p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 19 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - Ocak 2013
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
The histopathological investigation of the effect on regional and systemic tissues of the application of Medicinal Plant Extract Ankaferd Blood Stopper in deep tissue injuries in Rats
Mehmet Okumuş, Kasım Zafer Yüksel, Davut Özbağ, Harun Çıralık, Zeki Yılmaz, Yakup Gümüşalan, Vedat Bakan, Ali Murat Kalender
PMID: 23588971  doi: 10.5505/tjtes.2013.65642  Sayfalar 1 - 7

2.
Glukozamin Sülfatın Kırık İyileşmesine Etkisi
Glucosamine-Sulfate On Fracture Healing
Akın Uğraş, Elif Güzel, Petek Korkusuz, İbrahim Kaya, Fatih Dikici, Emrah Demirbaş, Ercan Çetinus
PMID: 23588972  doi: 10.5505/tjtes.2013.03256  Sayfalar 8 - 12

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Apandisit skorları, sağ alt kadran ağrısı için tedavi maliyetlerini düşürmede faydalı olabilir
The appendicitis scores may be useful in reducing the costs of treatment for right lower quadrant pain
Cüneyt Kırkıl, Koray Karabulut, Erhan Aygen, Yavuz Selim İlhan, Mesut Yur, Kenan Binnetoğlu, Nurullah Bülbüller
PMID: 23588973  doi: 10.5505/tjtes.2013.88714  Sayfalar 13 - 19

4.
Management of Acute Appendicitis in Pregnancy
Selin Kapan, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Ahmet Nuray Turhan, Murat Gönenç, Halil Alış
PMID: 23588974  doi: 10.5505/tjtes.2013.81889  Sayfalar 20 - 24

5.
Acil Serviste Radyografik Olarak Kaçırılan Ekstremite Kırıkları
The missed extremity fractures in emergency department
Erhan Er, Pınar H Kara, Orhan Oyar, Erden E Ünlüer
PMID: 23588975  doi: 10.5505/tjtes.2013.08555  Sayfalar 25 - 28

6.
Prophylactic injection therapy is necessary for Forrest type 2b duodenal ulcers.
Osman Zekai Oner, Murat Gonenc, Mustafa Uygar Kalayci, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Selin Kapan, Halil Alis
PMID: 23588976  doi: 10.5505/tjtes.2013.88220  Sayfalar 29 - 32

7.
Gastrointestinal Kanal Perforasyonlarında Perforasyon Bulgularının ve Yerinin Saptanmasında Batın Bilgisayarlı Tomografinin Rolü
The Role of Abdominal CT in Determining Perforation Findings and Site in Patients with Gastrointestinal Tract Perforation.
Mehtap Ilgar, Muzaffer Elmali, Mehmet Selim Nural
PMID: 23588977  doi: 10.5505/tjtes.2013.44538  Sayfalar 33 - 40

8.
İnferior omuz çıkığı(Luksasyo erekta): 6 olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Inferior glenohumeral dislocation (luxatio erecta humeri): Report of six cases and review of the literature
Ahmet İmerci, Yalçın Gölcük, Sabri Gökhan Uğur, Hüseyin Tamer Ursavaş, Ahmet Savran, Levent Sürer
PMID: 23588978  doi: 10.5505/tjtes.2013.35305  Sayfalar 41 - 44

9.
Penetran Diafragma Yaralanması Morbidite ve Mortaliteyi Etkiler mi?
Does a penetrating diaphragm injury have an effect on morbidity and mortality?
Bünyami Özoğul, Abdullah Kisaoglu, Gurkan Ozturk, Sabri Selçuk Atamanalp, Yener Aydin, Bülent Aydinli, Mehmet İlhan Yildirgan
PMID: 23588979  doi: 10.5505/tjtes.2013.14194  Sayfalar 45 - 48

10.
Spinal Yaralanma Epidemiyolojisinde Yerel Farklılıklar
Local Differences in Epidemiology of Traumatic Spinal Injuries
Mehmet Özgür Erdoğan, Sibel Anlaş Demir, Mehmet Koşargelir, Şahin Çolak, Engin Öztürk
PMID: 23588980  doi: 10.5505/tjtes.2013.74501  Sayfalar 49 - 52

11.
The management of penetrating abdominal trauma by diagnostic laparoscopy: A Prospective non-randomized study
Faruk Karateke, Mehmet Özdoğan, Sefa Özyazıcı, Koray Daş, Ebru Menekşe, Yusuf Can Gülnerman, İlhan Bali, Safa Önel, Cihan Gökler
PMID: 23588981  doi: 10.5505/tjtes.2013.40799  Sayfalar 53 - 57

12.
El ve El Bileğinin Yabancı Cisim Penetrasyon Yaralanmaları; Retrospektif Çalışma
Foreign Body Penetrations of Hand and Wrist; a Retrospective Study
Emre Hocaoğlu, Samet Vasfi Kuvat, Burhan Özalp, Anvar Akhmedov, Yunus Doğan, Erol Kozanoğlu, Fethi Sarper Mete, Metin Erer
PMID: 23588982  doi: 10.5505/tjtes.2013.04453  Sayfalar 58 - 64

OLGU SUNUMU
13.
Unexpected Colonic Perforation in a Renal Recipient. A Case Report
Kürşat Rahmi Serin, Metin Keskin, Hüseyin Bakkaloğlu, Fatih Tunca, Ali Emin Aydın, Cumhur Uluğ Eldegez
PMID: 23588983  doi: 10.5505/tjtes.2013.53496  Sayfalar 65 - 68

14.
Post-traumatic Sagittal Sinus Thrombosis –case report
Nayil Khursheed, Ramzan Altaf, Nizami Furqan, Abrar Wani, Ashish Jain, Yawar Ali
PMID: 23588984  doi: 10.5505/tjtes.2013.79745  Sayfalar 69 - 72

15.
Diffuse Idiopathic Sceletal Hyperosteosis and Central Cord Syndrome After Minor Trauma: A Case Report
Olcay Eser, Ergün Karavelioğlu, Mehmet Gazi Boyacı, Abdullah Ayçicek
PMID: 23588985  doi: 10.5505/tjtes.2013.81593  Sayfalar 73 - 76

16.
Rotational head trauma with callosal contusion and C6 fracture: a high-speed motorcycle accident
Gentian Vyshka, Blerti Troshani, Dorjan Bozaxhiu, Arben Mitrushi
PMID: 23588986  doi: 10.5505/tjtes.2013.40374  Sayfalar 77 - 79

17.
Unusual manifestation of acute retrocecal appendicitis: Pericholecystic fluid
Oktay Algin, Evrim Ozmen, Aysenur Şirin Ozcan, Şehnaz Durmuz, Mustafa Karaoglanoglu
PMID: 23588987  doi: 10.5505/tjtes.2013.74508  Sayfalar 80 - 82

18.
Apendiks Duplikasyonunda çift akut apandisit
Double acute appendicitis in appendical duplication
Semra Tutcu Şahin, Yamaç Erhan, Hasan Aydede
PMID: 23588988  doi: 10.5505/tjtes.2013.80557  Sayfalar 83 - 85

19.
Akut apandisitin nadir bir nedeni, Baryum taşı: Olgu sunumu
Barolith, a rare cause of acute appendicitis: a case report
Volkan İnce, Burak Işık, Cemalettin Koç, Adil Başkıran, Asım Onur
PMID: 23588989  doi: 10.5505/tjtes.2013.39327  Sayfalar 86 - 88