p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 16 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 16 (2)
Cilt: 16  Sayı: 2 - Mart 2010
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Karın içi basıncın hızla artışı sonrası gelişen renal histopatolojik ve sitokin değişiklikleri: Bir hayvan çalışması
Renal cytokine and histopathologic changes following acutely increased intra-abdominal pressure: an animal study
Gökhan Akbulut, Mustafa Altındiş, Fatma Aktepe, Mustafa Serteser, Osman Nuri Dilek
PMID: 20517761  Sayfalar 103 - 107

2.
Deneysel sepsis geliştirilen sıçanlarda deksmedetomidin’in karaciğer histopatolojisi üzerine etkileri: Deneysel ön çalışma
The effect of dexmedetomidine on liver histopathology in a rat sepsis model: an experimental pilot study
Atakan Sezer, Dilek Memiş, Ufuk Usta, Necdet Süt
PMID: 20517762  Sayfalar 108 - 112

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Erken hemorajik şokun bir belirleyicisi olarak inferior vena kava çapı: Karşılaştırmalı bir çalışma
Inferior vena cava diameter as a marker of early hemorrhagic shock: a comparative study
Belgin Akıllı, Ayşegül Bayır, Fatih Kara, Ahmet Ak, Başar Cander
PMID: 20517763  Sayfalar 113 - 118

4.
Ciddi travmatik beyin yaralanmalı olgularda erken tek taraflı dekompresif kranyektominin yeri
Value of early unilateral decompressive craniectomy in patients with severe traumatic brain injury
Halit Çavuşoğlu, Ramazan Alper Kaya, Osman Nuri Türkmenoğlu, Yunus Aydın
PMID: 20517764  Sayfalar 119 - 124

5.
Acil serviste akut pankreatit ayırıcı tanısında idrar tripsinojen-2 testinin yeri
The role of urine trypsinogen-2 test in the differential diagnosis of acute pancreatitis in the Emergency Department
Yunsur Çevik, Cemil Kavalcı, Mehmet Özer, Murat Daş, Gülten Kıyak, Mehmet Özdoğan
PMID: 20517765  Sayfalar 125 - 129

6.
Travma ve acil cerrahi yoğun bakım hastalarında venöz tromboemboli profilaksisi: Düşük molekül ağırlıklı heparin ile elastik çorap + aralıklı pnömotik kompresyonun karşılaştırılması
Venous thromboembolism prophylaxis methods in trauma and emergency surgery intensive care unit patients: low molecular weight heparin versus elastic stockings + intermittent pneumatic compression
Kürşat Serin, Hakan Yanar, Yaşar Özdenkaya, Simru Tuğrul, Mehmet Kurtoğlu
PMID: 20517766  Sayfalar 130 - 134

7.
Mermi ile gerçekleşen vasküler yaralanmalar: 19 yıllık deneyim
Missile vascular injuries: 19-year experience
Abdul Gani Ahanger, Mohd Lateef Wani, Reyaz A Lone, Shyam Singh, Zahur Hussain, Ishtiyak A Mir, Ifat Irshad, Hakeem Zubair, Abdul Majeed Dar, G N Lone, M A Bhat, M L Sharma
PMID: 20517767  Sayfalar 135 - 138

8.
Elektrik çarpmasıyla ilişkili mortalite: Düşük voltajlı elektrik akımı ile gerçekleşen 351 ölüme ilişkin bir derleme
Electrocution-related mortality: a review of 351 deaths by low-voltage electrical current
William Dokov
PMID: 20517768  Sayfalar 139 - 143

9.
Travmatik ekstremite yaralanması geçiren olgularda kompleks bölgesel ağrı sendromu risk faktörleri
Risk factors for complex regional pain syndrome in patients with traumatic extremity injury
Saliha Eroglu Demir, Nihal Ozaras, Safak Sahir Karamehmetoglu, Ilhan Karacan, Ebru Aytekin
PMID: 20517769  Sayfalar 144 - 148

10.
Travmatik beyin hasarının yoğun bakım maliyeti ve sağkalım analizleri
Intensive care cost and survival analyses of traumatic brain injury
Necdet Süt, Dilek Memiş
PMID: 20517770  Sayfalar 149 - 154

11.
Künt karın travmalı pediyatrik hastalarda ultrasonografiyle saptanan pelvik sıvının klinik önemi
Clinical importance of ultrasonographic pelvic fluid in pediatric patients with blunt abdominal trauma
Murat Orak, Mehmet Üstündağ, Cahfer Güloğlu, Mehmet Tahir Gökdemir, Mehmet Özgür Erdoğan, Behçet Al
PMID: 20517771  Sayfalar 155 - 159

12.
Gebelikle ilişkili akut biliyer pankreatit: Tek merkezin 5 yıllık deneyimi
Acute biliary pancreatitis related with pregnancy: a 5-year single center experience
Ahmet Nuray Turhan, Murat Gönenç, Selin Kapan, Filiz İslim, Osman Zekai Öner, Erkam Tulubaş, Erşan Aygün
PMID: 20517772  Sayfalar 160 - 164

13.
Spontan intramural ince bağırsak hematomu
Spontaneous intramural hematoma of the small intestine
Sinan Çarkman, Volkan Özben, Kaya Sarıbeyoğlu, Erkan Somuncu, Sabri Ergüney, Uğur Korman, Salih Pekmezci
PMID: 20517773  Sayfalar 165 - 169

14.
Acil cerrahi yanık ünitesinde tedavi edilen çocuklarda yaşamsal tehlike tanımının ve ihmalin adli tıp açısından irdelenmesi
Evaluation of “life-threatening” definition and negligence in children treated in the emergency surgery service burn unit (from the viewpoint of forensic medicine)
Süheyla Aliustaoğlu, Haluk İnce, Nurhan İnce, Yüksel Yazıcı, Gurol Berber, Recep Güloğlu
PMID: 20517774  Sayfalar 170 - 173

OLGU SUNUMU
15.
Tüberkülozun erken bir belirtisi olarak nekrotizan fasiit: İki olgu sunumu
Necrotizing fasciitis as an early manifestation of tuberculosis: report of two cases
Ashraf Fathi Hefny, Fikri M Abu-zidan
PMID: 20517775  Sayfalar 174 - 176

16.
Kendiliğinden “yer değiştiren” kalça protezine bağlı gelişen femoral arter oklüzyonu: Olgu sunumu
Femoral artery occlusion secondary to a spontaneously “migrated” hip prosthesis: case report
Deniz Necdet Tihan, Halil Alış, Murat Aksoy, Recep Güloğlu, Mehmet Kurtoğlu, Fatih Dikici
PMID: 20517776  Sayfalar 177 - 180

17.
Hava yastığına bağlı sternum kırığı: Olgu sunumu
Sternal fracture due to airbag injury: case report
Nazmiye Selçuk Kapısız, Berkant Özpolat, Fahri Kapısız, Ertan Yücel
PMID: 20517777  Sayfalar 181 - 182

18.
Bir göğüs tüpü ile Ascaris: Nadir bir sunum
Ascaris through a chest tube: a rare presentation
Reyaz A Lone, Mohd Lateef Wani, Mohsin Manzoor, M L Sharma, G N Lone, Mubashir Shah, Hakeem Zubair, Mohd Farooq Mir, Ifat Irshad
PMID: 20517778  Sayfalar 183 - 184

19.
Adli tıbbi uygulamalarda hatalı tanımlama, yanlış karar: Olgu sunumu
Incorrect identification in forensic medicine (wrong conclusion): a case report
Yıldıray Zeyfeoğlu, Tarık Uluçay, Mehmet Sunay Yavuz, Mahmut Aşırdizer
PMID: 20517779  Sayfalar 185 - 188

KISA RAPOR
20.
Masif intraabdominal kanamanın kontrolünde tahta kaşıkların kullanıldığı yeni bir teknik
The novel use of wooden spoons for control of massive intra-abdominal hemorrhage
Catherine Jane Walter, Philip Barker
PMID: 20517780  Sayfa 189