p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 7 Sayı : 3 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - Temmuz 2001
1.
Acil servis travma hastalarında
Is
Oktay Eray, Cem Oktay, Yıldıray Çete, Hayri Bozan, Taner Çolak, Can Akyol, F. Fevzi Ersoy
PMID: 11705212  Sayfalar 139 - 141

2.
Negatif apendektomileri önlemede c-reaktif protein ve lökosit sayımının değeri
The value of the c-reactive protein and leucocyte count in preventing negative appendectomies
Ramazan Eryılmaz, Mustafa Şahin, Orhan Alimoğlu, Gürhan Baş, Orhan Veli Özkan
PMID: 11705213  Sayfalar 142 - 145

3.
Olgularımızın birinci derece travma merkezine sevk edilme kriterlerine uygunluğunun değerlendirilmesi
The evaluation of the suitability of our cases for referral to a level I trauma center
Korhan Taviloğlu, Arzu Aydın, B. Deniz Çuhalı, Tamer Demiralp, Recep Güloğlu, Cemalettin Ertekin
PMID: 11705214  Sayfalar 146 - 150

4.
Ciddi kafa travmalarında intrakranial basıncın monitörizasyonu ve kontrol edilmesi
Monitoring and controlling of intracranial pressure in sever head injury
Selçuk Yılmazlar, Hasan Kocaeli
PMID: 11705215  Sayfalar 151 - 157

5.
Akut arter tıkanmalarının rt pa ile trombolitik tedavisi
Thrombolysis of acute arterial occlusion with rt pa
Mehmet Kurtoğlu, Volkan Granit, Ahmet Necefli, Metin Kurtoğlu, Recep Güloğlu
PMID: 11705216  Sayfalar 158 - 163

6.
Göğüs tüpü yerleştirilmesinde laparoskopi trokarlarının kullanımı: hızlı ve güvenli bir teknik
Use of laparoscopic trocars in chest tube insertion: a rapid and safe technique
Faruk Aytekin
PMID: 11705217  Sayfalar 164 - 166

7.
Kalp Yaralanmaları
Heart wounds
İlhan Gölbaşı, Cengiz Türkay, Nursel Şahin, Abdullah Erdoğan, Harun Gülmez, Ozan Erbasan, Ömer Bayezid
PMID: 11705218  Sayfalar 167 - 171

8.
Penetran kalp yaralanmalı olgularımızın analizi
Penetrating heart wounds: an analysis of 29 cases
Refik Ülkü, Şevval Eren, Akın Balcı, Cemal Özçelik, M. Nesimi Eren
PMID: 11705219  Sayfalar 172 - 175

9.
Travmatik diyafragma yaralanmaları
Traumatic diaphragmatic ruptures
Erdoğan M. Sözüer, Engin Ok, Levent Avşaroğulları, Can Küçük, Mustafa Kerek
PMID: 11705220  Sayfalar 176 - 180

10.
Vasküler tutumlu alt ekstremite yaralanmalarında tedavi yaklaşımı: amputasyon veya ekstremitenin kurtarılması
Therapeutic approach in vascular injuries of the lower extremity: amputation or limb salvage
Ertuğrul Özal, Melih Hulusi Us, Hakan Bingöl, Bilgehan Savaş, Erkan Kuralay, Harun Tatar
PMID: 11705221  Sayfalar 181 - 184

11.
Karaciğer yaralanmalarında cerrahi tedavi deneyimimiz
Hepatic injuries; our surgical treatment experience
Fehmi Çelebi, Ahmet A. Balık, K. Yalçın Polat, M. İlhan Yıldırgan, Abdullah Böyük, Durkaya Ören
PMID: 11705222  Sayfalar 185 - 188

12.
Minör kafa travması olan hastalarda bilgisayarlı beyin tomografisinin rolü
The role of computed tomography for minor head injury
Yıldıray Çete, Murat Pekdemir, Cem Oktay, Oktay Eray, Hayri Bozan, Fevzi Ersoy
PMID: 11705223  Sayfalar 189 - 194

13.
Doğal afetler sırasında karşılaşılan sorunlar: bir anket çalışması
Problems encountered during natural disasters: a questionnaire study
Nevzat Alkan, İmdat Elmas, Mustafa Karakuş, Erdem Akkay
PMID: 11705224  Sayfalar 195 - 200

14.
Künt arkus aorta yaralanması iki olgu sunumu
Blunt injury of the aortic arch: report of two cases
Davit Saba, Abdulkadir Ercan, Işık Şenkaya, Cengiz Gebitekin, Hayati Özkan
PMID: 11705225  Sayfalar 201 - 203

15.
Olgu sunumu: yabancı cisme bağlı penetran boyun yaralanması
Penetrating neck injury caused by a foreign body: a case report
Pars Tunçyürek, Celil Cabbarpur, Haşim Aksu
PMID: 11705226  Sayfalar 204 - 206

16.
Künt abdominal travma sonrası gelişen akut apandisit
Acute appendicitis after blunt abdominal trauma
Koray Tekin, Mehmet Cihan Özek
PMID: 11705227  Sayfalar 207 - 209

17.
Oral antikoagulana bağlı duodenal intramural hematomun oluşturduğu üst gastrointestinal sistem obstrüksiyonu olgusu
A case of upper gastrointestinal system obstruction by duodenal intramural hematoma due to using oral anticoagulant drug
Tayfun Yücel, Salih Güçlü, Atalay Işık, Erdur Serin
PMID: 11705228  Sayfalar 210 - 212