p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 18 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 18 (2)
Cilt: 18  Sayı: 2 - Mart 2012
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Karbondioksit pnömoperitoneumun peritonitin şiddeti üzerine etkisi
The effect of carbondioxide pneumoperitoneum on the severity peritonitis
Ali Uzunköy, İlyas Özardalı, Hakim Çelik, Mehmet Demirci
PMID: 22792814  doi: 10.5505/tjtes.2012.53503  Sayfalar 99 - 104

KLINIK ÇALIŞMA
2.
Epidemiologic Evaluation of Patients with Major Burns and Recommendations for Fighting with Burns
İlhan Çiftci, Kemal Arslan, Zeynep Altunbaş, Fatih Kara, Hüseyin Yılmaz
PMID: 22792815  doi: 10.5505/tjtes.2012.45538  Sayfalar 105 - 110

3.
Yanık merkezimizde takip ettiğimiz inhalasyon yanığı olgularında, klinik, radyolojik ve bronkoskopik değerlendirme
Clinical, radiological and bronchoscopic evaluation of inhalation injury cases treated at the burn center
Sevda Şener Cömert, Hakan Acar, Coşkun Doğan, Benan Çağlayan, Ali Fidan
PMID: 22792816  doi: 10.5505/tjtes.2012.99233  Sayfalar 111 - 117

4.
Batı Karadeniz bölgesinde üçüncü basamak bir sağlık merkezindeki göz yaralanmaları
Eye injuries at a tertiary health centre in West Black Sea region, Turkey
Atilla Alpay, Özlem Özcan, Sılay Cantürk Uğurbaş, Suat Hayri Uğurbaş
PMID: 22792817  doi: 10.5505/tjtes.2012.94803  Sayfalar 118 - 124

5.
Kafa Yaralanmalarında Sonucu Belirleyen Etkenler
Effecting Factors of Outcome in Head Injury
Serkan Akyel, Osman Şimşek, Necdet Süt
PMID: 22792818  doi: 10.5505/tjtes.2012.37928  Sayfalar 125 - 132

6.
Acil servise başvuran travmalarda ürogenital yaralanmaların değerlendirilmesi
Evaluation of urogenital injuries in patients with trauma at the emergency department
Fatih Büyükcam, Jale Şen, Şenay Akpınar, Yılmaz Zengin, Mustafa Çalık, Öner Odabaş
PMID: 22792819  doi: 10.5505/tjtes.2012.48403  Sayfalar 133 - 140

7.
Skeletal injuries following unintentional fall from height
Divesh Gulati, Aditya Nath Aggarwal, Sudhir Kumar, Anil Agarwal
PMID: 22792820  doi: 10.5505/tjtes.2012.12058  Sayfalar 141 - 146

8.
Femur cisim kırıklarında oymasız intrameduller çivi uygulama sonuçlarımız
Long term outcome of unreamed intramedullary nails in femur diaphyseal fractures
Bülent Özdemir, Burak Akesen, Burak Demirağ, Muhammed Sadık Bilgen, Kemal Durak
PMID: 22792821  doi: 10.5505/tjtes.2012.19970  Sayfalar 147 - 152

9.
Ön çapraz bağ yaralanmalari: otogreft ve allogreft seçenekleriyle cerrahi tedavi klinik sonuçlari etkiler mi?
Anterior cruciate ligament injuries: do affect surgical treatment with otograft and allograft options, clinical results ?
Ahmet Aslan, Özgür Özer, Metin Lütfi Baydar, Hüseyin Yorgancıgil, Remzi Arif Özerdemoğlu, Nevres Hürriyet Aydoğan
PMID: 22792822  doi: 10.5505/tjtes.2012.90767  Sayfalar 153 - 161

10.
Radius alt uç kırıklarında volar plak ile tedavi uygulamaları
Volar plate fixation of distal radius fractures
Emrah Rıza Demirbaş, Ali Akın Uğraş, İbrahim Kaya, İbrahim Sungur, Cemal Kural, Ercan Çetinus
PMID: 22792823  doi: 10.5505/tjtes.2012.64022  Sayfalar 162 - 166

11.
Dört farklı tespit yöntemi ile konservatif olarak tedavi edilen beşinci metakarp boyun kırıklarının sonuçları
Outcomes of four distinctive fixation methods in the conservative treatment of fifth metacarpal neck fractures
Ayhan Kılıç, Sami Sökücü, Seçkin Basılgan, Sedat Yeniocak, Engin Çetinkaya, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Yavuz Selim Kabukcuoğlu
PMID: 22792824  doi: 10.5505/tjtes.2012.23090  Sayfalar 167 - 170

OLGU SUNUMU
12.
Adrenal injuries following blunt abdominal trauma in children: Report of two cases
Stylianos Roupakias, Marinos Papoutsakis, George Tsikopoulos
PMID: 22792825  doi: 10.5505/tjtes.2012.65390  Sayfalar 171 - 174

13.
Delayed diagnosis of traumatic diaphragmatic rupture with herniation of liver- A case report.
Anand Kuppusamy, Gayathri Ramanathan, Jayakar Gurusamy, Balaji Ramamoorthy, Karunanithi Parasakthi
PMID: 22792826  doi: 10.5505/tjtes.2012.79477  Sayfalar 175 - 177

14.
Akut travmatik aort transeksiyonunda endovasküler tamir: olgu sunumu
Endovascular repair in acute traumatic aortic transection: a case report
Soner Sanioğlu, Sinan Şahin, Hakkı Aydoğan, Hakan Barutça, Ergin Eren
PMID: 22792827  doi: 10.5505/tjtes.2012.45389  Sayfalar 178 - 180

15.
An Unusual Penetrating Craniocerebral Injury Due To Landmine Explosion: A Case Report
Cem Atabey, Turgay Ersoy
PMID: 22792828  doi: 10.5505/tjtes.2012.76753  Sayfalar 181 - 184

16.
Çocukluk Döneminde Künt Göğüs Travması Sonrası Koroner Arter Zedelenmesine Bağlı Gelişen Ventriküler Septal Defekt
Ventricular septal defect, developed due to the coronary artery injury after blunt chest trauma in childhood
Zehra Karataş, Fatih Şap, Hakan Altın, Hayrullah Alp, Tamer Baysal, Sevim Karaaslan
PMID: 22792829  doi: 10.5505/tjtes.2012.15045  Sayfalar 185 - 188

17.
Kimyasal Yanığın Bilinmeyen Bir Nedeni: Islak Çimentoyla Temas
Contact With Wet Cement: An Unrecognised Cause For Chemical Burn
Nevra Seyhan, Mustafa Keskin, Nedim Savacı
PMID: 22792830  doi: 10.5505/tjtes.2012.56254  Sayfalar 189 - 191

18.
Çoklu Mıknatıs Yutumuna Bağlı İntestinal Perforasyon: Olgu Sunumu
Intestinal Perforation Due To Multiple Magnet Ingestion: A Case Report
Mehmet Nuri Cevizci, Çetin Ali Karadağ, Mesut Demir, Ali İhsan Dokucu
PMID: 22792831  doi: 10.5505/tjtes.2012.22457  Sayfalar 192 - 194