p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 10 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 - Ocak 2004
1.
Türkiye’de genel cerrahın yasal sorumlulukları ve medikolegal sorunları
Legal liability and medico-legal problems of surgeons in Turkey
Erdem Özkara, Ahmet Çoker, İ Hamit Hancı
PMID: 14752679  Sayfalar 3 - 10

2.
Duodenum perforasyonlarinda basit kapama ve omentoplasti, basit kapama ve fibrin yapıştırıcıyla onarım yöntemlerinin karşılaştırılması: Deneysel çalışma
Comparison of repair techniques in rat duodonal perforations: simple closure, simple closure and omentoplasty, and fibrin tissue adhesive
Cemal Kaya, Uygar Demir, Halil Coşkun, Ali Kalyoncu, Burhan Gündüz, Tülay Eroğlu, Birol Ağca, Mehmet Mihmanlı
PMID: 14752680  Sayfalar 11 - 16

3.
Surgical treatment of ano-rectal gunshot injuries caused by low-velocity bullets
Sezai Demirbaş, Mehmet Yıldız, A.Haldun Uluutku, Murat Kalemoğlu, Yavuz Kurt, Cengiz Erenoğlu, M Levhi Akın, Tuncay Çelenk
PMID: 14752681  Sayfalar 17 - 21

4.
Kalp kateterizasyonuna bağlı iyatrojenik kardiyak travmalarda cerrahi tedavi
Surgical treatment of iatrogenic cardiac traumas induced by heart catheterization
Nilgün Ulusoy Bozbuğa, Vedat Erentuğ, Deniz Göksedef, Mehmet E Toker, Füsun Güzelmeriç, Cihangir Kaymaz, Kaan Kıralı, Esat Akıncı, Cevat Yakut
PMID: 14752682  Sayfalar 22 - 27

5.
İntraaortik balon pompası desteğine bağlı vasküler travmalar
Traumatic vascular complications due to intraaortic balloon pump support
Vedat Erentuğ, Nilgün Bozbuğa, Akın İzgi, Ercan Eren, Kaan Kıralı, Mehmet Balkanay, Gökhan İpek, Esat Akıncı, Mete Alp, Cevat Yakut
PMID: 14752683  Sayfalar 28 - 33

6.
Aksiller ven trombozunda lokal t-PA infüzyon tedavisinin etkinliği
The efficacy of local t-PA infusion in the treatment of axillary vein thrombosis
Hakan Bingöl, Faruk Cingoz, Cemalettin Günay, Ufuk Demirkılıç, Ahmet Turan Yılmaz, Harun Tatar
PMID: 14752684  Sayfalar 34 - 38

7.
Seasonality in the incidence of abdominal aortic aneurysm ruptures: a review of eight years
Mehmet Kurtoğlu, Hakan Yanar, Murat Aksoy, Cemalettin Ertekin, Fatih Tunca, Recep Güloğlu, İlker Tinay
PMID: 14752685  Sayfalar 39 - 41

8.
Göğüs travmaları: 521 olgunun değerlendirilmesi
Thoracic trauma: an analysis of 521 patients
Ahmet Başoğlu, Ali Osman Akdağ, Burçin Çelik, Sedat Demircan
PMID: 14752686  Sayfalar 42 - 46

9.
Mandibula kırıkları: 204 olgunun retrospektif analizi
A retrospective analysis of 204 mandibular fractures
Güzin Yeşim Özgenel, Alper Bayraktar, Serhat Özbek, Selçuk Akın, Ramazan Kahveci, Mesut Özcan
PMID: 14752687  Sayfalar 47 - 50

10.
Önkol kombine sinir-tendon yaralanmalarında sinir tamiri sonuçlarımız
The results of nerve repair in combined nerve-tendon injuries of the forearm
H Mustafa Özdemir, Erdal Biber, Tunç Öğün
PMID: 14752688  Sayfalar 51 - 56

11.
Travmatik aort yırtığı: Olgu sunumu
Traumatic aortic rupture: a case report
Şule Akköse, Mehtap Bulut, Halil İbrahim Çıkrıklar, Erol Armağan, Mete Ateş
PMID: 14752689  Sayfalar 57 - 59

12.
A case of blunt abdominal trauma and posttraumatic acute appendicitis
Ioannis Karavokyros, Emmanouil Pıkoulıs, Panagiotis Karamanakos
PMID: 14752690  Sayfalar 60 - 62

13.
A case of giant appendiceal mucocele
Haldun Uluutku, Sezai Demirbaş, Yavuz Kurt, Cengiz Erenoğlu, Levhi Akın, Mehmet Yıldız
PMID: 14752691  Sayfalar 63 - 66

14.
Secondary intestinal obstruction due to low-grade mucinous cystadenocarcinoma of the appendix
Orhan Bayram, Osman Kurukahvecioğlu, Bülent Salman
PMID: 14752692  Sayfalar 67 - 70