p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 29 Sayı : 11 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 29 (11)
Cilt: 29  Sayı: 11 - Kasım 2023
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Front matters

Sayfalar I - V

KLINIK ÇALIŞMA
2.
Deneysel travmatik beyin hasarında oluşan oksidatif stres ve apoptozun azalmasında probiotik etkisinin histolojik ve elektroensefalografik gösterilmesi
Histological and electroencephalographic demonstration of probiotic effect for reduce of oxidative stress and apoptosis in experimental traumatic brain injury
Emine Müge Karakayalı, Erdoğan Kocamaz, Şüheda Alpay, Tuna Önal, Mustafa Öztatlıcı, Rabia Duruşma, Hasan Fehmi Özel, Mesut Mete, Mustafa Barutcuoglu, Necip Kutlu, Mehmet İbrahim Tuğlu
PMID: 37889022  doi: 10.14744/tjtes.2023.80743  Sayfalar 1203 - 1211

3.
Dermalix®'in kolon anastomoz kaçakları üzerine etkisi: Deneysel çalışma
The effect of Dermalix® on colon anastomosis leakage: experimental study
Şiyar Ersöz, Yasemin Konuk
PMID: 37889029  doi: 10.14744/tjtes.2023.20194  Sayfalar 1212 - 1217

DENEYSEL ÇALIŞMA
4.
Aşil tendonu iyileşmesinde umbilikal kord-kaynaklı mezenkimal kök hücre ve kurkuminin etkilerinin incelenmesi - sinerjistik etkileri olabilir mi?
Investigation of the effects of umbilical cord-derived mesenchymal stem cells and curcumin on Achilles tendon healing – can they act synergistically?
Tuğçe Merve Öztürk, İrfan Özyazgan, Gülay Sezer, Betül Yalçın, Rümeysa Göç, Menekşe Ülger, Hakan Özocak, Birkan Yakan
PMID: 37889023  doi: 10.14744/tjtes.2023.04203  Sayfalar 1218 - 1227

KLINIK ÇALIŞMA
5.
Travmatik beyin hasarlı hastalarda prognoz ile mikroRNA biyogenez proteinleri arasındaki ilişki
The relationship between prognosis of patients with traumatic brain injury and microRNA biogenesis proteins
Ayşe Çabukusta Acar, Şükran Burçak Yoldaş, Elif Sarıönder Gencer, İlker Öngüç Aycan, Suat Hayri Sanlı
PMID: 37889026  doi: 10.14744/tjtes.2023.54859  Sayfalar 1228 - 1236

6.
Peptik ülser perforasyonu onarımında falsiformopeksinin uygulanabilirliği
The feasibility of falciformopexy in the repair of peptic ulcer perforation
Serdar Gokay Terzioglu, Firat Canlıkarakaya, Serhat Ocaklı, Cengiz Ceylan, İbrahim Ağaçkıran, Felat Akıncı, Murat Özgür Kılıç
PMID: 37889028  doi: 10.14744/tjtes.2023.53246  Sayfalar 1237 - 1241

7.
Fournier gangreni hastalarında mortaliteyi öngörmede c-reaktif protein albumin oranının rolü
The role of C-reactive protein albumin ratio for predicting mortality in patients with Fournier’s gangrene
Halit Özgül, Yunus Uzmay
PMID: 37889021  doi: 10.14744/tjtes.2023.08903  Sayfalar 1242 - 1247

8.
Akut kolesistitli yaşlı hastalarda gecikmiş acil kolesistektomi ihtiyacının göstergesi olarak kan parametrelerinin etkinliği
Efficacy of blood parameters as indicators of the need for overdue urgent cholecystectomy in elderly patients with acute cholecystitis
Mehmet Kubat, Serkan Şengül, Serdar Şahin
PMID: 37889024  doi: 10.14744/tjtes.2023.75670  Sayfalar 1248 - 1254

9.
Rapor edilmemiş nadir fakat ciddi bir komplikasyon: bariatrik cerrahi sırasında major vasküler yaralanmalar
Unreported rare but serious complication: Major vascular injuries during bariatric surgery
Talar Vartanoğlu Aktokmakyan, Caghan Peksen, Osman Anıl Savaş, Aziz Sumer
PMID: 37889033  doi: 10.14744/tjtes.2023.71829  Sayfalar 1255 - 1260

10.
Rüptüre abdominal aort anevrizmalarında preoperatif mortalite öngörücüleri: Harborview Medical Center (HMC) mortalite risk skoru yeterli mi?
Pre-operative predictors of mortality in ruptured abdominal aortic aneurysms: is the Harborview Medical Center mortality risk score enough?
Semih Murat Yücel, Fatih Çalışkan
PMID: 37889027  doi: 10.14744/tjtes.2023.82770  Sayfalar 1261 - 1268

11.
Akut kolesistitli hastalarda perkütan kolesistostominin etkisi nedir? İşlem için doğru zaman ne zaman?
What is the effect of percutaneous cholesistostomy in patients with acute cholecystitis? when is the right time for the procedure?
Hakan Yirgin, Ümmihan Topal, Yunusemre Tatlıdil, Osman Sibic, Inci Kizildag Yirgin, Mehmet Abdussamet Bozkurt
PMID: 37889032  doi: 10.14744/tjtes.2023.40090  Sayfalar 1269 - 1279

12.
Pediatrik glob yaralanmalarında bilgisayarlı tomografi bulguları ile oküler travma ve pediatrik oküler travma skorları arasındaki ilişki: görüntülemenin prognostik ve tanısal değeri var mı?
The relationship between computed tomography findings and ocular trauma and pediatric ocular trauma scores in pediatric globe injuries: Does imaging have prognostic and diagnostic value?
Dilara Pirhan, Sevgi Subasi, Büşra Kurt Musaoğlu, Burcu Alparslan, Levent Karabaş
PMID: 37889035  doi: 10.14744/tjtes.2023.72470  Sayfalar 1280 - 1287

13.
Çocuklarda nadir bir intestinal tıkanıklık nedeni Trikobezoar: nasıl tanı koyalım?
A rare cause of intestinal obstruction in children trichobezoar: How to diagnose?
Meltem Kaba, Çetin Ali Karadağ, Nihat Sever, İlayda Ser, Mesut Demir, Abdullah Yıldız, Ayşe Merve Usta
PMID: 37889030  doi: 10.14744/tjtes.2023.08434  Sayfalar 1288 - 1295

14.
Radyal ön kol flebinde endoskop yardımıyla pedikül hazırlanarak donor bölgesindeki iz yükünün azaltılması
Reduction of the scar burden at the donor area of the radial forearm flap with the aid of an endoscopic pedicle preparation
Mehmet Sağır, Erdem Güven, Aret Cerci Ozkan, Erol Kozanoğlu
PMID: 37889031  doi: 10.14744/tjtes.2023.62186  Sayfalar 1296 - 1302

15.
2023 Türkiye depremi sonrası torakolomber fraktürler ve tartışmalı oluşum mekanizması
Thoracolumbar fractures after the 2023 Türkiye earthquake and controversial mechanism of occurrence
Mehmet Can Ezgü
PMID: 37889034  doi: 10.14744/tjtes.2023.75976  Sayfalar 1303 - 1307

16.
Akut karotis patlamasında dekonstrüktif ve rekonstrüktif endovasküler tedavi paradigmaları
Deconstructive vs. reconstructive endovascular treatment paradigms in acute carotid blowout
Murat Dökdök, Abdullah Yakupoglu
PMID: 37889036  doi: 10.14744/tjtes.2023.78176  Sayfalar 1308 - 1313

17.
Vancouver tip B1 Periprostetik femoral kırıklardan sonra kablo sabitlemenin sonuçları
Outcomes of cable fixation after Vancouver type B1 periprosthetic femoral fractures
Ali Erkan Yenigül, Cenk Ermutlu, Cem Önder, Teoman Atıcı, Kemal Durak
PMID: 37889025  doi: 10.14744/tjtes.2023.87425  Sayfalar 1314 - 1319