p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 18 (1)
Cilt: 18  Sayı: 1 - Ocak 2012
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Neopterin akut apandisit tanısında kullanılabilecek bir belirteç midir?
Is neopterin a diagnostic marker of acute appendicitis?
Kagan Coskun, Oner Mentes, Aysegul Atak, Arzu Aral, Mehmet Eryılmaz, Onder Onguru, Mujdat Balkan, Orhan Kozak, Sadettin Cetiner
PMID: 22290042  doi: 10.5505/tjtes.2012.00087  Sayfalar 1 - 4

2.
Epidural anestezinin kolon cerrahisinde anastomoz kaçağı üzerine etkisi: Deneysel araştırma
Effect of epidural anesthesia on anastomotic leakage in colonic surgery: experimental study
Tayfun Adanır, Murat Aksun, Gülşah Yılmaz Karaören, Türker Karabuğa, Okay Nazlı, Atilla Şencan, Mehmet Köseoğlu
PMID: 22290043  doi: 10.5505/tjtes.2012.67044  Sayfalar 5 - 10

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Fleksör tendon onarım sonrası, tekrarlayan hyaluronik asit enjeksiyonlarının, peritendinöz adezyon üzerine etkisi: Randomize plasebo kontrollü klinik ön çalışma
Effects of repetitive injections of hyaluronic acid on peritendinous adhesions after flexor tendon repair: a preliminary randomized, placebo-controlled clinical trial
Güzin Yeşim Özgenel, Abdullah Etöz
PMID: 22290044  doi: 10.5505/tjtes.2012.95530  Sayfalar 11 - 17

4.
Cerrahi yoğun bakım hastalarında ziyaretin yaşam bulguları üzerine etkisi: Pilot çalışma
The impact of visits on vital signs of the patients in surgical intensive care unit: a pilot study
Ükke Karabacak, Leman Şenturan, Sebahat Özdilek, Aygün Şimşek, Yeliz Karateke, Fatma Eti Aslan, Nebahat Yıldız, Bülent Kaya, Cemalettin Ertekin
PMID: 22290045  doi: 10.5505/tjtes.2012.58908  Sayfalar 18 - 22

5.
Acil servise başvuran travma hastalarında rutin testlerin gerekliliğinin analizi
Analysis of the necessity of routine tests in trauma patients in the emergency department
Özlem Köksal, Şebnem Eren Çevik, Şule Akköse Aydın, Fatma Özdemir
PMID: 22290046  doi: 10.5505/tjtes.2012.84748  Sayfalar 23 - 30

6.
Türkiyede tekstil sektörü çalışanlarında iş kazalarına bağlı yaralanmalar
Work-related injuries in textile industry workers in Turkey
Mustafa Serinken, İbrahim Turkcuer, Bekir Dağlı, Özgür Karcıoglu, Mehmet Zencir, Emrah Uyanık
PMID: 22290047  doi: 10.5505/tjtes.2012.54376  Sayfalar 31 - 36

7.
Hemodinamik açıdan stabil, göğüs altı veya ön karın bölgesinde bıçak yaralanması olan hastalarda tanısal peritoneal lavaj
Diagnostic peritoneal lavage in hemodynamically stable patients with lower chest or anterior abdominal stab wounds
Shahriar Hashemzadeh, Kamran Mameghani, Rohollah F Fouladi, Elnaz Ansari
PMID: 22290048  doi: 10.5505/tjtes.2012.89137  Sayfalar 37 - 42

8.
Fournier gangreninde debridman sayısını etkileyen faktörler: 36 olguda sonuçlarımız
Factors affecting the number of debridements in Fournier’s gangrene: our results in 36 cases
Cemal Göktaş, Mehmet Yıldırım, Rahim Horuz, Gökhan Faydacı, Oktay Akça, Cihangir Ali Çetinel
PMID: 22290049  doi: 10.5505/tjtes.2012.36599  Sayfalar 43 - 48

9.
Etyolojik mekanizmalarının temelinde iş kazasına bağlı el yaralanmalarında alternatif bir sınıflama: İKEYES sınıflaması
An alternative classification of occupational hand injuries based on etiologic mechanisms: the ECOHI classification
Bulent Ozcelik, Erden Ertürer, Berkan Mersa, Hüsrev Purisa, İlker Sezer, Serdar Tunçer, Fatih Kabakaş, Samet Vasfi Kuvat
PMID: 22290050  doi: 10.5505/tjtes.2012.45656  Sayfalar 49 - 54

10.
Harman dövme makinesine bağlı üst ekstremite yaralanmaları
Upper extremity injuries due to threshing machine
Dağhan Işık, M. Fethi Ceylan, Hakan Tekin, Sevdegül Karadaş, Savaş Güner, Yasin Canbaz
PMID: 22290051  doi: 10.5505/tjtes.2012.01212  Sayfalar 55 - 60

11.
Türkiye’de televizyon düşmesi nedeni ile gelişen çocuk yaralanmaları: 10 yıllık deneyim
Falling television related child injuries in Turkey: 10-year experience
Recep Güloğlu, İnanç Şamil Sarıcı, Süleyman Bademler, Selman Emirikçi, Halim İşsever, Hakan Yanar, Cemalettin Ertekin
PMID: 22290052  doi: 10.5505/tjtes.2012.54775  Sayfalar 61 - 64

12.
Femur boyun kırıklarının tedavisinde perkütan kanüle vida, dinamik kompresyon plak ve vidanın karşılaştırmalı sonuçları
Comparative results of percutaneous cannulated screws, dynamic compression type plate and screw for the treatment of femoral neck fractures
Tolga Kaplan, Burak Akesen, Burak Demirağ, Sadık Bilgen, Kemal Durak
PMID: 22290053  doi: 10.5505/tjtes.2012.33427  Sayfalar 65 - 70

13.
Apendiküler kitlelerde erken apendektomi
Immediate appendectomy for appendiceal mass
Bülent Kaya, Barış Sana, Cengiz Eriş, Rıza Kutaniş
PMID: 22290054  doi: 10.5505/tjtes.2012.07448  Sayfalar 71 - 74

14.
Bir merkezin acil servisinde tedavi edilen gözün yabancı cisim travmaları
Foreign body traumas of the eye managed in an emergency department of a single-institution
Özlem Yiğit, Aslıhan Yürüktümen, Savaş Arslan
PMID: 22290055  doi: 10.5505/tjtes.2012.49354  Sayfalar 75 - 79

OLGU SUNUMU
15.
Vertebra kırığı veya çıkığı olmaksızın gelişen çift seviyeli omurilik yaralanması: Olgu sunumu
Double-level spinal cord injury without vertebral fracture or dislocation: A case report
Mehmet Atılgan
PMID: 22290056  doi: 10.5505/tjtes.2012.00908  Sayfalar 80 - 82

16.
Geniş iyatrojenik trakea rüptürünün vasküler ve plevral yama ile onarımı
Repair of an extensive iatrogenic tracheal rupture with a pleural patch and a vascular graft
Erdal Birol Bostancı, İlter Özer, Feza Ekiz, Ali Emre Atıcı, Enver Reyhan, Musa Akoğlu, Atakan Erkılınç, Cevat Yakut
PMID: 22290057  doi: 10.5505/tjtes.2012.97820  Sayfalar 83 - 86

17.
Geleneksel Kehr bulgusu: Splenik apseye bağlı sol omuz ağrısı
Traditional Kehr’s sign: Left shoulder pain related to splenic abscess
Secgin Soyuncu, Fırat Bektaş, Yildiray Cete
PMID: 22290058  doi: 10.5505/tjtes.2012.04874  Sayfalar 87 - 88

18.
Balık kılçığının neden olduğu terminal ileum perforasyonu
A fish bone causing ileal perforation in the terminal ileum
Ayhan Mutlu, Ender Uysal, Levent Ulusoy, Cihan Duran, Derya Selamoğlu
PMID: 22290059  doi: 10.5505/tjtes.2012.90912  Sayfalar 89 - 91

19.
Epilepsi nöbeti sırasında gelişmiş geç tanı konmuş, iki taraflı intertrokanterik femur kırığı
Late-diagnosed bilateral intertrochanteric femur fracture during an epileptic seizure
Cem Çopuroğlu, Mert Özcan, Hakan Dülger, Erol Yalnız
PMID: 22290060  doi: 10.5505/tjtes.2012.76402  Sayfalar 92 - 94

20.
Künt travmaya bağlı diyafram yırtığına sekonder akut mekanik intestinal obstrüksiyon olgusu
Evaluation of an acute mechanic intestinal obstruction case secondary to diaphragma rupture due to a blunt trauma
Selim Sözen, Feridun Aysu, Hasan Elkan, Atilla Çakmak, Fahrettin Yıldız
PMID: 22290061  doi: 10.5505/tjtes.2012.79663  Sayfalar 95 - 98