p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 9 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 9 (4)
Cilt: 9  Sayı: 4 - Ekim 2003
1.
HASTANE ENFEKSİYONLARI KONTROL KOMİTELERİNDE CERRAHIN ROLÜ
ROLE OF THE SURGEON IN THE HOSPITAL INFECTIONS CONTROL COMMITTEES
Mufide Nuran Akcay, Ayten Kadanalı, Gurkan Ozturk
PMID: 14569476  Sayfalar 225 - 231

2.
EFFECTS OF HEPATECTOMY AND ARGININE ENRICHED DIET ON COLONIC MUCOSA ORIGINATED INFLAMMATORY CYTOKINES
Cengiz Aydın, Ahmet Coker, Koray Atilla, Erdener Ozer, Isıl Coker, Afig Huseyinov
PMID: 14569477  Sayfalar 232 - 238

3.
DENEYSEL CRUSH YARALANMADA RİNGER LAKTAT RESUSİTASYONUNUN DOKU KAN VE OKSİDAN HASARA ETKİSİ
THE EFFECTS OF LACTATED RINGER’S RESUSCITATION ON TISSUE BLOOD FLOWS AND OXIDANT INJURY IN EXPERIMENTAL CRUSH INJURY IN RATS
Veysel Balcı, Halil Ozguc, Sule Akkose, Nevzat Kahveci, Zehra Serdar, Rifat Tokyay
PMID: 14569478  Sayfalar 239 - 245

4.
KOMPLİKASYONLU MECKEL DİVERTİKÜLLERİ
COMPLICATED MECKEL’S DIVERTICULUM
Adem Akcakaya, Orhan Alimoglu, Orhan Veli Ozkan, Mustafa Sahin
PMID: 14569479  Sayfalar 246 - 249

5.
THE EVALUATION OF THE PATIENTS ADMITTED TO A BURN CENTER IN TURKEY
Arife Polat Duzgun, Emrah Senel, M.Mahir Ozmen, Hakan Kulacoglu, Yusuf Isık, Faruk Coskun
PMID: 14569480  Sayfalar 250 - 256

6.
EVALUTION OF PHYSICAL FINDINGS IN ACUTE WRIST TRAUMA IN THE EMERGENCY DEPARTMENT
Arif Alper Cevik, Izge Gunal, Metin Manisalı, Sedat Yanturalı, Rıdvan Atilla, Murat Pekdemir, Ali Binerli, Cecil James Holliman
PMID: 14569481  Sayfalar 257 - 261

7.
TRACHEOBRONCHIAL FOREIGN BODIES: A 10 YEAR EXPERIENCE
Atilla Eroglu, İbrahim Can Kurkcu, Nurettin Karaoglanoglu, Erdal Yekeler, Sahin Aslan, Ahmet Basoglu
PMID: 14569482  Sayfalar 262 - 266

8.
GÖĞÜS TRAVMALI 424 OLGUNUN SONUÇLARI
CLINICAL RESULTS OF FOUR HUNDRED AND TWENTY-FOUR CASES WITH CHEST TRAUMA
Metin Er, Ahmet Feridun Isık, Mehmet Kurnaz, Ufuk Cobanoglu, Serkan Sagay, İrfan Yalcınkaya
PMID: 14569483  Sayfalar 267 - 274

9.
TORAKS TRAVMALARI: 592 OLGUNUN ANALİZİ
CHEST TRAUMA: ANALYSIS OF 592 CASES
Celal Tekinbas, Atilla Eroglu, Ibrahim Can Kurkcuoglu, Atila Turkyılmaz, Erdal Yekeler, Nurettin Karaoglanoglu
PMID: 14569484  Sayfalar 275 - 280

10.
TRAKEOBRONŞİYAL YARALANMALAR
TRACHEOBRONCHIAL INJURIES
Refik Ulku, Mehmet Nesimi Eren, Sevval Eren, Serdar Onat, Celal Yavuz
PMID: 14569485  Sayfalar 281 - 284

11.
ABDOMİNAL TRAVMADA DİYAFRAGMA RÜPTÜRÜ
DIAPHRAGMATIC RUPTURE IN ABDOMINAL TRAUMA
Celalettin Vatansev, Faruk Aksoy, Sakir Tekin, Ahmet Tekin, Metin Belviranlı, Adnan Kaynak
PMID: 14569486  Sayfalar 285 - 290

12.
KARACİĞER KİST HİDATİK OPERASYONUNDA İYATROJENİK HİPERNATREMİ
IATROGENIC HYPERNATREMIA DURING HYDATID CYST OPERATION
Perihan Ergin Ozcan, Aysen Yavru, Simru Tugrul, Ozkan Akıncı, Mert Erkan, Nahit Cakar
PMID: 14569487  Sayfalar 291 - 293

13.
OPERE ÇÖLİYAK ARTER ANEVRİZMASI RÜPTÜRÜ
RUPTURE OF OPERATED CELIAC ARTERY ANEURYSM
Hakan Bingol, Celalettin Gunay, Ertugrul Ozal, Harun Tatar
PMID: 14569488  Sayfalar 294 - 296

14.
KENDİ KENDİNE LAVMAN UYGULAMASINA BAĞLI KOLOREKTAL PERFORASYON
COLORECTAL PERFORATION DUE TO SELF ADMINISTERED RETROGRADE ENEMA
Tugba Topcu
PMID: 14569489  Sayfalar 297 - 299

15.
RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ, PSÖDOANEVRİZMALARDA TANISINDA OLDUĞU KADAR TEDAVİSİNDE DE ETKİN BİR SEÇENEKTİR
COLOR FLOW DUPLEX ULTRASONOGRAPHY IS AN EFFECTIVE ALTERNATIVE METHOD
Mehmet Kurtoglu, Murat Aksoy, Cihangir Karaaslan, Aydin Zilan
PMID: 14569490  Sayfalar 300 - 303

16.
TENSION PNEUMOPERICARDIUM IN CHEST TRAUMA WITH GUNSHOT WOUND
Osman Tansel Darcin, Hasan Ozdemir, Birol Yamak, Aydin Zilan
PMID: 14569491  Sayfalar 304 - 306