p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 24 Sayı : 4 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 24 (4)
Cilt: 24  Sayı: 4 - Temmuz 2018
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Çekal bağlama ve delmeyle oluşturulan peritonit modelinde periton lavajı ve kuru temizliğin bakteri translokasyonuna etkisi
Effects of peritoneal lavage and dry cleaning on bacterial translocation in a model of peritonitis developed using cecal ligation and puncture
Turgut Reis Koç, Ömer Rıdvan Tarhan, Bekir Sarıcık
PMID: 30028499  doi: 10.5505/tjtes.2017.97838  Sayfalar 281 - 286

2.
Çoklu travma hastalarda β –glukanın serum IL-12, hs-CRP değerleri ve klinik sonuçları üzerine etkisi: İleriye yönelik randomize çalışma
Effect of β-glucan on serum levels of IL-12, hs-CRP, and clinical outcomes in multiple-trauma patients: a prospective randomized study
Zahra Vahdat Shariatpanahi, Zakyeh Fazilaty, Hamid Chenari
PMID: 30028484  doi: 10.5505/tjtes.2017.34514  Sayfalar 287 - 293

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Travmatolojide en sık alıntılanan 100 makale: Bibliyometrik bir analiz
Top 100 cited articles in traumatology: A bibliometric analysis
Mehmet Dokur, Erdal Uysal
PMID: 30028485  doi: 10.5505/tjtes.2017.74857  Sayfalar 294 - 302

4.
Güney Çin Foshan ilinde acil servislerde tedavi edilen mesleksel akut el yaralanmalarının epidemiyolojisi
The epidemiology of acute occupational hand injuries treated in emergency departments in Foshan City, South China
Zhixin Wu, Yueming Guo, Junqing Gao, Jianyi Zhou, Shufang Li, Zhaohui Wang, Shangming Huang, Shaojuan Huang, Yingying Li, Jingli Chen, Mingfeng He
PMID: 30028486  doi: 10.5505/tjtes.2016.59020  Sayfalar 302 - 310

5.
Akut apandisit tanısında bilgisayarlı tomografi ne kadar etkili kullanılıyor?
Emergency computed tomography for the diagnosis of acute appendicitis: How effectively we use it?
Pinar Yazici, Ayhan Oz, Kinyas Kartal, Muharrem Battal, Esin Kabul Gurbulak, İsmail Ethem Akgun, Sıtkı Gurkan Yetkin, Mehmet Mihmanli
PMID: 30028487  doi: 10.5505/tjtes.2017.36390  Sayfalar 311 - 315

6.
Beyin hasarı olan hastalarda çok kesitli bilgisayarlı tomografide optik sinir kılıfı ölçümleri
Multislice computed tomographic measurements of optic nerve sheath diameter in brain injury patients
Murat Özsaraç, Fatih Düzgün, Yalçın Gölcük, Yüksel Pabuşcu, Adnan Bilge, Mehmet İrik, Halil Yılmaz
PMID: 30028488  doi: 10.5505/tjtes.2017.27985  Sayfalar 316 - 320

7.
Açık karın (open abdomen) uygulanan hastalarda geçici karın kapama yöntemlerinin mortalite ve morbidite üzerine etkisi
Effects of temporary abdominal closure methods on mortality and morbidity in patients with open abdomen
Erol Kiliç, Mustafa Uğur, İbrahim Yetim, Muhyittin Temiz
PMID: 30028489  doi: 10.5505/tjtes.2017.95038  Sayfalar 321 - 326

8.
Akut pankreatit prognozunu tahmin etmede HAPS’nin değeri
Utility of HAPS for predicting prognosis in acute pancreatitis
Ali Vefa Sayraç, Yıldıray Cete, Özlem Yiğit, Alp Giray Aydın, Neslihan Sayrac
PMID: 30028490  doi: 10.5505/tjtes.2017.50794  Sayfalar 327 - 332

9.
Gebeliğin evresine göre ultrasonografi ve laboratuvar testlerin akut apandisit tanısına etkisi
Efficacy of laboratory tests and ultrasonography in the diagnosis of acute appendicitis in gravid patients according to the stages of pregnancy
Adil Başkıran, Volkan İnce, Egemen Çiçek, Tolga Şahin, Abuzer Dirican, İpek Balıkçı Çiçek, Burak Işık, Sezai Yılmaz
PMID: 30028491  doi: 10.5505/tjtes.2017.23693  Sayfalar 333 - 336

10.
Travmatik dalak yaralanmalarından sonra aşılama rehberlerine uyum
Adherence to vaccination recommendations after traumatic splenic injury
Ahmet Korkut Belli, Cem Donmez, Onder Ozcan, Ozcan Dere, Selmin Dirgen Caylak, Funda Dinc Elibol, Cenk Yazkan, Nevin Yılmaz, Okay Nazli
PMID: 30028492  doi: 10.5505/tjtes.2017.84584  Sayfalar 337 - 342

11.
Bir devlet hastanesine başvuran ısırma ve sokma olgularında antivenom kullanımı
Antivenom use in bite and sting cases presenting to a public hospital
Aynur Şahin, Mualla Aylin Arıcı, Nil Hocaoğlu Aksay, Şule Kalkan, Yeşim Tunçok
PMID: 30028493  doi: 10.5505/tjtes.2017.99692  Sayfalar 343 - 350

12.
Ultrason ve bilgisayarlı tomografi ile travma hastalarının başvurusu esnasında ölçülen inferiyor vena kava ve aort çap parametreleri yaşamsal bulgular, kanama ve şok belirteçleri ile korele değildir
Initial inferior vena cava and aorta diameter parameters measured by ultrasonography or computed tomography does not correlate with vital signs, hemorrhage or shock markers in trauma patients
Omer Faruk Celik, Haldun Akoglu, Ali Celik, Ruslan Asadov, Ozge Ecmel Onur, Arzu Denizbasi
PMID: 30028494  doi: 10.5505/tjtes.2017.72365  Sayfalar 351 - 358

13.
Mason tip III parçalı radius başı kırıklarında rezeksiyon ve protez uygulamalarının fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of the functional results of radial head resection and prosthesis for irreparable mason type-III fracture
Mehmet Can Unlu, Hüseyin Botanlioglu, Mehmet Fatih Guven, Lercan Aslan, Onder Aydingoz, Mustafa Gokhan Bilgili, Alkan Bayrak, Muharrem Babacan, Gokhan Kaynak
PMID: 30028495  doi: 10.5505/tjtes.2017.97682  Sayfalar 359 - 363

OLGU SERISI
14.
Geniş saçlı deri defektlerinin serbest anterolateral uyluk flebi ile onarımı
Reconstruction of extensive scalp defects with anterolateral thigh flap
Altuğ Altınkaya, Şükrü Yazar, İbrahim Sağlam, Kaan Gideroğlu
PMID: 30028496  doi: 10.5505/tjtes.2018.94684  Sayfalar 364 - 368

15.
Asetabulumun her iki kolon kırığına kısıtlı cerrahi ekspozür sağlayan üç boyutlu yazıcı yardımlı cerrahi teknik
Three-dimensional printing-assisted surgical technique with limited operative exposure for both-column acetabular fractures
Hyun-chul Shon, Seungmyung Choi, Jae-young Yang
PMID: 30028497  doi: 10.5505/tjtes.2018.47690  Sayfalar 369 - 375

OLGU SUNUMU
16.
Bir yetişkinde strangüle Morgagni hernisi: Karaciğer ve enine kolonun eş zamanlı prolapsusu
Strangulated Morgagni hernia in an adult: Synchronous prolapse of the liver and transverse colon
Seok Youn Lee, Jung Nam Kwon, Yong Sung Kim, Keun Young Kim
PMID: 30028498  doi: 10.5505/tjtes.2017.99045  Sayfalar 376 - 378