p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 4 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - Ocak 1998
1.
HASTANELERDE ACİL VE KAZA SERVİSLERİNİN PLANLANMASI VE FİZİKSEL ORGANİZASYONU
Gökhan Adaş, Fulya Sarvan, Rıza Küpelioğlu
Sayfalar 1 - 6
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE KOLLAGENAZ'IN ETKİSİ
THE EFFECT OF COLLAGENASE IN WOUND HEALING
İbrahim H Taçyıldız, Selçuk Mızraklı, Nedim Aban, Murat Akkuş, Vatan Kavak
Sayfalar 7 - 11

3.
İNTRAMURAL PH TESPİTİ İLE KOLON ANASTOMOZLARININ PROGNOZ TAYİNİ
PROGNOSTIC EVALUATION OF COLONIC ANASTOMOSAS BY INTRAMURAL MEASUREMENTS
Mehmet Toprak, Zeki Memiş, Mehmet Yıldırım, Tayfun Yücel, Necmi Kurt, Mustafa Gülmen
Sayfalar 12 - 16

4.
KEAH ACİL CERRAHİ POLİKLİNİĞİNİN DÖRT SENELİK TRAVMA HASTALIKLARININ DÖKÜMÜ
THE PRESENTATION OF KEAH SURGICAL EMERGENCY POLICLINIC PATIENTS FOR FOUR YEARS
Gülay Dalkılıç, Mustafa Öncel, Hakan Acar, Metin Topsakal, Ergin Olcay
Sayfalar 17 - 22

5.
ACİL VE ELEKTİF LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERDE POSTKOLESİSTEKTOMİ SENDROMU
POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME AFTER ACUTE AND ELECTIVE LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
Ergim Erdem, Uğur Surgurtekin, Mehmet Neşşar
Sayfalar 23 - 27

6.
ANAL KANAL VE PERİNE YARALANMALARI
ANAL CANAL - PERINEAL INJURIES
Suavi Özkan, Özgür Yağmur, Fulya Can Özkan, Ömer Alabaz, Hüsnü Sönmez
Sayfalar 28 - 32

7.
GECİKMİŞ TRAVMATİK İNTRASEREBRAL HEMATOMLARIN ERKEN TANI, TAKİP VE TEDAVİSİ
EARLY DIAGNOSIS, FOLLOW UP AND TREATMENT OF DELAYED TRAUMATIC INTRACEREBRAL HEMATOMAS
Murat Kutlay, Kenan Kırıcı, M Nusret Demircan
Sayfalar 33 - 38

8.
EPİDURAL HEMATOMLARIN KONSERVATİF TEDAVİSİ (86 OLGUDA KLİNİK DENEYİM)
CONSERVATIVE TREATMENT OF EPIDURAL HEMATOMAS (CLINICAL EXPERIENCE IN 86 CONSECUTIVE CASES)
Mustafa Bozduğa, Erhan Çelikoğlu, Gürsel Polat, Ayhan Kara, Kâmil Diriker, Işık Gürel
Sayfalar 39 - 44

9.
TRAVMATİK LEZYONLAR İÇİN KAFA TABANI YAKLAŞIMLARI (26 OLGUDA KLİNİK DENEYİM)
CRANIAL BASE APPROACHES FOR TRAUMATIC LESIONS (CLINICAL EXPERIENCE IN 26 CONSECUTIVE CASES)
Mustafa Bozbuğa, Gürsel Polat, Erhan Çelikoğlu, Kâmil Diriker, Işık Gürel
Sayfalar 45 - 52

10.
AKSESUAR ULNAR STİLOİD
THE ACCESSORY ULNAR STYLOID PROCESS
Atıf Aydınlıoğlu, Murat Çetin Rağbetli, Fuat Akpınar, Nihat Tosun, Ali Doğan
Sayfalar 53 - 57

11.
ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI PENETRAN MESANE YARALANMALARI
PENETRATING INJURIES OF THE BLADDER DUE TO GUNSHOT WOUNDS
İbrahim H Taçyıldız, Hayrettin Şahin, Ferruh Akay, M Kamuran Bircan, Celalettin Keleş
Sayfalar 58 - 62

12.
DUODENAL YARALANMALARDA TEDAVİ
TREATMENT OF DUODENAL INJURIES
Nusret Akyürek, Ömer Şakrak, Abdülkadir Bedirli, Mustafa Keçeli, Yücel Arıtaş
Sayfalar 63 - 69

13.
KÜNT TRAVMALARI TAKİBEN OLUŞAN MAJÖR GASTROENTERİK YARALANMALARDA PROGNOZU BELİRLEYEN FAKTÖRLER
THE PROGNOSTIC FACTORS IN MAJOR GASTROENTERIC INJURIES FROM BLUNT TRAUMA
Nuh Zafer Cantürk, Nihat Zafer Utkan, Harun Analay, Cihan Yıldırır, Mustafa Dülger
Sayfalar 70 - 75

14.
HARTMANN İŞLEMİ: İLK TERCİH Mİ, SON ÇAREMİ?
HARTMANN'S PROCEDURE: FIRST CHOICE OR LAST RESORT?
Selman Sökmen, Cüneyt Bektaşer, Mehmet Hacıyanlı, Emin Cem Süzen, Ahmet Önal, Mehmet Füzün
Sayfalar 76 - 80

15.
ISOLATED BREAST TRAUMA
M Şehsuvar Gökgöz, Mustafa Turan, Cihan Yılıdırır, Turgut Ceran
Sayfalar 81 - 83

16.
İLİAK VEN YARALANMASI: İKİ OLGUNUN BİLDİRİLMESİ
ILIAC VEIN INJURY: THE REPORT OF TWO CASES
Feza Ekiz, Gürsel Soybir, Ferda Köksoy
Sayfalar 84 - 85