p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 30 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 30 (4)
Cilt: 30  Sayı: 4 - Nisan 2024
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Front Matters

Sayfalar I - IX

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Akut pankreatit modelinde sitokin ve kemokinlerdeki değişimler
Changes in cytokines and chemokines in an acute pancreatitis model
Erdem Kınacı, Mert Mahsuni Sevinc, Anil Demir, Emre Erdogan, Fatih Alper Ahlatci, Ufuk Oguz Idiz
PMID: 38634842  PMCID: PMC11065975  doi: 10.14744/tjtes.2024.18049  Sayfalar 229 - 235

3.
Deneysel adeyon modelinde, entraabdominal borik asidin etkisi
Effect of intra-abdominal boric acid in the experimental adhesion model
Rıdvan Barkın Kabalar, Semra Tutcu Şahin, Semin Ayhan
PMID: 38634852  PMCID: PMC11065977  doi: 10.14744/tjtes.2024.77767  Sayfalar 236 - 241

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Akut kolesistit tanısında iskemik modifiye albümin, presepsin, delta nötrofil indeksi ve inflamatuar belirteçlerin rolü
The role of ischemia-modified albumin, presepsin, delta neutrophil index, and inflammatory markers in diagnosing acute cholecystitis
Muhammed Semih Gedik, Ali Ihsan Kilci, Hakan Hakkoymaz, Muhammed Seyithanoğlu, Muhammed Alperen Orakçı, Nuri Mehmet Basan, Arif Aksu, Ömer Faruk Küçük
PMID: 38634849  PMCID: PMC11065968  doi: 10.14744/tjtes.2024.67520  Sayfalar 242 - 247

5.
Akut ayak bileği burkulması olan hastalarda ayak bileği kinesio bantlamanın ağrı yönetimine etkisi
The impact of ankle kinesio taping on pain management in patients with acute ankle sprain
Ömer Faruk Karakoyun, Zeynep Nisa Karakoyun, Elif Aylin Yüce Yörük, Mustafa Buğra Coşkun, Yalçın Gölcük
PMID: 38634848  PMCID: PMC11065976  doi: 10.14744/tjtes.2024.55494  Sayfalar 248 - 253

6.
Deprem sonrası hastaneye başvuran çocuk hastalarda pediatrik travma skoru ve pediatrik yaşa göre düzeltilmiş şok indeksinin değerlendirilmesi
Evaluation of pediatric trauma score and pediatric age-adjusted shock index in pediatric patients admitted to the hospital after an earthquake
Merve Misirlioglu, Mehmet Alakaya, Ali Ertug Arslankoylu, Gulcin Bozlu, Fatma Durak, Ali Delibas, Serra Surmeli Doven, Ozlem Tezol, Edanur Yesil, Feryal Karahan, Isa Killi, Mehtap Akca
PMID: 38634847  PMCID: PMC11065969  doi: 10.14744/tjtes.2024.47835  Sayfalar 254 - 262

7.
BT'de künt travmaya bağlı pankreas yaralanması: retropankreatik yağ dokusunun pankreas hasarını azaltmada etkisi varmı?
Pancreatic injury due to blunt trauma on CT: does retropancreatic fat tissue reduce the severity of pancreatic injury?
Vefa Cakmak, Duygu Herek, Alten Oskay, Gülay Gungör, Pinar Cakmak, Mert Özen
PMID: 38634850  PMCID: PMC11065974  doi: 10.14744/tjtes.2024.60622  Sayfalar 263 - 270

8.
Geriatrik acil servis başvurularında Ottawa ayak bileği kurallarının rolü
The role of Ottawa ankle rules in geriatric emergency department visits
Avni Uygar Seyhan, Rohat Ak, Faruk Şimşek, Senem Ayvacı, Oğuzhan Açıkgöz
PMID: 38634845  PMCID: PMC11065971  doi: 10.14744/tjtes.2024.39240  Sayfalar 271 - 275

9.
Yüksek dereceli künt karaciğer yaralanmalarında mortaliteyi öngörmek mümkün mü? Tek travma merkezli çalışma
Is it possible to predict mortality in patients with high-grade blunt liver injury? A single trauma center study
Muhammed Kadir Yıldırak, Hanife Seyda Ulgur, Mert Gedik, Enes Sertkaya, Emre Furkan Kırkan, Fikret Ezberci, Hüseyin Kerem Tolan, Adnan Özpek
PMID: 38634851  PMCID: PMC11065970  doi: 10.14744/tjtes.2024.60646  Sayfalar 276 - 284

10.
Tehlikeli bir gelenek: Üçüncü basamak üç hastanede kutlama amaçlı ateşli silah kullanımına bağlı yaralanmaların retrospektif analizi
A dangerous tradition: retrospective analysis of celebratory gunfire-related injuries in three tertiary hospitals
Mustafa Ferudun Celikmen, Mustafa Cicek, Melih Imamoglu, Verda Tunaligil
PMID: 38634853  PMCID: PMC11065979  doi: 10.14744/tjtes.2024.98200  Sayfalar 285 - 289

11.
Non-malign acil sol kolon cerrahisi: klinik sonuçlar ve komplikasyonlar üzerine etkili faktörlerin değerlendirilmesi
Non-malignant left colon emergency surgery: evaluation of factors affecting clinical outcomes and complications
Mehmet Sabri Çiftçi, Burak Uçaner, Mehmet Zeki Buldanlı
PMID: 38634846  PMCID: PMC11065972  doi: 10.14744/tjtes.2024.40009  Sayfalar 290 - 296

12.
Subakut rehabilitasyon sürecinde depremzedelerin klinik özellikleri ve rehabilitasyon ihtiyaçları
Clinical properties and rehabilitation needs of earthquake survivors in a subacute rehabilitation setting
Emine Esra Bilir, Pinar Borman, Ayşe Merve Ata, Ebru Alemdaroğlu, Hatice Bodur, Burcu Yanık, Fatma Yurdakul, bilge kesikburun, Tuba Güler, Bedriye Başkan, Selami Akkuş, Oznur Uzun, Evren Yaşar
PMID: 38634844  PMCID: PMC11065973  doi: 10.14744/tjtes.2024.27553  Sayfalar 297 - 304

OLGU SUNUMU
13.
Ateşli silah yaralanması ve Deloyers prosedürü: vaka raporu ve literatür derlemesi
Firearm injury and the Deloyers procedure: case report and literature review
Cengiz Ceylan
PMID: 38634843  PMCID: PMC11065978  doi: 10.14744/tjtes.2024.20813  Sayfalar 305 - 308