p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 15 Sayı : 6 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 15 (6)
Cilt: 15  Sayı: 6 - Kasım 2009
DERLEME
1.
Birinci basamak travma merkezinde Lodox® Statscan®’in yeni kullanım şekli
Novel use of Lodox Statscan in a level one trauma center
Bardia Amirlak, Bishoy Zakhary, Katie Weichman, Hardeep Ahluwalia, Ray D Gaines, Armour R Forse
PMID: 20037867  Sayfalar 521 - 528

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Deneysel tek taraflı testis torsiyonundaki karşı testis hasarında apoptozisin rolü ve karnitinin koruyucu etkisi
The role of apoptosis and protective effect of carnitine in contralateral testicular injury in experimental unilateral testicular torsion
Levent Cankorkmaz, Gökhan Köylüoğlu, Hatice Özer, Esin Yıldız, Zeynep Sümer, Öztürk Özdemir
PMID: 20037868  Sayfalar 529 - 534

3.
Siyanoakrilat yardımlı arteriyotomi kapama tekniğinin konvansiyonel kapama tekniği ile karşılaştırılması
Comparison of cyanoacrylate-assisted arteriotomy closure with conventional closure technique
Omer Faik Ersoy, Huseyin Ayhan Kayaoglu, Alper Celik, Namik Ozkan, Nese Lortlar, Suna Omeroglu
PMID: 20037869  Sayfalar 535 - 540

4.
Omentektominin bakteriyel çoğalma üzerine etkisi: Deneysel çalışma
The influence of omentectomy on bacterial clearance: an experimental study
Ali Uzunköy, Hatice Ozbilge, Mehmet Horoz
PMID: 20037870  Sayfalar 541 - 545

KLINIK ÇALIŞMA
5.
Kan albümin ve total lenfosit saysının ileri yaş kalça kırıklı olgularda kısa dönem sonuçlarının üzerine etkileri
The effect of blood albumin and total lymphocyte counton short-term results in elderly patients with hip fractures
Alpaslan Öztürk, Yüksel Özkan, Semra Akgöz, Nazan Yalçın, Serkan Aykut, Mehmet Recai Özdemir
PMID: 20037871  Sayfalar 546 - 552

6.
Femurun yüksek hızlı ateşli silah yaralanmalarında eksternal fiksasyonu takiben ertelenmiş intramedüller kilitli çivileme
External fixation followed by delayed interlocking intramedullary nailing in high velocity gunshot wounds of the femur
Gh Nabi Dar, Tak Rashid Tak, Khursheed Ahmed Kangoo, Fiaz Ahmed Dar, Sheik Tariq Ahmed
PMID: 20037872  Sayfalar 553 - 558

7.
Ateşli silah yaralanmalı olgularda mortalite belirlenmesinde skorlama sistemlerinin karşılaştırılması
Comparison of trauma scoring systems for predicting mortality in firearm injuries
Özlem Köksal, Fatma Özdemir, Mehtap Bulut, Şule Aydın, Meral Leman Almacıoğlu, Halil Özgüç
PMID: 20037873  Sayfalar 559 - 564

8.
Distal humerusun intraartiküler kırıklarının transolekranon yaklaşımında olekranon osteotomisinin sonuçları
Outcome of olecranon osteotomy in the trans-olecranon approach of intra-articular fractures of the distal humerus
Shafaat Rashid Tak, Gh Nabi Dar, Manzoor Ahmed Halwai, Khursheed Ahmed Kangoo, Bashir Ahmad Mir
PMID: 20037874  Sayfalar 565 - 570

9.
Mide tümör perforasyonlarında cerrahi tedavi sonuçları ve prognostik faktörler
Outcomes of surgical therapy and prognostic factors in spontaneous gastric tumor perforation
Erdinç Kamer, Haluk Recai Ünalp, Kemal Atahan, Mustafa Peşkersoy, Ercüment Tarcan, Mehmet Ali Önal
PMID: 20037875  Sayfalar 571 - 578

10.
Bağırsak delinmelerinin nadir nedenleri ve cerrahi tedavisi
Unusual causes of intestinal perforation and their surgical treatment
Hızır Yakup Akyıldız, Alper Celal Akcan, Erdoğan Sözüer, Can Küçük, Namık Yılmaz, Tarık Artış
PMID: 20037876  Sayfalar 579 - 583

11.
Acil sağlık hizmetlerinde motive edici bir deneyim: 1. Türkiye Ambulans Rallisi
A motivating experience for emergency medical services: the first Turkish Ambulance Rally
Levent Kıdak, Turhan Sofuoğlu, Pembe Keskinoğlu, Zeynep Ölmezoğlu
PMID: 20037877  Sayfalar 584 - 590

12.
Dirsek bölgesi yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksiyonu: Tedavi algoritma önerisi
The reconstruction of soft tissue defects in the elbow area: a treatment algorithm proposal
Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savaci
PMID: 20037878  Sayfalar 591 - 598

13.
Alev ve haşlanma yanıklarında mortalitede etkili faktörler: 816 hastada deneyimlerimiz
Mortality factors in flame and scalds burns: our experience in 816 patients
Behçet Al, Cuma Yıldırım, Sacit Çoban, Mustafa Aldemir, Cahfer Güloğlu
PMID: 20037879  Sayfalar 599 - 606

14.
Çocuk yanıklarında ailevi alışkanlıkların ihmale etkileri
The effects of habitual negligence among families with respect to pediatric burns
Erhan Reis, Ahmet Çınar Yastı, Ramazan Saygın Kerimoğlu, Mete Dolapçı, Mutlu Doğanay, Nuri Aydın Kama
PMID: 20037880  Sayfalar 607 - 610

OLGU SUNUMU
15.
Omentum majus yerleşimli hemanjiyoperistom yırtığına bağlı akut karın gelişimi: Olgu sunumu
Acute abdomen due to rupture of hemangiopericytoma of the greater omentum: case report
Hasan Fehmi Küçük, Selçuk Gülmez, Levent Kaptanoğlu, Hüseyin Akyol, Necmi Kurt, Dilek Yavuzer
PMID: 20037881  Sayfalar 611 - 613

16.
Torasik vertebra bölgesi ateşli silah yaralanmasından sonra oluşan pnömosefalus: Olgu sunumu
Pneumocephalus following gunshot injury to the thoracic vertebral column: a case report
Nicolas Kairinos, Andrew Nicol, Pradeep Navsaria
PMID: 20037882  Sayfalar 614 - 616

17.
Geç diyafram hernisi: Tüp torakostomisinin alışılmadık bir komplikasyonu
Delayed diaphragmatic hernia: an unusual complication of tube thoracostomy
Berkant Özpolat, Orhan Veli Doğan, Ertan Yücel
PMID: 20037883  Sayfalar 617 - 618

18.
Askaris lumbrikoidese bağlı gelişen popliteal arter embolizmi: Olgu sunumu
Popliteal artery embolism by Ascaris lumbricoides: a case report
Hakeem Zubair Ashraf, Abdul Ghani Ahangar, Farooq Ahmad Dar, Reyaz Ahmad Lone, Mohammad Lateef Wani, Masrat Zubair Ashai, Shiraz Ahmad Rather
PMID: 20037884  Sayfalar 619 - 620

19.
Travmatik aortik yaralanma: Olgu sunumu
Traumatic aortic injury: a case report
Asif Huda Ansari, Ahmed S. Ahmed, Navin P. Lal
PMID: 20037885  Sayfalar 621 - 623

20.
Kraniyumda vidalama ile intihar girişimi
Attempted suicide with screw penetration into the cranium
Berker Cemil, Kağan Tun, Okan Yigenoğlu, Erkan Kaptanoğlu
PMID: 20037886  Sayfalar 624 - 627