p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 9 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 9 (2)
Cilt: 9  Sayı: 2 - Nisan 2003
1.
ACİL SERVİS HEKİMLERİ VE "TÜKENME" SENDROMU
EMERGENCY PHYSICIANS AND "BURN OUT" SYNDROME
Arif Alper Çevik, C. James Holliman, Sedat Yanturalı
PMID: 12836100  Sayfalar 85 - 89

2.
L-TRİPTOFAN VE PENTOKSİFİLİNİN ÜLSERİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF L-TRYPTOPHAN AND PENTOXIPHYLLINE ON STRESS ULCER
Nurullah Bülbüller, M. Ali Akkuş, Y. Selim İlhan, Feridun Baysal, İbrahim Özercan, Erhan Aygen, Cüneyt Kırkıl
PMID: 12836101  Sayfalar 90 - 95

3.
THE EFFECT OF THERMAL INJURY AND MELATONIN ON INCISIONAL WOUND HEALING
Pınar Y. Başak, Fatih Ağalar, Fatih Gültekin, Erol Eroğlu, İrfan Altuntaş, Canan Ağalar
PMID: 12836102  Sayfalar 96 - 101

4.
DENEYSEL HEMORAJİK ŞOK MODELİNDE HACİM KONTROLLÜ PRATİK BİR KANATMA YÖNTEMİ
A PRACTICAL VOLUME CONTROLLED BLEEDING METHOD IN ANIMAL HEMORHAGIC SHOCK MODEL
Hakan Güven, Murat Hökelek
PMID: 12836103  Sayfalar 102 - 103

5.
A NEW BALLISTIC SIMULANT "TRANSPARENT GEL CANDLE" (EXPERIMENTAL STUDY)
Ali İhsan Uzar, Mehmet Dakak, Tahir Özer, Gökhan Öğünç, Taner Yiğit, Cengiz Kayahan, Köksal Öner, Derviş Şen
PMID: 12836104  Sayfalar 104 - 106

6.
AKUT APANDİSİT TANISINDA PERİTONEAL ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN YERİ
THE ROLE OF PERITONEAL ASPIRATION CYTOLOGY DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS
Erol Kisli, Ersin Özgören, Hasan Arslantürk, Metin Aydın, Osman Güler, İrfan Bayram
PMID: 12836105  Sayfalar 107 - 110

7.
KAN LÖKOSİT DEĞERİ TRAVMANIN ŞİDDETİNİ YANSITIR MI?
DOES THE LEUKOCYTE COUNT CORRELATE WITH THE SEVERITY OF INJURY?
Şule Akköse, Mehtap Bulut, Erol Armağan, Veysel Balcı, Atıf Yolgösteren, Halil Özgüç
PMID: 12836106  Sayfalar 111 - 113

8.
THE LATE OUTCOMES OF VENA CAVA FILTERS IN THE PREVENTION OF PULMONARY EMBOLISM
Mehmet Kurtoğlu, Orhan Alimoğlu, Ahmet Necefli, Arzu Poyanlı
PMID: 12836107  Sayfalar 114 - 119

9.
AKUT PİLONİDAL APSE TEDAVİSİNDE İNSİZYONEL VE DRENAJIN CİLT EKSİZYONU VE KÜRETAJLA KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF INCISION AND DRAINAGE WITH SKIN EXCISION AND CURETTAGE IN THE TREATMENT OF ACUTE PILONIDAL ABSCESS
Ramazan Eryılmaz, Mustafa Şahin, Orhan Alimoğlu, Bülent Kaya
PMID: 12836108  Sayfalar 120 - 123

10.
PENETRAN KARDİYAK TRAVMALI HASTALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE PATIENTS WITH PENETRATING CARDIAC TRAUMA
Soykan Arıkan, Ahmet Fikret Yücel, Ahmet Kocakuşak, Yıldıray Dadük, Gökhan Adaş, Mehmet Ali Önal
PMID: 12836109  Sayfalar 124 - 128

11.
HAFİF KAFA TRAVMALI OLGULARIN KRANİYAL TOMOGRAFİSİNDEKİ PATOLOJİK BULGU SIKILIĞININ YAŞ GURUPLARI VE KLİNİK İLE KORELASYONU
THE INCIDENCE OF PATHOLOGIC FINDINS OF THE CRANIAL COMPUTED TOMOGRAPHY IN PATIENTS WITH MINOR HEAM TRAUMA AND ITS CORRELATION WITH AGE AND CLINICAL FEATURES
Dursun Aygün, Hakan Güven, Lütfi İncesu, Havva Şahin, Zahide Doğanay, Levent Altıntop
PMID: 12836110  Sayfalar 129 - 133

12.
A LOOP FORMATION OF MECKEL'S DIVERTICULUM: A CASE WITH OBSTRUCTION OF THE ILEUM
Morimasa Tomikawa, Junya Taomoto, Motonori Saku, Morishige Takeshita, Koji Yoshida
PMID: 12836111  Sayfalar 134 - 136

13.
VENTRİKÜLO- PERİTONEAL ŞANT ENFEKSİYONU NEDENİYLE GELİŞEN AKUT BATIN OLGUSU
A CASE OF ACUTE ABDOMEN DUE TO VENTRICULO-PERITONEAL SHUNT INFECTION
Ramazan Çiçek, Serdar Türkyılmaz, Akif Cinel, Uzel Küçüktülü, Sezgin Mumcu, Ertuğrul Çakır
PMID: 12836112  Sayfalar 137 - 139

14.
MASİF ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASINA NEDEN OLAN DİEULAFOY HASTALISI
DIEULAFOY'S DISEASE AS A CAUSE OF MASSIVE UPPER GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE
Adil Koyuncu, Hasan Lice, Soykan Arıkan, Orçun Oral Şentürk, Ahmet Fikret Yücel, Ahmet Kocakuşak
PMID: 12836113  Sayfalar 140 - 142

15.
LAPAROSCOPIC EVALUATION IN INCARCERATED GROIN HERNIA FOLLOWING SPONTANEOUS REDUCTION
Haluk B. Güvenç
PMID: 12836114  Sayfalar 143 - 144

16.
MANAGEMENT OF LISFRANC’S FRACTURE-DISLOCATION
Özcan Pehlivan
PMID: 12836115  Sayfalar 145 - 148