p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 29 (1)
Cilt: 29  Sayı: 1 - Ocak 2023
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Hiperbarik oksijen tedavisinin taze ve donmuş trombosit zengin plazma ile kombinasyonunun sıçanlarda kronik yara iyileşmesine etkisi
Effect of hyperbaric oxygen therapy when combined with fresh and frozen platelet-rich plasma on chronic wound healing in rats
Nevra Seyhan, Sinan Öksüz
PMID: 36588517  PMCID: PMC10198350  doi: 10.14744/tjtes.2022.01026  Sayfalar 1 - 8

3.
Sıçanlarda deneysel parsiyel hepatektomi modelinde L-karnitinin rejenerasyona etkisi
Effect of L-carnitine on regeneration in experimental partial hepatectomy model in rats
Ahmet Topcu, Abdullah Yildiz, Omer Faruk Ozkan
PMID: 36588511  PMCID: PMC10198347  doi: 10.14744/tjtes.2022.80460  Sayfalar 9 - 16

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Başparmak defektlerinde birinci dorsal metakarpal arter flebinin sonuçlarının ve kullanışlılığının değerlendirilmesi
Evaluation of versatility and outcomes of the first dorsal metacarpal artery flap in thumb defects
Arda Küçükgüven, Hakan Uzun, Ali Emre Aksu
PMID: 36588507  PMCID: PMC10198346  doi: 10.14744/tjtes.2022.58336  Sayfalar 16 - 21

DENEYSEL ÇALIŞMA
5.
Mezenterik iskeminin erken teşhisinde sitokinler ve kemokinler önemli midir?
Are the cytokines and chemokines important for the early diagnosis of mesenteric ischemia?
Ali Emre Nayci, Selim Dogan
PMID: 36588519  PMCID: PMC10198361  doi: 10.14744/tjtes.2022.25042  Sayfalar 17 - 21

6.
İnterkostobrakiyal sinirin anatomik varyasyonları: Travmatik median sinir yaralanmasından sonra potansiyel bir nörotizasyon adayı olabilir mi?
Anatomical variations of intercostobrachial nerve: A potential candidate for neurotization after traumatic median nerve injury?
Mahmut Kursat Ozsahin, Gökhan Kaynak, Muhammed Yusuf Afacan, Ahmet Ertaş, Bedri Karaismailoglu, Mehmet Alp, Önder Aydıngöz, Hüseyin Botanlıoğlu
PMID: 36588508  PMCID: PMC10198354  doi: 10.14744/tjtes.2022.68622  Sayfalar 22 - 29

7.
Akut periferik sinir yaralanmalarının rejenerasyonunda epidermal büyüme faktörünün etkilerinin tavşan modeli üzerinde histolojik incelenmesi
Histological examination of the effects of epidermal growth factor on regeneration of acute peripheral nerve injuries on rabbit model
Gökhan Ayık, Gazi Huri, Ramin Hashemihesar, Sinan Yürüker, Mahmut Nedim Doral
PMID: 36588515  PMCID: PMC10198360  doi: 10.14744/tjtes.2022.99201  Sayfalar 30 - 39

KLINIK ÇALIŞMA
8.
COVID-19 pandemi döneminin akut apandisit ve komplikasyonları üzerine etkisi
The effect of COVID-19 pandemic period on acute appendicitis and its complications
Ahmet Başkent, Murat Alkan, Mehmet Furkan Başkent
PMID: 36588509  PMCID: PMC10198358  doi: 10.14744/tjtes.2022.74711  Sayfalar 40 - 45

9.
COVID-19 pandemisinin Türkiye’de çocuk göz acil servisine başvuran hastaların özelliklerine etkisi: Demografik özellikler ve tanılar
The effect of COVID-19 pandemic on the characteristics of patients presenting to the pediatric ocular emergency department in Türkiye: Demographic and diagnoses
Deniz Kilic
PMID: 36588510  PMCID: PMC10198352  doi: 10.14744/tjtes.2022.78928  Sayfalar 46 - 51

10.
Nötrofil/albümin oranının akut apandisit tanısındaki yeri ve perforasyonu öngörmedeki etkinliği
The role of neutrophil–albumin ratio in the diagnosis of acute appendicitis and its efficacy in predicting perforation
Bora Çekmen, Busra Bildik, Şeref Emre Atiş, Hüseyin Güven
PMID: 36588506  PMCID: PMC10198349  doi: 10.14744/tjtes.2022.56570  Sayfalar 52 - 58

11.
Travmatik yaralanmalı geriatrik olguların medikolegal yönden değerlendirilmesi
A medicolegal evaluation of geriatric cases with traumatic injuries
Gözde Bağcı, Güven Seçkin Kırcı
PMID: 36588512  PMCID: PMC10198362  doi: 10.14744/tjtes.2022.89039  Sayfalar 59 - 67

12.
Abdominal travmalı hastalar için kullanılan travma skor sistemlerinin analizi
Analysis of trauma scoring system for patients with abdominal trauma
Youngjin Jang, Heungman Jun
PMID: 36588514  PMCID: PMC10198355  doi: 10.14744/tjtes.2022.94475  Sayfalar 68 - 72

13.
Acil serviste çalışan doktorların yanık travmalı çocuk hasta yönetimi bilgi düzeyi
Knowledge level on the management of pediatric burn patients among physicians working in the emergency department
Mehmet Arpacık, Aytekin Kaymakcı
PMID: 36588503  PMCID: PMC10198363  doi: 10.14744/tjtes.2022.85781  Sayfalar 73 - 80

14.
Akut pankreatit ile ilişkili akut böbrek hasarının erken tanısında biyobelirteçlerin rolü: 582 olgudandan kanıtlar
The role of biomarkers in the early diagnosis of acute kidney injury associated with acute pancreatitis: Evidence from 582 cases
Esat Taylan Uğurlu, Mehmet Tercan
PMID: 36588520  PMCID: PMC10198356  doi: 10.14744/tjtes.2022.60879  Sayfalar 81 - 93

15.
Sahadaki doğru triaj acildeki başarı oranını artırır: Sabiha Gökçen Havalimanı uçak kazası
Correct triage at the scene increases success in the ED: Sabiha Gökçen Airport plane accident
Kenan Ahmet Turkdogan, Yusuf Uğurlu, Selim Altinarik, Osman Türk, Fatih Türkmen, Levent Özder, Ahmet Çelik, Elif Arslan, Erdal Yılmaz
PMID: 36588505  PMCID: PMC10198353  doi: 10.14744/tjtes.2022.48092  Sayfalar 94 - 99

16.
Üst gastrointestinal kanaması olan hastalarda mortalite tahmininde AIMS65 ve endoskopi öncesi Rockall skorlarının kullanımı
Use of the AIMS65 and pre-endoscopy Rockall scores in the prediction of mortality in patients with the upper gastrointestinal bleeding
Mazlum Kılıç, Rohat Ak, Ummahan Dalkılınç Hökenek, Halil Alışkan
PMID: 36588521  PMCID: PMC10198348  doi: 10.14744/tjtes.2022.38890  Sayfalar 100 - 104

17.
Beyin kanaması ile acil servise başvuran 0–3 yaş çocukların fiziksel istismar açısından medikolegal değerlendirilmesi
Medicolegal evaluation in terms of physical abuse of children aged 0–3 years presenting at the emergency department with brain hemorrhage
Güven Seçkin Kırcı, Hacı Seyit Bölükbaşı, Deniz Utku Öztürk, Hilal Çakır, Erdal Özer
PMID: 36588518  PMCID: PMC10198357  doi: 10.14744/tjtes.2022.06730  Sayfalar 105 - 108

18.
Fournier gangreninde skorlama sisteminin önemi
The importance of the scoring system in Fournier’s gangrene
Seracettin Eğin, Sedat Kamalı, Semih Hot, Berk Gökçek, Metin Yeşiltaş, Mehmet Güray Duman, Ali Alemdar
PMID: 36588504  PMCID: PMC10198346  doi: 10.14744/tjtes.2022.42738  Sayfalar 109 - 115

OLGU SERISI
19.
Ciddi künt karaciğer yaralanmasının tedavisinde karaciğer rezeksiyonunun rolü
The role of liver resection in the management of severe blunt liver trauma
Hakan Küçükaslan, Serkan Tayar, Şükrü Oğuz, Serdar Topaloglu, Sukran Geze Saatci, Ahmet Can Şenel, Adnan Calik
PMID: 36588513  PMCID: PMC10198359  doi: 10.14744/tjtes.2021.89678  Sayfalar 122 - 129

EDITÖRE MEKTUP
20.
Intestinal hernia: An unusual intra-abdominal hernia with bloody ascites as the main clinical manifestation
Shi-ping Wang, Guo-Ming Zhang
PMID: 36588516  PMCID: PMC10198351  doi: 10.14744/tjtes.2022.25995  Sayfalar 130 - 131
Makale Özeti |Tam Metin PDF