p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 30 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 30 (1)
Cilt: 30  Sayı: 1 - Ocak 2024
DIĞER
1.
Ön Sayfalar
Front Matters

Sayfalar I - VIII

EDITORIAL
2.
Editöryal
Editorial

Sayfalar IX - X

DENEYSEL ÇALIŞMA
3.
Deneysel mezenter iskemi modelinde bağırsak nekrozunun lazer Doppler ile değerlendirilmesi
Evaluation of intestinal necrosis with laser Doppler in experimental mesenteric ischemia model
Nurullah Aksoy, Davut Sinan Kaplan, Mustafa Orkmez, Ömer Eronat
PMID: 38226574  PMCID: PMC10977481  doi: 10.14744/tjtes.2024.38399  Sayfalar 1 - 8

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Stapfer Tip 2 ERCP perforasyonlarda cerrahi yönetim
Surgical management of Stapfer Type 2 ERCP perforations
Ulaş Utku Şekerci, Erdem Barış Cartı, Ogün Aydoğan, Muhammed Çağrı Coşkun, Ahmet Deniz Uçar
PMID: 38226575  PMCID: PMC10977480  doi: 10.14744/tjtes.2023.39853  Sayfalar 9 - 12

5.
Akut ST yükselmeli miyokard infarktüsü nedeniyle acil koroner arter bypass greft cerrahisi uygulanan hastalarda prognostik beslenme indeksi ile uzun dönem mortalite arasındaki ilişki
The relationship between prognostic nutritional index and long-term mortality in patients undergoing emergency coronary artery bypass graft surgery for acute-ST elevation myocardial infarction
Gökhan Demirci, Hakan Hasdemir, Anıl Şahin, Ali Rıza Demir, Ömer Çelik, Fatih Uzun, Mustafa Yildiz
PMID: 38226577  PMCID: PMC10977484  doi: 10.14744/tjtes.2023.44082  Sayfalar 13 - 19

6.
Muharip sıhhiye bileşke turnikesi eğitiminin sonuçları: Prospektif, tek kör, randomize, çapraz çalışma
Results of combat medic junctional tourniquet training: a prospective, single-blind, randomized, cross-over study
Şahin Kaymak, Aytekin Ünlü, Rahman Şenocak, Bilgi Karakaş, Gokhan Arslan, Mehmet Eryılmaz, Nazif Zeybek, Ali İhsan Uzar
PMID: 38226570  PMCID: PMC10977488  doi: 10.14744/tjtes.2023.13263  Sayfalar 20 - 26

7.
Komplike kolonik divertikülitlerde erken tahminde enfeksiyöz parametrelerin rolü
The role of infectious parameters in the early prediction of complicated colonic diverticulitis
Seyit Murat Aydın, Yılmaz Ünal, Abdurrahman Başpınar, Saygın Altıner, Rifat Bezirci, Enes Cebeci, Recep Balık
PMID: 38226576  PMCID: PMC10977479  doi: 10.14744/tjtes.2023.42573  Sayfalar 27 - 32

8.
Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye'nin en büyük hastanesine nakledilen toraks travmalı hastalarının analizi
Analysis of thoracic trauma patients transferred to Türkiye’s largest hospital after Kahramanmaraş earthquake
Kadir Baturhan Ciflik, Muhammet Ali Beyoglu, Mehmet Furkan Sahin, Sabri Can Mutlu, Behaeddin Raşid Han Yüce, Erdal Yekeler, Bülent Koçer, Nurettin Karaoglanoglu
PMID: 38226568  PMCID: PMC10977478  doi: 10.14744/tjtes.2023.00748  Sayfalar 33 - 37

9.
Splenik arter anevrizmalarında endovasküler ve cerrahi tedavi
Endovascular and surgical management of splenic artery aneurysms
Fatih Yanar, Bahar Canbay Torun, Burak Ilhan, Ali Fuat Kaan Gok, İbrahim Fethi Azamat, Berke Sengun, Mehmet Semih Çakır, Fatih Ata Genc
PMID: 38226572  PMCID: PMC10977486  doi: 10.14744/tjtes.2023.23793  Sayfalar 38 - 42

10.
Köpek ısırıklarına bağlı yaralanmaların tıbbi ve hukuki yönleriyle değerlendirilmesi: Türkiye çalışması
Medical and legal evaluation of injuries due to dog bites: a Türkiye study
Talip Vural, Melike Erbaş, Işıl Karaca Baysal
PMID: 38226579  PMCID: PMC10977485  doi: 10.14744/tjtes.2024.77550  Sayfalar 43 - 49

11.
Obez travma mağdurları penetran travma yaralanmalarında şanslılar mıdır?
Are trauma victims with obesity lucky in penetrating trauma injuries?
Talar Vartanoğlu Aktokmakyan, Hasim Furkan Gullu, Erkan Yavuz
PMID: 38226573  PMCID: PMC10977477  doi: 10.14744/tjtes.2023.26852  Sayfalar 50 - 59

12.
Sokağa çıkma yasaklarının acil servisler ve ortopedik travmalar üzerine etkisi
The impact of curfews on emergency departments and orthopedic traumas
Ortaç Güran, İhsan Ozdamar, Ebubekir Bektas, Salih Ender İbaç, Oğuzhan Gök
PMID: 38226578  PMCID: PMC10977487  doi: 10.14744/tjtes.2023.53753  Sayfalar 60 - 64

OLGU SUNUMU
13.
Tiroid cerrahisi esnasında endotrakeal tüp kafına bağlı gelişen membranöz trakeal rüptürün yönetimi
Management of membranous tracheal rupture due to the endotracheal tube cuff during thyroid surgery
Erman Alçı, Azad Gazi Sahin
PMID: 38226571  PMCID: PMC10977483  doi: 10.14744/tjtes.2023.14093  Sayfalar 65 - 67

14.
Karaciğer kist hidatiği taklit eden gossipiboma: Olgu sunumu
Gossypiboma mimicking hepatic hydatid cyst after 22 years: a case report
Pınar Taşar, Sadık Ayhan Kılıçturgay
PMID: 38226569  PMCID: PMC10977482  doi: 10.14744/tjtes.2023.05939  Sayfalar 68 - 71