p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Cilt : 1 Sayı : 1 Yıl : 2024

Hızlı Arama
SCImago Journal & Country Rank
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - Mart 1995
1.
KÜNT KARACİĞER YARALANMALARI 278 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
BLUNT LIVER TRAUMA (ANALYSIS OF 27(9 CASES)
Kayıhan Günay, Korhan Taviloğlu, Kubilay Kemertaş, Ergun Eskioğlu, Ömer Türel
Sayfalar 1 - 6

2.
ACİL SERVİSLERDE MULTİPL TRAVMA SORUNU VE TRAVMA YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN ÖNEMİ
THE PROBLEM OF MULTIPLE TRAUMA PATIENTS IN EMERGENCY SERVICES AND THE IMPORTANCE OF AN INTENSIVE CARE UNIT
Ömer Alabaz, Tamer Tetiker, Suavi Özkan, Orhan Demircan
Sayfalar 7 - 10

3.
TRAVMA VE GEBELİK
Türkay Kırdak, Tuncay Yılmazlar, Nusret Korun
Sayfalar 11 - 13
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
AKUT PANKREATİT
ACUTE PANCREATITIS
Cemalettin Ertekin, Kubilay Kemertaş, Kayıhan Günay, Recep Güloğlu
Sayfalar 14 - 21

5.
KÜNT BATIN TRAVMALARINDA USG VE PERİTONEAL LAVAJIN KIYASLANMASI
SONOGRAPHY VERSUS PERITONEAL LAVAGE IN BLUNT ABDOMINAL TRAUMA
Salih Selman, Mehmet Kurtoğlu, İbrahim Sayı, Şule Selman
Sayfalar 22 - 26

6.
TORAKS TRAVMALARINDA CERRAHİ YAKLAŞIM
SURGICAL APPROACH TO THE THORACIC TRAUMA
İrfan Yalçınkaya, Sadi Kaya, A İrfan Taştepe, Salih Topçu, Ali Özdülger, S Ş Erkmen, Ahmet Güngör, Osman Nuri Dilek, Güven Çetin
Sayfalar 27 - 31

7.
BEŞ YILLIK DENEYİMLERİMİZ EŞLİĞİNDE DALAK TRAVMALARININ TANI VE TEDAVİSİNE YAKLAŞIMIMIZ
APPROACH TO DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SPLENIC TRAUMA WITH OUR 5-YEAR EXPERIENCE
Korhan Taviloğlu, Kayıhan Günay, Ali Şahin, Ömer Türel
Sayfalar 32 - 37

8.
BÜYÜK CERRAHİ MÜDAHALELERDEN SONRA SERUM İNTERLÖKİN -6 DEĞERLERİNİN, HASTA PROGNOZU İLE İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP OF INTERLEUKIN-6 AND PATIENT PROGNOSIS FOLLOWING MAJOR SURGERY
Tayfun Yücel, Güler Yaylı, Nurettin Dolapcıoğlu, Mustafa Gülmen, Serdar Özen
Sayfalar 38 - 42

9.
DUODENUM YARALANMALARI
DUODENAL INJUIRES
Yıldırım Gülhan, Zeki Memiş, Necmi Kurt, Hamdi Koçer, Tayfun Yücel, Mustafa Gülmen
Sayfalar 43 - 46

10.
PENETRAN KALP YARALANMALARINDA MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
THE FACTORS EFFECTING MORTALITY IN PENETRATING HEART WOUNDS
Kayıhan Günay, Korhan Taviloğlu, Ergnn Eskioğlu, Cemalettin Ertekin
Sayfalar 47 - 50

11.
TRAVMA RESÜSİTASYONUNDA MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
FACTORS AFFECTING OUTCOME IN THE RESUSCITATION OF TRAUMA
Halil Özgüç, Ekrem Kaya, Nusret Korun
Sayfalar 51 - 58

12.
AKUT DİYAFRAGMA YARALANMALARI
ACUTE INJURIES OF THE DIAPHRAGM (ANALYSIS OF 35 CASES )
K Yalçın Polat, Müfide N Akçay, Yavuz Çapan, Fehmi Çelebi, Ahmet Balık, Tahsin Demirtaş
Sayfalar 59 - 62

13.
PENETRE KARIN YARALANMALARI
PENETRATING ABDOMINAL WOUNDS
Yıldırım Gülhan, Zeki Memiş, Necmi Kurt, Ayhan Çevik, Faik Çelik, Mustafa Gülmen
Sayfalar 63 - 66

14.
SPLENEKTOMİ SONRASI ERKEN DÖNEM İNFEKSİYONLAR
POSTSPLENECTOMY EARLY PERIOD INFECTIONS
Müfide N Akçay, K Yalçın Polat, M İlhan Yıldırgan, M Yavuz Çelebi, Fehmi Çelebi, Durkaya Ören
Sayfalar 67 - 70

15.
ERİŞKİNLERDE KÜNT KARIN TRAVMALARINDA DALAK VE KARACİĞER YARALANMALARININ NONOPERATİF TEDAVİSİ
NONOPERATIVE MANAGEMENT OF LIVER AND SPLENIC INJURIES FOLLOWING BLUNT ABDOMINAL TRAUMA IN ADULTS
Nusret Akyürek, Erdogan Sözüer, Ertuğrul Kafalı, Yücel Arıtaş
Sayfalar 71 - 76

16.
ÇOK FAKTÖRLÜ PROGNOSTİK KRİTERLERİN AKUT PANKREATİT AĞIRLIĞINI BELİRLEME KAPASİTELERİ
THE CAPACITY OF MULTIFACTOR PROGNOSTIC SCORING SYSTEMS IN THE PREDICTION OF SEVERITY IN ACUTE PANCREATITIS
Mustafa Tireli, Serdar Kaçar, Ünsal Aybek
Sayfalar 77 - 80

17.
KÜNT KARIN TRAVMALI OLGULARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER
THE FACTORS AFFECTING POSTOPERATIVE MORTALITY IN BLUNT ABDOMINAL TRAUMA PATIENTS
Orhan Demircan, Özgür Yağmur, Zeki Boğa, Emin U Erkoçak, Ömer Alabaz
Sayfalar 81 - 85

18.
KÜNT İNCE BARSAK YARALANMALARI
BLUNT SMALL BOWEL TRAUMA
Yılmaz Akgün, Bilsel Baç, İbrahim Taçyıldız, Nedim Yıldız
Sayfalar 86 - 90

19.
SPLENİK TRAVMALI HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER
THE PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH SPLENIC INJURY
Nuh Z Cantürk, Cihan Yıldırır, Harun Analay, Mustafa Dülger
Sayfalar 91 - 94

20.
PULMONER DAMARLARIN PNÖMONEKTOMİ GEREKTİREN YARALANMA OLGUSU
Yener Yörük, Selçuk Köse
Sayfalar 95 - 96
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
AKUT ELEKTRİK YANIKLARI: 6 YILLIK DENEYİMLERİMİZ
ACUTE ELECTRICAL BURNS: 6 YEAR EXPERIENCE
Kayıhan Günay, Korhan Taviloğlu, Orhan Şad, Ergun Eskioğlu, Cemalettin Ertekin
Sayfalar 97 - 101

22.
TRAVMATİK DİYAFRAGMA RÜPTÜRLERİ
TRAUMATIC DIAPHRAGMATIC RUPTURES
Meral Demirel, Adnan İşgör, Mehmet Uludağ
Sayfalar 102 - 105

23.
POPLİTEAL ARTER YARALANMALARINDA OTOJEN SAFEN VEN GREFTİ İLE ONARIMIN TARTIŞILMASI
THE DISCUSSION OF THE RECONSTRUCTION WITH THE OTOGENIC SAFENIC VENOUS GREET AT THE POPLITEAL ARTERIAL INJURIES
Murat Dikmengil, Orhan K Salih, Tümer Ulus
Sayfalar 106 - 109

24.
AKUT MEKANİK İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYON
ACUTE MECHANICAL INTESTINAL OBSTRUCTION
Abut Kebudi, Adnan İşgör, Akın Kaya, Gürkan Yetkin
Sayfalar 110 - 112

25.
KÜNT BATIN TRAVMALARINDA İZOLE İNCE BARSAK YARALANMALARI
SMALL BOWEL INJURIES AFTER BLUNT ABDOMINAL TRAUMA
Salih Selman, Servet Karahan, Davud Aydemir, Zafer Önder, Rıza Küpelioğlu
Sayfalar 113 - 116