owing to such high-energy traumas, the available local flaps are becoming more suitable. Besides having various advantages, bipedicled flaps are commonly used for reconstructing small- and medium-sized lower extremity defects. This study aimed to discuss the use of a delayed bipedicled flap, which has not been previously described in the literature.

Keywords: Bipedicled flap, distal leg, gunshot trauma, surgical delay.

Ali Rıza Yıldırım, Murat İğde, Mehmet Onur Öztürk, Hasan Murat Ergani, Ramazan Erkin Ünlü. Delayed bipedicled flap: An alternative and new method for reconstruction of distal leg defect after gunshot trauma: A case report and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 515-520

Sorumlu Yazar: Ali Rıza Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: İngilizce